Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

FN 70 år: Fred og sikkerhet

Dette seminaret fokuserer på fred og tryggleik, og utforskar dei tre nylege evalueringsprosessane på feltet: evalueringa av fredsoperasjonar, fredbyggingsarkitektur og implementaringen av FNs tryggingsrådsresolusjon 1325.
25 oktober 2015
08:45 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Engelsk

Seminaret er det første av tre i seminarserien FN 70 år, som NUPI organiserer i samarbeid med Utanriksdepartementet og prosjektet til departementet FN70: Ein ny dagsorden.

Det fokuserer på fred og tryggleik - ein av dei tre pilarane i FNs arbeid - og utforskar dei tre nylege evalueringsprosessane på feltet: evalueringa av fredsoperasjonar, fredbyggingsarkitektur og implementeringa av FNs tryggingsrådsresolusjon 1325.

Presentasjonane som omhandlar kvar av dei tre evalueringane vil skissere stega i dei ulike evalueringsprosessane og setje søkjelyset på nøkkelutfordringar og tilrådingar. Diskusjonen vil prøve å identifisere implikasjonane til evalueringane for reform på freds- og tryggingsarenaen.

Arrangementet vil bli strøymt på YouTube:

Program 08.45 - 11.00:

08.45 - 09.00: Kaffi/te

09.00 - 09.10: Velkommen

Innleiing og målsetjing

Gjermund Sæther, Prosjektleiar, UN70: A New Agenda, Utanriksdepartementet

09.10 - 09.30: Evalueringa av fredsoperasjonar

Nøkkeltilrådingar og utfordringar, prosessen og UNSG-rapporten

Hilde Frafjord Johnson, medlem av Høynivåpanelet for FNs fredsoperasjonar og senior gjesteforskar, NUPI

09.30-09.50: Evalueringa av fredsbyggingsarkitekturen

Nøkkeltilrådingar og utfordringar, prosessen og UNSG-rapporten

Cedric de Coning, seniorforskar og leiar for prosjektet Peacebuilding Architecture Review, NUPI

09.50-10.10: Evalueringa av UNSC 1325

Nøkkeltilrådingar og utfordringar, prosessen og Global Study report

Laura Mitchell, seniorrådgivar, NOREF

10.10-11.00: Diskusjon

Hovedtalerer

Hilde Frafjord Johnson
Tidligere tilknytttet
Cedric H. de Coning
Forsker 1
Gjermund Sæther
Prosjektleder, FN70: En ny agenda, Utenriksdepartementet
Laura Mitchell
Seniorrådgiver, NOREF

Relaterte publikasjoner

Relaterte prosjekter

FN-bygget i New York med Chrysler- og Empire State byggene i bakgrunnen
Forskningsprosjekt
2014 - 2015 (Avsluttet)

Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur...

 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Fredsoperasjoner
 • FN
FN-bygningen i New York lyser opp i blått for 70års jubileet
Forskningsprosjekt
2015 (Avsluttet)

FN 70 år (FN70)

Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden»....

 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Forskningsprosjekt
2014 - 2015 (Avsluttet)

United Nations peace operations review (UNPOR )

I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske....

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
25 oktober 2015
08:45 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Engelsk