Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

2019 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater.

At utvikling er den beste måten å stoppe massevandring fra det globale sør til Europa, har blitt en populær oppfatning blant beslutningstakere.

Forholdet mellom de migrasjon og utvikling er imidlertid langt mer sammensatt. Stigende inntekter og voksende økonomier kan både forebygge og tilrettelegge for migrasjon fra utviklingsland.

Økt økonomisk vekst kan føre til mindre migrasjon, men ikke i isolasjon fra bredere utviklingsprosesser, inkludert legitime og transparente institusjoner og pålitelig demokratisering som øker borgernes tillit til både staten og deres egen langsiktige trivsel.

Dette betyr at vi må forstå forholdet mellom migrasjon og utvikling bedre for å utforme og implementere utviklingspolitikk som adresserer grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare stater. Mens Norge er et erfarent giverland, er Polen en interessant case-studie i seg selv, da landet gjennomgår en transformasjon fra å være utvandrings- til innvandringsland. Polen utvider også sin politikk for utviklingssamarbeid for å fokusere mer på grunnleggende årsaker til migrasjon i Afrika og Midtøsten. Dette gir de to landene en utmerket mulighet til å dele sine erfaringer og utvikle mer effektive løsninger på utfordringer i EUs nabolag.

Program

Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midlene

Artikler

News
Bildet viser båtmigranter fra Libya i en gummibåt til havs i 2018

Nytt forskningsprosjekt skal se på årsaker til migrasjon i Midtøsten og Afrika

September 27, 2019

Hva er egentlig sammenhengen mellom migrasjon og utvikling?

Publikasjoner

Publication : Rapport

Can Aid Solve the Root Causes of Migration? A Framework for Future Research on the Development-Migration Nexus

2020
An important dimension of the European Union’s response to the 2015 refugee and migration management crisis has been to address the root causes of irregular ...
Publication

Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

2021
Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende ...
Publication : Rapport

The External Dimension of EU Migration Management: The Role of Aid

2020
Bistand er ansett som et viktig instrument for å håndtere årsaker til migrasjon, men har ikke vært avgjørende i den drastiske nedgangen i migranter som ...

Prosjektleder

Patryk Kugiel

Senioranalytiker, PISM

Temaer
Konflikt  Migrasjon  Utviklingspolitikk  Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  Humanitære spørsmål  Sårbare stater
Deltakere

Henriette Ullavik Erstad

Tidligere ansatt

Eksterne
  • Patryk Kugiel, The Polish Institute of International Affairs (PISM)
  • Katarzyna Michalska, The Polish Institute of International Affairs (PISM)