Covid-19 er en stor global krise som har fått store innvirkninger på internasjonal politikk. Det er en helsekrise, men også en dyp økonomisk krise, som igjen kan føre til sosiale og politiske kriser. Covid-19 reiser en rekke spørsmål om internasjonalt samarbeid, og på hvilken måte stater er avhengige av hverandre. Effektene varierer mellom regioner og land, men dersom krisen rammer de minst utviklede landene kan de humanitære lidelsene bli svært store. Det er selvsagt usikkerhet rundt virkningene av krisen, og vil være avhengig av hvor dyp og langvarig krisen blir, og hvordan den håndteres.

Det er stort behov for kunnskap og forståelse av sammenhenger og virkninger, for å identifisere handlingsalternativer.

På denne siden finner du noen av NUPIs bidrag om covid-19. Noen er publisert i vår nye COVID-19 policy brief serie, mens andre er publisert som kronikker i ulike nasjonale og internasjonale medier.

Flere av Policy brief-ene er skrevet som spesifikke innspill til UDs nye «Covid-19 task force», som ser på hvordan norsk utviklingspolitikk skal justeres og innrettes. Mange av notatene kommer ut av vårt strategiske instituttprogram, finansiert av Norges Forskningsråd. Det vil komme nye publikasjoner fortløpende.

Policy briefs

Kronikker, analyser og arrangementer

Hvor hender det?-artikler