Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Paul Beaumont
Forskere

Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har en doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra Norges miljø- og biovitenskape...

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Internasjonal Politikk ser nordover

Få med deg siste utgave av tidsskriftet Internasjonal Politikk, med bidrag fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Arbeiderpartiet-leder Jonas Gahr Støre.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Norden
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Unexplored resources for EU Arctic policy: Energy, oceans and space

EUs Arktis-policy fra 2016 fokuserer på klima og miljøbeskyttelse, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. EU har fulgt opp med bidrag til forskning og internasjonalt samarbeid på disse områdene. Likevel er EUs engasjement i Arktis oversett internt. Arktis oppfattes som et marginalt område når det gjelder politisk handling. Også eksternt er EU-engasjementet her oversett. Det skorter på bredere anerkjennelse av EUs innsats og bidrag i Arktis. Forfatterne av denne kronikken hevder at EU kanskje har definert sin tilnærming til Arktis-policy – og forståelse av arktisk styring – for snevert. Arktis-policy har vært et nisjefelt i Brussel, og dette har resultert i en fokusert og jevn tilnærming, men med for få EU-aktører involvert i arktisk policy-utforming. Som en følge av dette har EU uforsvarende begrenset sin rolle i Arktis og gjort det enda vanskeligere å formulere et overbevisende narrativ om hva EU har å gjøre med og i Arktis. Forfatterne trekker frem tre bredere policy-områder som har uforløst potensial til å gi mer ballast til EU som aktør i Arktis: Energi, hav og styring av verdensrommet («space governance»).

 • Europa
 • Arktis
 • Hav
 • EU
 • Europa
 • Arktis
 • Hav
 • EU
Media
Media
Foredrag

Relations between Russia and Norway: Spiraling towards a new Cold War?

Forelesning om hvordan offisiell retorikk former mulighetsrommet i relasjonen mellom kollektive politiske enheter. Med Norge og Russland i perioden fra 2014 til 2019 som eksempel forklarte jeg hvordan måten politiske ledere snakker til og om hverandre kan bidra til konflikteskalering.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

EU's Arktispolitik er for snæver

Energipolitikken, rumpolitikken og havpolitikken skal inddrages, hvis EU skal lykkes med at lave en velforankret politisk fortælling om tilgangen til Arktis, skriver fire forskere.

 • Arktis
 • Hav
 • EU
 • Arktis
 • Hav
 • EU

– Øk satsningen på arktisk diplomati

Hvordan vil den nye Biden-administrasjonen påvirke politikken i Arktis? Selv om Arktis som region nok ikke vil prioriteres i Bidens plan for de første hundre dagene, kan vi vente oss viktige endringer i regionen. 

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Styring
Bildet viser en isbjørn som svømmer i havet
Arrangement
16:00 - 20:30
Webinar
Engelsk
Arrangement
16:00 - 20:30
Webinar
Engelsk
9. des. 2020
Arrangement
16:00 - 20:30
Webinar
Engelsk

NATO's utfordringar frå Arktis til svartehavet

Kva utfordringar møter NATO i aust dei kommande åra? LSE IDEAS, the New Strategy Center Bucharest og NUPI inviterer til konferanse

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Doubling Down on Arctic Diplomacy

The Arctic looms large in the popular consciousness as a potential new theatre of conflict. But the real risk is that the consuming politics of great power rivalry will deflect attention from the real progress of diplomacy and the everyday work of Arctic governance. This op-ed outlines three key areas that merit greater diplomatic attention and could pay dividends in reducing the impact of great power competition on the rapidly changing Arctic.

 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Missiles, Vessels and Active Defence What Potential Threat Do the Russian Armed Forces Represent?

Hvilken potensiell militær trussel representerer Russland for oss? Denne artikkelen ser på «aktivt forsvar»-strategien lansert av forsvarssjef Valery Gerasimov. Vi vektlegger rollen langtrekkende presisjonsvåpen, taktiske atomvåpen og den russiske marine har. Konklusjonen er at vi kan se en lavere terskel enn før for bruk av militærmakt for Russland i en presset situasjon.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Arrangement
13:00 - 14:15
Webinar
Engelsk
Arrangement
13:00 - 14:15
Webinar
Engelsk
2. nov. 2020
Arrangement
13:00 - 14:15
Webinar
Engelsk

Eit styrkt havrelatert samarbeid mellom Noreg og Kina

Kva moglegheiter gir havet oss? Og kva utfordringar står havet i verda overfor? Dette webinaret presenterer rapporten “Building a Sustainable Ocean Economy for ” China” som ser nærare på korleis Kina og Noreg kan samarbeide om havrelaterte tema.

51 - 60 av 167 oppføringer