Foto: NTB Scanpix

Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia (ROADS)

2020 - 2025 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Fører økonomiske investeringer i infrastrukturprosjekter, som vei og tog, til økt politisk innflytelse i et land? I ROADS studerer vi Kinas rolle i å bygge høyhastighets jernbane i Laos, Myanmar, Malaysia og Indonesia.

Kinas Belt and Road Initiative (BRI) omtales gjerne som et forsøk på å øke Kinas politiske innflytelse i sine nærområder. Men stemmer det at økonomiske investeringer i infrastrukturprosjekter, som vei og tog, fører til økt politisk innflytelse i et land?

ROADS søker å svare på dette spørsmålet ved å studere Kinas rolle i å bygge høyhastighets jernbane (såkalt highspeed railways - HSR) i Laos, Myanmar, Malaysia og Indonesia. Har Kinas politiske innflytelse i disse landene økt som et resultat av investeringen og bygging av høyhastighets jernbanetog?

Vi forventer å finne at den politiske innflytelsen avhenger av forholdet mellom Kina og disse landene før investeringene fant sted. Det betyr for eksempel mye om Kina har en lang historie med samarbeid eller om det er ideologiske likheter mellom de to landene. Et annet viktig forhold er hvordan disse prosjektene styres og oppfattes i vertslandet. Ikke minst har det betydning hvorvidt investeringene først og fremst gagner økonomiske eliter, eller om det også gagner politiske eliter. Vi skal teste disse sammenhengene gjennom detaljerte studier på land-nivå og sammenlikne funnene. Håpet er å bidra til en mer nyansert og dypere forståelse av hvorvidt BRI gir Kina økt politisk innflytelse samt peke på faktorer som støtter opp under, og eventuelt undergraver, den politiske effekten av investeringer i infrastruktur i andre land.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, under programmet Asia i endring.

Publikasjoner

Publication : Policy Brief
The China Europe Freight train policy brief.PNG

The China-Europe Freight Train and the War in Ukraine:Triumph and Tribulations in Transcontinental Shipping

2022
I denne policy briefen analyserer professor Xiangming Chen China-Europe Freight Train (CEFT), som er flaggskipet i Kinas belte- og vei-initiativ (BRI). ...

Prosjektleder

Temaer
Internasjonal økonomi  Utenrikspolitikk  Diplomati  Asia
Deltakere

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Neil Ketchley

Tidligere ansatt

Eksterne

Tan-Mullins, May
Larson, Deborah
Yang Jiang
Nymalm, Nicola
Sakai, Hidekazu
Freeman, Carla

Arrangementer
fre. 10 jun. 2022
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Frokostseminar: Kinas belte- og veibygging gjennom pandemi og krig

Kinas belte og vei-initiativ er i full utvikling, men covid-19 pandemien og krigen i Ukraina reiser mange nye spørsmål. Er de opprinnelige kinesiske visjonene og ambisjonene fortsatt intakt, og hvordan påvirkes de enkelte byggeprosjektene og de større og sammensatte planene?