Åsmund Weltzien

Kommunikasjonssjef

Åsmund Weltzien er sosialantropolog og har vært forsker i Telenor og norsk diplomat.

I Telenor var forskningen hans fokusert på hvordan informasjon og påvirkning spres i sosiale nettverk. I Utenriksdepartementet har han jobbet med ulike felt som norsk klimapolitikk, sikkerhetspolitikk, og europapolitikk. Fra 2011 var Weltzien en del av UDs Refleksprosjekt, som skulle bidra til utvikling av utenrikspolitikken gjennom offentlig debatt om sentrale utenrikspolitiske temaer.

Fra 2013 har Weltzien vært kommunikasjonssjef på NUPI.