Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen

Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater.

Temaer

 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon

At utvikling er den beste måten å stoppe massevandring fra det globale sør til Europa, har blitt en populær oppfatning blant beslutningstakere.

Forholdet mellom de migrasjon og utvikling er imidlertid langt mer sammensatt. Stigende inntekter og voksende økonomier kan både forebygge og tilrettelegge for migrasjon fra utviklingsland.

Økt økonomisk vekst kan føre til mindre migrasjon, men ikke i isolasjon fra bredere utviklingsprosesser, inkludert legitime og transparente institusjoner og pålitelig demokratisering som øker borgernes tillit til både staten og deres egen langsiktige trivsel.

Dette betyr at vi må forstå forholdet mellom migrasjon og utvikling bedre for å utforme og implementere utviklingspolitikk som adresserer grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater. Mens Norge er et erfarent giverland, er Polen en interessant case-studie i seg selv, da landet gjennomgår en transformasjon fra å være utvandrings- til innvandringsland. Polen utvider også sin politikk for utviklingssamarbeid for å fokusere mer på grunnleggende årsaker til migrasjon i Afrika og Midtøsten. Dette gir de to landene en utmerket mulighet til å dele sine erfaringer og utvikle mer effektive løsninger på utfordringer i EUs nabolag.

Prosjektleder

Patryk Kugiel
Senioranalytiker, PISM

Deltakere

Morten Bøås
Forsker I
Henriette Ullavik Erstad
Tidligere ansatt
Viljar Haavik
Stipendiat

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nytt forskningsprosjekt skal se på årsaker til migrasjon i Midtøsten og Afrika

Hva er egentlig sammenhengen mellom migrasjon og utvikling?

 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
Bildet viser båtmigranter fra Libya i en gummibåt til havs i 2018

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Can Aid Solve the Root Causes of Migration? A Framework for Future Research on the Development-Migration Nexus

An important dimension of the European Union’s response to the 2015 refugee and migration management crisis has been to address the root causes of irregular migration. A major tool the EU has to mitigate push factors of migration is development assistance. Yet, the literature shows that the casual relationship between aid and migration is complex and far from obvious. This article summarises the ongoing debates and major findings concerning the development-migration nexus in order to better inform policymakers about the potential risks and shortcomings of using aid in migration management. It suggests a framework for future research on what kind of assistance might work, for whom, and where.

 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • EU
 • Utviklingspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Patryk Kugiel, Viljar Haavik, Morten Bøås

Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende årsakene til migrasjon", med bistand sett på som et viktig verktøy i så måte. Ved å sammenligne utviklingssamarbeidspolitikken i Polen og Norge viser denne artikkelen hvordan utviklings- og migrasjonsneksusen har blitt implementert i praksis av både nye og tradisjonelle givere. Til tross for viktige forskjeller på retorisk nivå, har ingen av statene endret deres utviklingssamarbeid vesentlig for å knytte det direkte til migrasjonsinteresser. Dette demonstrerer den begrensede nytten av “grunnleggende årsaker til migrasjon”-tilnærmingen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The External Dimension of EU Migration Management: The Role of Aid

Bistand er ansett som et viktig instrument for å håndtere årsaker til migrasjon, men har ikke vært avgjørende i den drastiske nedgangen i migranter som kommer til Europa de siste årene. Likevel har bistand vært et viktig verktøy i EUs arbeid for å få store transittland til å forbedre grensekontrollen sin. Men selv om denne måten å håndtere grensekontroll på virker vellykket for øyeblikket, er den ikke bærekraftig i det lange løp, skriver NUPI-forsker Morten Bøås og Henriette Ullavik Erstad i denne policy briefen.

 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Migrasjon
 • EU
 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Migrasjon
 • EU

Temaer

 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon

Prosjektleder

Patryk Kugiel
Senioranalytiker, PISM

Deltakere

Morten Bøås
Forsker I
Henriette Ullavik Erstad
Tidligere ansatt
Viljar Haavik
Stipendiat