Hopp til innhold
NUPI skole
Industrielt skip i Arktis
Foto: Manuel Ernst / UFA

Nytt arktisk kappløp? Kritiske materialer for energiskiftet

Prosjektet NEXTRUSH undersøker de geopolitiske og miljømessige implikasjonene ved å hente ut kritiske mineraler fra Arktis i sammenheng med det globale skiftet mot nullutslippsenergi, og kombinerer ingeniør-, geologi- og samfunnsvitenskapelige perspektiver for å fylle hull i eksisterende forskning.

Temaer

  • Arktis
  • Klima
  • Energi

Om Paris-avtalen skal oppfylles må 80% av verdens energiproduksjon ha null utslipp innen 2030, og all energi må ha null utslipp innen 2050. Teknologiene som behøves for å få til dette dramatiske skiftet avhenger av mineraler som kalles «kritiske materialer» (litium, kobber, sjeldne jordarter osv.). Hvis disse utvinnes i betydelig omfang i Arktis kan det endre regionens fokus fra olje og gass til gruvevirksomhet. Det vil kunne komplisere relasjonene mellom de arktiske statene og mellom dem og eksterne aktører som er interessert i disse ressursene. Frem til nå har kritiske materialer fått lite oppmerksomhet innen forskningen på arktisk geopolitikk, og ditto har forskningen om kritiske materialer globalt viet Arktis lite oppmerksomhet. NEXTRUSH-prosjektet skal fylle tomrommet mellom disse to forskningsområdene. 

Prosjektet er tverrfaglig. En ingeniør skal studere hvilke materialer som etterspørres for teknologier for ren energi, en geolog vil studere eksisterende data om arktiske mineralreserver, og samfunnsvitere vil analysere hva det de finner ut betyr for geopolitikk, internasjonale relasjoner, arktiske institusjoner og Kinas rolle i regionen. Prosjektet vil inkludere en analyse av hvilke land og produsenter som dominerer markedene for de forskjellige mineralene samt en scenarioøvelse. Prosjektet vil produsere seks artikler i fagtidsskrifter, Arctic Environmental Responsibility Index (AERI), scenarier for arktisk gruvevirksomhet og dens konsekvenser, Svalbard-symposiet om gruvevirksomhet på havbunnen og fora for kritiske materialer og risiko. Prosjektet utføres av noen av de forskerne som er mest aktive innen samfunnsvitenskapelig forskning på nordområdene i Norge.

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Eksterne prosjektdeltakere er Elana Wilson Rowe (NMBU/NUPI), Andreas Østhagen (FNI), Ida Soltvedt Hvinden (FNI) og Julia Loginova (Sustainable Minerals Institute, University of Queensland). 

Prosjektleder

Indra Øverland
Forsker I

Deltakere

Ida Dokk Smith
Seniorforsker
Roman Vakulchuk
Seniorforsker, Leder for forskningsgruppen for klima og energi