Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Climate Change and Arctic Security, Multi-Actor, Diverse and Distributed Assets and Modalities

Klima- og miljøendringer skaper svært varierende operative forhold både for allierte og motstandere. Mens teknologi ofte blir fremhevet som avgjørende for å oppnå strategiske fordeler, er dette ikke nødvendigvis tilfellet i Arktis. Her er det kunnskap som gir strategisk fortrinn, da den som har mest kunnskap, besitter flere strategiske alternativer og kan anvende denne kunnskapen for å oppnå strategisk dominans uten behov for åpen konflikt. For å raskt tilegne oss presis kunnskap samtidig som vi begrenser motstandernes kunnskap, er det nødvendig å forstå deres mønstre for innhenting av informasjon og forståelse. Manglende innsikt i deres handlemønster fører til at vi ikke kan oppdage eller håndtere fiendtlige aktiviteter effektivt. Fremtidig planlegging forsøker å adressere dette problemet, men den mangler presisjon og grundighet for å produsere konkrete resultater som kan anvendes taktisk. Ved å innføre en rammeverk som tar hensyn til flere aktører, distribuerte ressurser og moduser, kan denne mangelen overvinnes.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
PE-Solli-artikkel-tidsskriftforside.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Considering ecological security from the perspective of Arctic ecosystemic politics

This brief essay is part of a book forum on Matt McDonald's book (2021) presenting the idea of ecological security. In the essay, I reflect on progress and prospects for Arctic cooperation and governance in order to consider the promise and limitations of McDonald’s ecological security framework. The Arctic is an instructive example for such an exploration. The longstanding post-Cold War cooperation in the Arctic is strongly rooted in an appreciation of the interconnected nature of the Arctic ecosystem, even as the governance mechanisms remain far from what would qualify as an ecological security approach in McDonald’s sense. Nonetheless, I suggest that especially two aspects are instructive from the Arctic example. The first relates to how ecological security would potentially interface with an already quite full landscape of governance practices rooted in ecosystems, and associated power political genealogies and effects. The second point is a reflection on unfolding events, seeking to explore how continued inputs from other forms of security governance could impact on emerging or partial attempts to govern with an ecological security perspective. Here, the status of Arctic cooperative governance after Russia’s invasion of Ukraine is an illustrative example to consider. Both points can be read as impediments limiting the applicability of the ecological security framework. However, as McDonald argued, impediments are not the same as absolute limits (2021, 192) and potential obstacles are explored here in the spirit of advancing possibilities for ecological security.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
npsa_31_2.largecover.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk
Russkonf23_hovedplakat ny copy.jpg
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk
14. nov. 2023
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk

Russlandskonferansen 2023: Russland og Vesten – en ny virkelighet

Bli med når vi 14. november sparker i gang Russlandskonferansen 2023!

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Skal forske på venner i Arktis

Kristin Haugevik og kollegaene kan glede seg over at deres prosjekt vant gjennom hos Norges forskningsråd. Nå kan folk vente seg innblikk i hva som skiller de allierte i Arktis.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Konflikt
 • Klima
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

NUPI-forskere bidro til Forsvarskommisjonens rapport

Forskerne Kristin Haugevik, Erik Reichborn-Kjennerud og Julie Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har levert innspill til Forsvarskommisjonens arbeid.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Wrenn Yennie Lindgren, Marc Lanteigne

Asia-Arctic Diplomacy a Decade Later: What has changed?

Ten years ago, five Asian states – China, India, Japan, Singapore, and South Korea – joined the Arctic Council as observers. This article discusses how the Asia-Arctic Five’s policies policies and priorities have evolved over the past decade and what their hopes are for the incoming Norwegian chairmanship of the Council.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2023-03-23 at 09.35.09.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

The Russian Arctic Threat: Consequences of the Ukraine War

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Screenshot 2023-03-13 at 15.36.15.png
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Tobias Etzold
Forskere

Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCS...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Hav
 • Styring
11 - 20 av 170 oppføringer