Hopp til innhold
NUPI skole

Teori og metode

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til teori og metode?
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk
200522-cross-of-gold.png
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk
20. mai 2022
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk

England's Cross of Gold: Keynes, Churchill, and the Governance of Economic Beliefs

NUPIs Center for Historical International Politics (CHIP) inviterer til et seminar der James Ashley Morrison (LSE) presenterer sin nyeste bok "England's Cross of Gold: Keynes, Churchill, and the Governance of Economic Beliefs".

Anna Eriksen Rio
Forskere

Anna Eriksen Rio

Stipendiat

Anna Eriksen Rio er stipendiat ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVINT). PhD-prosjektet hennes...

 • International investments
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Conflict
 • Nation-building
 • Governance
 • Historical IR
 • International investments
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Conflict
 • Nation-building
 • Governance
 • Historical IR
Rolf Tamnes
Forskere

Rolf Tamnes

Professor Emeritus

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fra Uni...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Governance
 • Historical IR
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Governance
 • Historical IR
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Sårbare stater, statsbygging og skatt (FRAGTAX)

Hvordan etableres, utøves og opprettholdes statens politiske myndighet til å kreve inn skatt over tid? Statsbygging krever forutsigbare inntekter. Uten en innenlandsk inntektsbase, blir selv kjerneakt...

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
Norske og kinesiske representanter diskuterer ved et bord med deres respektive flagg bak dem
Forskningsprosjekt
2021 - 2022 (Pågående)

Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge - Norden som arena for kinesisk økonomisk maktbruk

Kinas bruk av økonomiske maktmidler utfordrer det vante skillet mellom norsk næringslivspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og dermed åpner en rekke nye utenrikspolitiske problemstillinger. Dette er...

 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
STATEISLAM-bilde_system_toppbilde.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Reactions to state regulation of Islam in times of Daesh (STATEISLAM)

En viktig og så langt undervurdert konsekvens av ISIS sin fremvekst har vært at regjeringer i Midtøsten i senere år har økt kontrollen over den religiøse sfæren, moskeer og andre religiøse aktiviteter...

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Chinese Anger Diplomacy (ANGER)

Lar demokratier seg påvirke av offentlig kritikk fra Kina? ANGER tilnærmer seg dette spørsmålet ved å fokusere på Kinas bruk av «sinnediplomati» - offentlige og emosjonelt aggressive markeringer fra s...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Intercity Origins of Diplomacy: Consuls, Empires, and the Sea

Bydiplomati er et ganske nytt tema i studiet av diplomati, og mange vil hevde, et ganske nylig empirisk fenomen. En kontrast til dette kan gjøres være å peke på hvordan den påståtte opprinnelsen til diplomati i gresk antikk var bysentrert, på samme måte som de tidligste formene for renessansediplomati i Italia. I denne artikkelen ønsker vi å undersøke forbindelsene mellom byer og diplomati gjennom å problematisere det som har blitt regnet som diplomati. Vårt utgangspunkt er at byer alltid har hatt betydning for hva vi kan analytisk referere til som diplomatisk praksis. Med utgangspunkt i begrepsmessig flertydighet, starter vi dermed ikke fra en spesifikk definisjon av "bydiplomati", men fra en overbevisning om at byer har betydning og fortsetter å ha betydning for diplomatisk praksis.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Teori og metode
 • Historisk IR
diplomatica_large.jpg
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Teori og metode
 • Historisk IR
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Inter-governmentality: A framework for analysis

Dette kapittelet utforsker den analytiske verdien av "governmentality" når det brukes på interaksjoner mellom politiske enheter før tidlig nytid, det jeg refererer til som "inter-governmentality". Med utgangspunkt i forutsetningene om at (1) governmetality (historisk forstått) alltid var viklet inn i globalitet og (2) at governmentality (heuristisk forstått) kan studeres i andre politiske forhold enn den moderne staten, etablerer kapittelet et heuristisk analytisk apparat for studien av forholdet mellom ikke-statlige regjeringsapparater. Ved å være eksplisitt analytisk tillater det konseptuelle ordforrådet omkring governmentality oss å forstå logikk og praksis i styring på tvers av tid og rom, uten å anta likhet. Dette konseptuelle apparatet gir tre klare fordeler. For det første, og viktigst, gir det et eksplisitt analytisk rammeverk til det akademiske feltet Historical International Relations hvor skillet mellom analytiske og praktiske begreper er sentralt, men ofte vanskelig å komme seg rundt. For det andre kan den rette oppmerksomheten mot oversette spørsmål, som gaveutdeling og ekteskapspraksis, og bidra til å gi mening til praksis som ikke gir mening for det moderne øye. For det tredje gir det et overordnet og integrerende analytisk rammeverk.

 • Historisk IR
 • Historisk IR
Paul Beaumont
Forskere

Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har en doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra Norges miljø- og biovitenskape...

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Europe
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Nationalism
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Historical IR
21 - 30 av 100 oppføringer