Hopp til innhold
NUPI skole

Afrika

NUPIs forskning på Afrika er mangfoldig. Spørsmål knyttet til sosial og økonomisk utvikling står sentralt.

Dette omfatter grunnleggende spørsmål om betingelsene for statsdannelse og demokrati, og konkrete studier av enkeltland og områder. Hvordan land på vei ut av konflikter kan unngå tilbakefall, og hvilken rolle internasjonale fredsoperasjoner spiller i slike sammenhenger, er også viktige temaer i NUPIs forskning. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig.
Publikasjoner
Publikasjoner
Anne Funnemark, Asha Ali, Cedric H. de Coning, Elisabeth L. Rosvold, Florian Krampe, Emilie Broek, Katongo Seyuba, Kheira Tarif, Dr Farah Hegazi

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia opplever sin verste tørke på over fire tiår. Hyppigere og mer intense flom og tørker gir næring til konkurranse om naturressurser, noe som forverrer spenninger og sårbarheter i samfunnet. I kombinasjon med tiår med konflikt og ustabilitet utgjør klimaendringene en alvorlig utfordring for fred og sikkerhet.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Screenshot 2022-11-14 at 09.39.35.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

I et nytt faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risk-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Somalia.
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

No clear exit for SAMIM in Mozambique

The SADC Mission in Mozambique (SAMIM) has been extended multiple times, and violence continues to affect the northern regions of the country in spite of the presence of thousands of troops, with no clear exit for SAMIM in sight. These were some of the findings of a recent seminar entitled Examining the Effectiveness of a New Generation of African Peace Operations, hosted by the Security Institute for Governance and Leadership in Africa (SIGLA), the Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) and the Training for Peace (TfP) Programme.

 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
mkingule_samim.jpeg
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner

Ad-hoc Security Initiatives, an African response to insecurity

Cedric de Coning, Andrew Yaw Tchie og Anab Ovidie Grand skriver at ad-hoc sikkerhetsinitiativene (ASI-ene) i Sahel og rundt Tsjadsjøen representerer en ny form for kollektiv sikkerhet i Afrika. G5 Sahel Force og Multi-National Joint Task Force dukket opp fordi en håndfull afrikanske stater hadde behov for å sammen reagere på felles grenseoverskridende sikkerhetstrusler. Det eksisterende afrikanske sikkerhetssamarbeidet APSA var ikke tilpasset truslene. Til tross for at Den afrikanske union (AU) og partnere har investert betydelige beløp i African Standby Force, har ikke denne fredsbevarende beredskapsstyrken vært tilpasningsdyktig nok til å løse sikkerhetsutfordringene i Sahel-regionen. De Coning, Tchie og Grand sporer fremveksten av en ny type ASI, undersøker hvordan den tetter sikkerhetshullet og analyserer hvorfor African Standy Force ikke var i stand til å møte utfordringene i Sahel. De vurderer hva utviklingen har å si for APSAs fremtid, samt hvordan APSA kan samarbeide tettere med ASI-er i fremtiden.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
AfricanSecurityReview_cover-frame copy.jpg
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Standby security arrangements and deployment setbacks: The case of the African Standby Force

The African Standby Force (ASF) is a key mechanism for advancing African agency in addressing the continent’s peace and security threats. The African Union (AU), regional economic communities (RECs) and regional mechanisms (RMs) have previously deployed stabilisation missions and ad hoc security initiatives (ASIs). Yet these deployments don’t strictly reflect the principles envisaged in the original ASF make-up and authorisation processes. In this report, the authors argue that the future of the ASF future should be seen as an opportunity for the AU and RECs/RMs to standardise the quest for African agency and adopt an agile approach that aims for better partnerships between the RECs, ASIs and member states.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
Screenshot 2022-11-03 at 16.07.07.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
Hvor hender det?
Operasjon dagsverk 2022: Er Uganda en internasjonal suksesshistorie eller et diktatur som stadig er blitt kjørt lengre ut i grøfta?
 • International economics
 • Economic growth
 • International investments
 • Africa
 • Governance
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Morten Bøås, Abdoul Wakhab Cissé

The Sheikh versus the president: the making of Imam Dicko as a political Big Man in Mali

Under opptakten til militærkuppet i Mali i august 2020 steg Imam Mahmoud Dicko frem som en av landets mektigste politiske skikkelser. Men hvordan kunne en religiøs leder oppnå en slik posisjon i et land hvor politikk er ansett som en ‘møkkete’ affære og den sosiale kapitalen til religiøse ledere er bygget på at de fremstår som fromme og ærlige menn som holder avstand til politikk? Inspirert av arbeider innenfor Afrika-studier som gjenfortolker det klassike ‘Big Man’ konseptet til Marshall-Sahlins, følger denne artikkelen Dickos ‘politiske’ karriere. Forfatterne dokumenterer både hans feiltrinn og hvordan han gradvis lærte seg hvordan han kunne øve betydelig innflytelse uten å forringe hans image som en from og gudfryktig mann. Basert på denne analysen argumenterer forskerne for at Dickos hybride blanding av teologi og politikk har ledet hans tilhengere inn i et nytt politisk felt hvor både hans religiøse tilhengere og den sekulære opposisjonen kunne føle seg hjemme. Dette har åpnet et nytt felt hvor Salafi-inspirerte aktører kan navigere mellom opposisjon og samarbeid både med staten og sekulære krefter.

 • Afrika
Screenshot 2022-10-28 at 09.52.13.png
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The end of stability - how Burkina Faso fell apart

Burkina Faso var lenge ansett som en oase av stabilitet i en konfliktfylt del av Afrika. Det er ikke tilfelle lenger. Islamske opprørere inspirert av jihadisk teologi har tatt over stadig større landområder. En årsak er spill-over-effekter fra tilsvarende konflikter i nabolandet Mali, men forfatterne hevder også at det plutselige fallet til det gamle regimet til Blaise Compaoré også er del av forklaringen på hva som har skjedd i Burkina Faso. Artikkelen viser hvorledes Burkina Faso ble navigert unna konfliktene i nabolandet av hva vi kaller en ‘Big Man’ dyp stat bygget opp rundt formelle og uformelle regimesikkerhetsnettverk. Når denne dype staten forsvant da regimet til Compaoré ble kastet i et folkelig opprør, var grunnen egentlig beredt for at jihadistiske opprørere kunne gjøre et inntog. Gjennom forfatternes studie av denne prosessen, prøver nde å komme til en bedre konseptuell forståelse av hvorledes svake stater faktisk styres, og hvordan noen ledere av slike stater klarer å holde seg ved makten over lang tid, og hva som kan skje når slike ledere til slutt blir kastet fra makten.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
Screenshot 2022-10-28 at 09.34.07.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
Cedric H. de Coning, Elisabeth L. Rosvold, Anne Funnemark, Asha Ali, Florian Krampe, Katongo Seyuba, Kheira Tarif, Dr Farah Hegazi

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Central African Republic

I sitt nye faktaark utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i den sentralafrikanske republikken.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Screenshot 2022-10-21 at 12.14.11.png
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN

Klima, fred og sikkerhet i den Sentralafrikanske republikk

I sitt nye faktaarket utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Den sentralafrikanske republikk.
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
61 - 70 av 583 oppføringer