Hopp til innhold
NUPI skole

Teori og metode

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til teori og metode?
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Inter-governmentality: A framework for analysis

Dette kapittelet utforsker den analytiske verdien av "governmentality" når det brukes på interaksjoner mellom politiske enheter før tidlig nytid, det jeg refererer til som "inter-governmentality". Med utgangspunkt i forutsetningene om at (1) governmetality (historisk forstått) alltid var viklet inn i globalitet og (2) at governmentality (heuristisk forstått) kan studeres i andre politiske forhold enn den moderne staten, etablerer kapittelet et heuristisk analytisk apparat for studien av forholdet mellom ikke-statlige regjeringsapparater. Ved å være eksplisitt analytisk tillater det konseptuelle ordforrådet omkring governmentality oss å forstå logikk og praksis i styring på tvers av tid og rom, uten å anta likhet. Dette konseptuelle apparatet gir tre klare fordeler. For det første, og viktigst, gir det et eksplisitt analytisk rammeverk til det akademiske feltet Historical International Relations hvor skillet mellom analytiske og praktiske begreper er sentralt, men ofte vanskelig å komme seg rundt. For det andre kan den rette oppmerksomheten mot oversette spørsmål, som gaveutdeling og ekteskapspraksis, og bidra til å gi mening til praksis som ikke gir mening for det moderne øye. For det tredje gir det et overordnet og integrerende analytisk rammeverk.

 • Historisk IR
 • Historisk IR
Paul Beaumont
Forskere

Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har en doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra Norges miljø- og biovitenskape...

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
Lucas de Oliveira Paes
Forskere

Lucas de Oliveira Paes

Seniorforsker

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med det ER...

 • Globalisation
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • South and Central America
 • Climate
 • International organizations
 • Historical IR
 • Comparative methods
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • South and Central America
 • Climate
 • International organizations
 • Historical IR
 • Comparative methods
Cristiana Maglia
Forskere

Cristiana Maglia

Seniorforsker

Cristiana Maglia er seniorforsker ved NUPI, hvor jobber med prosjektet Ad hoc crisis response and international organisations (ADHOCISM), som er f...

 • Regional integration
 • South and Central America
 • Nationalism
 • Governance
 • Comparative methods
 • Regional integration
 • South and Central America
 • Nationalism
 • Governance
 • Comparative methods
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Et dypdykk i utenrikspolitikken

Spiller det noen rolle at makthaverne i sin tid begynte å kalle noe for «utenrikspolitikk»? Vi dykker ned i begrepet sammen med NUPI-forsker Halvard Leira, som er aktuell med boken «Utenrikspolitikkens opprinnelse».

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Arjun Chowdhury, The myth of international order: why weak states persist and alternatives to the state fade away

A book review of Arjun Chowdhury's 'The Myth of International Order'.

 • Historisk IR
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

The Fight Over Freedom in 20th- and 21st-Century International Discourse Moments of ‘self-determination’

Denne boken viser hvordan en kamp mellom to ulike ideer om frihet har spilt seg ut i de siste hundre års internasjonal diskurs om ‘selvbestemmelse’: en ‘radikal’ frihetsidé og en ‘liberal-konservativ’ idé om frihet. Boken kaster nytt lys på de historiske øyeblikkene siden begynnelsen av 1900-tallet da ‘selvbestemmelse’ var et internasjonalt sentralt begrep; den omdefinerer også den nyere historien om den internasjonale betydningen av ‘frihet’.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Nasjonalisme
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Historisk IR
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Nasjonalisme
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Hva er Internasjonal Politikk

Begrepet internasjonal politikk brukes både om hendelser og prosesser i verden rundt oss - og om studiet av disse. Faget dekker åpenbare temaer som krig, handel og diplomati, men det tar også for seg mer hverdagslige fenomener som turisme, innvandring og hvordan enkeltindivider påvirkes av globaliseringen. Denne boka presenterer de viktigste perspektivene, teoriene og debattene innen faget. Den har som mål å gjøre leseren mer nysgjerrig på og bedre rustet til å reflektere over både samtidige og historiske internasjonale politiske hendelser.

 • Historisk IR
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Utenrikspolitikkens opprinnelse

I denne boka tar Halvard Leira for seg hvordan norsk utenrikspolitikk oppsto. Han viser at utenrikspolitikk er et forholdsvis nytt fenomen og mener opprinnelsen må søkes i spenningsfeltet mellom kongemakt og folkemakt i andre halvdel av 1800-tallet. Måten dette skjedde på i Norge på slutten av 1800-tallet, fikk varig betydning for hvordan man tenkte om utenrikspolitikk i det selvstendige Norge etter 1905, og dermed for de lange linjene i norsk utenrikspolitikk. Leira tar med leseren fra norrøn tid til den danskledede helstatens styring på 1700-tallet og videre til 1800-tallet, der det ble trukket grenser mellom samfunn og stortings anliggender og anliggender som var kongemaktens prerogativ. Mellom 1850 og 1880 ble spørsmål om krig og fred sentrale. Fra 1880 til unionsoppløsningen handlet det om hvordan utenrikspolitikk burde kontrolleres av folket, og at den ideelt sett burde avskaffes. Leira trekker linjer fra historien frem til dagens utenrikspolitiske ordskifte, hvor folkelig deltagelse fortsatt står i et spenningsforhold til den utøvende makts forrang og et utstrakt hemmelighold.

 • Utenrikspolitikk
 • Historisk IR
 • Utenrikspolitikk
 • Historisk IR
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Forskere

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Tidligere ansatt

Mathilde er forskningsassistent i Forskningsgruppen for forsvar og sikkerhet, og jobber med prosjektet «Re-Engaging with Neighbours in a State of...

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Nation-building
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Comparative methods
21 - 30 av 91 oppføringer