Seminaret er det første av tre i seminarserien FN 70 år, som NUPI organiserer i samarbeid med Utanriksdepartementet og prosjektet til departementet FN70: Ein ny dagsorden.

Det fokuserer på fred og tryggleik - ein av dei tre pilarane i FNs arbeid - og utforskar dei tre nylege evalueringsprosessane på feltet: evalueringa av fredsoperasjonar, fredbyggingsarkitektur og implementeringa av FNs tryggingsrådsresolusjon 1325.

Presentasjonane som omhandlar kvar av dei tre evalueringane vil skissere stega i dei ulike evalueringsprosessane og setje søkjelyset på nøkkelutfordringar og tilrådingar. Diskusjonen vil prøve å identifisere implikasjonane til evalueringane for reform på freds- og tryggingsarenaen.

Arrangementet vil bli strøymt på YouTube: