Hopp til innhold
NUPI skole

Teori og metode

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til teori og metode?
Ståle Ulriksen
Forskere

Ståle Ulriksen

Forsker

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Forskningsområdet hans dreier...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
Publikasjoner
Publikasjoner

The value of diplomatic history in a changing world

I dette kapittelet argumenter jeg for at diplomatisk historie kan gi oss verdifulle innsikter i en omskiftelig tid. Den gir ikke utvetydige og enkle lærdommer og analogier, men påminner oss om usikkerhet og mulighetene for ulike utviklingsbaner.

 • Diplomati
 • Historisk IR
Screenshot 2022-05-24 at 09.35.15.png
 • Diplomati
 • Historisk IR
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk
200522-cross-of-gold.png
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk
20. mai 2022
Arrangement
13:15 - 14:45
NUPI
Engelsk

England's Cross of Gold: Keynes, Churchill, and the Governance of Economic Beliefs

NUPIs Center for Historical International Politics (CHIP) inviterer til et seminar der James Ashley Morrison (LSE) presenterer sin nyeste bok "England's Cross of Gold: Keynes, Churchill, and the Governance of Economic Beliefs".

Anna Eriksen Rio
Forskere

Anna Eriksen Rio

Stipendiat

Anna Eriksen Rio er stipendiat ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVINT). PhD-prosjektet hennes...

 • International investments
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Conflict
 • Nation-building
 • Governance
 • Historical IR
 • International investments
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Conflict
 • Nation-building
 • Governance
 • Historical IR
Rolf Tamnes
Forskere

Rolf Tamnes

Professor Emeritus

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fra Uni...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Governance
 • Historical IR
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Governance
 • Historical IR
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Sårbare stater, statsbygging og skatt (FRAGTAX)

Hvordan etableres, utøves og opprettholdes statens politiske myndighet til å kreve inn skatt over tid? Statsbygging krever forutsigbare inntekter. Uten en innenlandsk inntektsbase, blir selv kjerneakt...

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2021 - 2022 (Pågående)

Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge - Norden som arena for kinesisk økonomisk maktbruk

Kinas bruk av økonomiske maktmidler utfordrer det vante skillet mellom norsk næringslivspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og dermed åpner en rekke nye utenrikspolitiske problemstillinger. Dette er...

 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
STATEISLAM-bilde_system_toppbilde.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Reactions to state regulation of Islam in times of Daesh (STATEISLAM)

En viktig og så langt undervurdert konsekvens av ISIS sin fremvekst har vært at regjeringer i Midtøsten i senere år har økt kontrollen over den religiøse sfæren, moskeer og andre religiøse aktiviteter...

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Chinese Anger Diplomacy (ANGER)

Lar demokratier seg påvirke av offentlig kritikk fra Kina? ANGER tilnærmer seg dette spørsmålet ved å fokusere på Kinas bruk av «sinnediplomati» - offentlige og emosjonelt aggressive markeringer fra s...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Intercity Origins of Diplomacy: Consuls, Empires, and the Sea

Bydiplomati er et ganske nytt tema i studiet av diplomati, og mange vil hevde, et ganske nylig empirisk fenomen. En kontrast til dette kan gjøres være å peke på hvordan den påståtte opprinnelsen til diplomati i gresk antikk var bysentrert, på samme måte som de tidligste formene for renessansediplomati i Italia. I denne artikkelen ønsker vi å undersøke forbindelsene mellom byer og diplomati gjennom å problematisere det som har blitt regnet som diplomati. Vårt utgangspunkt er at byer alltid har hatt betydning for hva vi kan analytisk referere til som diplomatisk praksis. Med utgangspunkt i begrepsmessig flertydighet, starter vi dermed ikke fra en spesifikk definisjon av "bydiplomati", men fra en overbevisning om at byer har betydning og fortsetter å ha betydning for diplomatisk praksis.

 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Teori og metode
 • Historisk IR
diplomatica_large.jpg
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Diplomati
 • Teori og metode
 • Historisk IR
11 - 20 av 91 oppføringer