Hopp til innhold
NUPI skole

Teori og metode

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til teori og metode?
Aktuelt
Aktuelt

PODKAST: Hvordan bli en hegemon

The World Stage tar for seg stormaktspolitikk og hvordan en potensiell hegemon kan tiltrekke seg allierte.
 • Forsvar
 • Internasjonal økonomi
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Styring
 • Historisk IR
Aktuelt
Aktuelt

Forska på sitt eige fag – vart svimle

I studiet av internasjonal politikk er det så mange faglege vendingar at sjølv forskarane slit med å henge med i svingane.
 • Teori og metode
 • Historisk IR
 • Komparativ metode
Arrangement
12:00 - 13:45
NUPI
Engelsk
020224 Multiplicity take 2.png
Arrangement
12:00 - 13:45
NUPI
Engelsk
7. feb. 2024
Arrangement
12:00 - 13:45
NUPI
Engelsk

Multiplicity: Take Two

Hva er ideen om "multiplisitet"? Og hvor overbevisende er påstandene om at det kan brukes til å overkomme langvarige problemer i sosial og internasjonal teori?

RE-ENGAGE_forsidebilde.png
Forskningsprosjekt
2024 - 2026 (Pågående)

Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions (RE-ENGAGE)

RE-ENGAGEs skal hjelpe EU med å styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken. Dette vil styrke unionens geopolitiske innflytelse og gi den bedre verktøy for ...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Reflex to turn: the rise of turn-talk in International Relations

Feltet for internasjonale relasjoner (IR) blir snurret rundt av et tilsynelatende uendelig antall "turns". Eksisterende analyser av dreiing er få i antall og hovedsakelig opptatt av de mest fremtredende nyere turns. Ved å grave ut den glemte historien til IRs tidligste turns fra 1980-tallet og spore utviklingen av turn-talk over tid, avslører denne artikkelen en avgjørende, men oversett internalistisk driver bak fenomenet: fremveksten av refleksivitet. I stedet for å dukke opp i det 21. århundre, begynte turn-talk på slutten av 1980-tallet som en serie vendinger bort fra positivisme og mot refleksivitet. Kumulativt ville denne første bølgen av turns denaturalisere IRs statssentriske ontologi, samtidig som refleksivitet er et kanonisk gode blant kritiske forskere. På midten av 1990-tallet hadde imidlertid disse metateoretiske kritikkene av positivismen gitt et betydelig tilbakeslag. Anklaget for å fremme en esoterisk dekonstruktivisme, satte en ny generasjon refleksiviste ut for å demonstrere gjennomførbarheten av post-positivistisk empirisk forskning. Som et resultat tok IRs turning også en annen form enn på 2000-tallet: mens den første bølgen av turns hadde satt i gang et epistemologisk og metodologisk angrep mot den positivistiske mainstream, begynte den andre bølgen å bringe nye ontologiske objekter under gransking av refleksivistiske forskere. Dette skiftet fra anti-positivistisk til for det meste intra-refleksivistisk turning ble tilrettelagt av institusjonaliseringen av kritisk IR som et viktig underfelt av disiplinen. Det er refleksivitets priviligerte posisjon blant kritiske IR-forskere som er betingelsen for muligheten for uendelig turning, fremhevet av økende press for å demonstrere nyhet i et stadig mer konkurransepreget miljø.

 • Historisk IR
EJIR29.PNG
 • Historisk IR
Leonard Seabrooke
Forskere

Leonard Seabrooke

Forsker 1

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi og økonomisk sosiologi ved Institutt for organisasjon ved Copenhagen Business Scho...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
Thor Olav Iversen
Forskere

Thor Olav Iversen

Seniorforsker

Thor Olav Iversen er utviklingsøkonom med rik erfaring fra arbeid med internasjonale spørsmål gjennom både forsking og praksis. Ved NUPI forsker h...

 • Development policy
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • International organizations
 • United Nations
 • Historical IR
 • Development policy
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • International organizations
 • United Nations
 • Historical IR
Arrangement
13:15 - 15:00
NUPI
Engelsk
The Counterinsurgent Imagination - cover_CREOPPED.jpg
Arrangement
13:15 - 15:00
NUPI
Engelsk
26. mai 2023
Arrangement
13:15 - 15:00
NUPI
Engelsk

Bokpresentasjon: The Counterinsurgent Imagination

Joseph MacKay presenterer boken "The Counterinsurgent Imagination".

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

NUPI-forskere blir redaktører for topptidsskriftet Cooperation and Conflict

– Vi ser frem til å videreutvikle Cooperation and Conflict som et teoretisk innovativt, metodologisk allsidig og samtidig empirisk velfundert tidsskrift, sier Benjamin de Carvalho.
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Norden
 • Global styring
 • Teori og metode
 • Historisk IR
Arrangement
14:15 - 16:00
NUPI
Engelsk
Seminar 140322 Jennifer Mitzen.jpg
Arrangement
14:15 - 16:00
NUPI
Engelsk
14. jun. 2022
Arrangement
14:15 - 16:00
NUPI
Engelsk

“Thinking about Unthinkability in World Politics” med Jennifer Mitzen

NUPI’s Center for Historical International Politics (CHIP) inviterer til seminar der professor Jennifer Mitzen skal presentere arbeidet med sin neste bok, “Thinking about Unthinkability in World Politics”.

1 - 10 av 92 oppføringer