Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i Afghanistan

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, fred og sikkerhet i Afghanistan.
afghanistan.png

Afghanistan er svært sårbart for effektene av klimaendringer med hyppigere ekstremvær og temperaturøkninger langt over det globale gjennomsnittet. Disse faktorene, kombinert med arven etter fire tiår med krig, en kompleks humanitær nødsituasjon og en økonomisk krise siden Taliban tok over regjeringsmakten i august 2021, har økt sårbarheten til den afghanske befolkningen. 

  • Klimarelaterte ekstremværhendelser og naturfarer truer afghanske levebrød, øker fattigdom og matusikkerhet, og eroderer motstandsdyktigheten til lokalsamfunn, husholdninger og enkeltpersoner.
  • Klimaendringer og miljøbelastninger bidrar til omfattende intern fordrivelse og endrede migrasjonsmønstre. Fordrivelse og rask urbanisering kan forverrre mat- og levebrødusikkerhet, legge ytterligere press på miljøressurser og øke sårbarheten til marginaliserte grupper, særlig kvinner og jenter.
  • I et sikkerhetslandskap som fortsatt er preget av tilstedeværelsen av væpnede aktører, kan klimaendringer øke risikoen for lokale konflikter om land- og vannressurser. 
  • Fraværet av et inkluderende styresystem øker konkurransen over lokale naturressurser og konfliktrisikoen for marginaliserte sosiale grupper og kan forverre politisk og økonomisk ulikhet.

FN’s politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA), FN-systemet og deres partnere har fortsatt å operere i Afghanistan siden august 2021, og har gitt humanitær bistand og nødhjelp gjennom FN’s spesialfond for Afghanistan og Transitional Engagement Framework. Mens fysisk tilgang for FN-byråer og partnere har blitt enklere på grunn av en dramatisk nedgang i sikkerhetshendelser siden august 2021, har internasjonale sanksjoner og politiske bekymringer - inkludert Talibans stadig mer undertrykkende politikk overfor kvinner - redusert muligheten for mellom - og langsiktig planlegging, finansiering og programmering i møte med klima- og miljøutfordringer. UNAMA bør fortsette å jobbe med lokalsamfunn og relevante organisasjoner som opererer i Afghanistan for å styrke klimatilpasning og motstandsdyktighet, spesielt for de mest sårbare gruppene. 

 

Du kan lese faktaarket og dets anbefalinger her.

Pdf-versjon av faktaarket kan lastes ned her.

 

Videre lesning:

 

Flere faktaark i denne serien:

Temaer

  • Asia
  • Konflikt
  • Klima
  • FN
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks