Seminaret er det første av tre i seminarserien FN 70 år, som NUPI organiserer i samarbeid med Utenriksdepartementet og departementets prosjekt FN70: En ny dagsorden.

Det fokuserer på fred og sikkerhet - en av de tre pilarene i FNs arbeid - og utforsker de tre nylige evalueringsprosessene på feltet: evalueringen av fredsoperasjoner, fredbyggingsarkitektur og implementeringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325.

Presentasjonene som omhandler hver av de tre evalueringene vil skissere stegene i de ulike evalueringsprosessene og sette søkelyset på nøkkelutfordringer og anbefalinger. Diskusjonen vil forsøke å identifisere evalueringenes implikasjoner for reform på freds- og sikkerhetsarenaen.

Arrangementet vil bli streamet på YouTube: