Statsmaktens instrumenter: Historie og teori (ISPO)

2017 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 2016-00266/NOS-HS
ISPO Workshop-serien vil utvikle innovative og analytiske verktøy og vokabular for å hjelpe med å forstå den nåværende utviklingen i global politikk.

Vårt utgangspunktpunkt er at internasjonale relasjoner mangler et tilstrekkelig analytisk vokabular for å vurdere utviklinger som globale endringer i maktforhold, globalisering, og nye moduser for global styring. Vi antar, som viktigst, at den rådende oppfatning av staten ikke kan hjelpe oss med å forstå hvor annerledes forskjellige stater responderer på disse utfordringene. ISPO vil gi muligheten til å utforske nye tilnærminger til staten, med fokus på dets bruk av makt og de ulike tilgjengelige instrumentene for maktpolitikk. Gjennom en dialog mellom historiske og teoretiske perspektiver vil det bidra til utviklingen av innovative tilnærminger til staten.

Den viktigste milepælen for ISPO vil være organiseringen, og gjennomføringen av tre workshoper. De sekundære milepælene er resultatene og formidlingen fra workshopene.

Tentative datoer

Mars 2017: Workshop 1, Lund («Nytenkning maktpolitikk: Konseptualisering av Statsmaktinstrumenter»)

September 2017: Workshop 2, København (Statsmaktinstrumenter i historisk perspektiv: Betingelser for utvikling og forandring»)

April 2018: Workshop 3, Oslo («Moderne Statsmaktinstrumenter: Å forstå verdensdynamikk»)

Program

NOS-HS workshop grant 2016