Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Russlandskonferansen 2020: Stormaktene og arktisk politikk

Gikk du glipp av konferansen 10. september? Ikke fortvil, her finner du opptak av alle panelene!

 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Media
Media
Media

Rethinking Arctic Governance

I denne podkast-episoden snakker Liubov Timonina og Romain Chuffart med Elana Wilson Rowe (Forsker 1, NUPI) om hennes nye bok, Arctic Governance: Power in Cross-Border Cooperation (Manchester University Press, 2018).

 • Diplomati
 • Arktis
 • Styring
 • Diplomati
 • Arktis
 • Styring
Media
Media
Media

Russland landet fallskjermjegere i Arktis: – Ingen har gjort dette før oss

Kommentar om russisk militær aktivitet i Arktis og russiske fallskjermjegeres øvelser i regionen

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The Geopolitics of Fish in the Arctic

Climate change and declining sea-ice in the Central Arctic Ocean (CAO) has brought concerns that fish stocks may expand into the high Arctic. While the sub-Arctic seas of the North Pacific and the North Atlantic have abundant fish resources subject to major commercial fisheries for generations, the CAO has little or none. Concerns that fish stocks could expand into the CAO provided the impetus for negotiating the 2018 Agreement to Prevent Unregulated Fishing in the Central Arctic Ocean. This policy brief discusses efforts to address challenges associated with climate change and fish in the Arctic, and makes recommendations for policy action.

 • Diplomati
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Diplomati
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
Arrangement
13:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
Arrangement
13:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
9. sep. 2020
Arrangement
13:00 - 17:00
Webinar
Engelsk

Russlandskonferansen 2020: Stormaktene og arktisk politikk

Sett av 10. september i kalenderen og bli med oss på NUPIs årlege Russlandskonferanse – i år i online-format!

view not found
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Utenrikspolitikken som forsvant i isen

Podkast: Russland, USA og Kina vender blikket nordover. Men nordområdepolitikk ender ofte som lokaldebatt. Hvor er utenrikspolitikken i nord?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Internasjonal økonomi
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russian Expert and Official Geopolitical Narratives on the Arctic: Decoding Topical and Paradigmatic DNA

Denne artikkelen analyserer nåværende russiske ekspert og offisielle narrativer om Arktis, og plasserer dem i den bredere konteksten av debatten om Russlands rolle i det internasjonale systemet. Ved å kombinere en kritisk geopolitisk tilnærming til studiet av internasjonale relasjoner med bruk av innholdsanalyse, kartlegger vi hvordan strukturelle geopolitiske endringer i Arktis har påvirket russiske narrativer om Arktis. To typer russiske narrativer om Arktis er analysert – disse som det russiske ekspertmiljøet står for, og disse som presenteres i offisielle dokumenter og uttalelser fra medlemmer av den russiske politiske makteliten. I vår analyse av ekspertnarrativer fokuserer vi spesielt på hvilke arktiske temaer som er sentrale i disse narrativer og hvordan disse ekspertnarrativer er påvirket av forskjellige tilnærminger til studier av internasjonale relasjoner (IR). Når vi studerer offisielle narrativer, er vi interessert i å kartlegge hvordan de overlapper med og hvor forskjellige de er fra ekspertnarrativer. Nåværende ekspert og offisielle russiske narrativer om Arktis ser ut til å være påvirket mest av neorealistiske og nyliberale tilnærminger til IR, og det ser ut at det er ingen vesentlige modifikasjoner etter 2014-konflikten, noe som viser en relativt høy grad av narrativ kontinuitet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Governing the Arctic: The Russian State Commission for Arctic Development and the Forging of a New Domestic Arctic Policy Agenda

Etter at Arktis på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet i stor grad ble ignorert av russiske myndigheter, er nå regionen tilbake på Moskvas agenda. I 2015 opprettet den russiske regjeringen en egen statskommisjon for å sikre effektiv koordinering og implementering av Russlands arktiske strategi. Kommisjonen var ment å tjene som en plattform for koordinering av regjeringens ambisiøse planer for Arktis, for utveksling av informasjon mellom ulike arktiske aktører og for å redusere intern rivalisering mellom ulike statlige aktører og mellom regioner. Med utgangspunkt i en casestudie av Statskommisjon for utvikling av Arktis har denne artikkelen et todelt mål. Først kartlegger den russiske myndigheters planer for utvikling av russisk Arktis, sentrale aktører og prioriteringer og hvilke resultater kommisjonen har oppnådd. Dernest diskuterer den hva denne casestudien kan fortelle oss om politikkutforming og politikkgjennomføring i dagens Russland. Artikkelen finner at selv om regjeringens fornyede fokus på den arktiske sonen har gitt enkelte imponerende resultater, har statskommisjonen i beste fall vært en blandet suksess. Casestudien viser hvordan den russiske regjeringen strever med å komme opp med effektive institusjoner for arktisk styring. Den utbredte oppfatningen av at den russiske styringsmodellen er basert på en strengt hierarkisk "maktvertikal" må dessuten modifiseres. Russlands arktiske politiske agenda er preget av dragkamp og byråkratisk forhaling: selv når Putin intervenerer personlig, kan det være vanskelig å oppnå de ønskede målene.

 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Økonomisk vekst
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

NUPI@MSC: Et Arktis i endring – hvordan møter vi utfordringene?

Hva betyr den raske temperaturstigningen i Arktis for sikkerhetspolitikken?

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
61 - 70 av 167 oppføringer