Hopp til innhold
NUPI skole

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner

Ad-hoc Security Initiatives, an African response to insecurity

Cedric de Coning, Andrew Yaw Tchie og Anab Ovidie Grand skriver at ad-hoc sikkerhetsinitiativene (ASI-ene) i Sahel og rundt Tsjadsjøen representerer en ny form for kollektiv sikkerhet i Afrika. G5 Sahel Force og Multi-National Joint Task Force dukket opp fordi en håndfull afrikanske stater hadde behov for å sammen reagere på felles grenseoverskridende sikkerhetstrusler. Det eksisterende afrikanske sikkerhetssamarbeidet APSA var ikke tilpasset truslene. Til tross for at Den afrikanske union (AU) og partnere har investert betydelige beløp i African Standby Force, har ikke denne fredsbevarende beredskapsstyrken vært tilpasningsdyktig nok til å løse sikkerhetsutfordringene i Sahel-regionen. De Coning, Tchie og Grand sporer fremveksten av en ny type ASI, undersøker hvordan den tetter sikkerhetshullet og analyserer hvorfor African Standy Force ikke var i stand til å møte utfordringene i Sahel. De vurderer hva utviklingen har å si for APSAs fremtid, samt hvordan APSA kan samarbeide tettere med ASI-er i fremtiden.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
AfricanSecurityReview_cover-frame copy.jpg
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
Publikasjoner

The African Union’s Civilian Strategic Support Group

Since 2006, the African Union has played an active role in strengthening civilian engagement across its Peace Support Operations (PSOs) through the development of the Policy Framework for the Civilian Dimension of the African Standby Force in 2006 and the subsequent formation of the Civilian Strategic Support Group (CSSG) in 2015. This policy brief examines the development of the CSSG and its efforts to date, and offers an overview on how and why the civilian component should be further enhanced within future AU PSOs.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • AU
CSSG.PNG
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Anne Funnemark, Elisabeth L. Rosvold, Cedric H. de Coning, Anab Ovidie Grand, Florian Krampe, Elizabeth Smith, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon. • Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet. • Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner. • Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser. • Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Screenshot 2022-06-02 at 16.54.08.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon. • Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet. • Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner. • Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser. • Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Screenshot 2022-05-31 at 10.50.44.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima

Klimaendringer, fred og sikkerhet i Afghanistan

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Afghanistan? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Klima
 • FN
8427686091_7b85eccccd_o.jpg
Publikasjoner

Understanding Ad-Hoc Security Intitiatives in Africa

Denne policy brief-en undersøker fremveksten av ‘ad-hoc security initatives’ (ASIs) som en etablert mekanisme for kollektiv sikkerhet. ASIs’ formål er å eliminere trusler fra ikke-statlige væpnede grupper, og fungere på tvers av grensene til de deltakende landene for å muliggjøre oppsporing av slike grupper. ASIs har vokst frem fordi de eksisterende mekanismene i den afrikanske freds- og sikkerhetsarkitekturen (African Peace and Security Architecture/APSA) ikke var spesifikke eller responsive nok til å møte dette behovet. Regional Cooperation Initiative for the Elimination of the Lord’s Resistance Army, Multinational Joint Task Force, og G5 Sahel kan alle kategoriseres som ASIs.

 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Global styring
 • FN
 • AU
Understanding-ad-hoc-security-initiatives-in-Africa_large.png
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Global styring
 • FN
 • AU
Hvor hender det?
Det snakkes mye om at klimaendringer fører til konflikt, men hvordan henger disse egentlig sammen? 
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • United Nations
Hvor hender det?
Det snakkes mye om at klimaendringer fører til konflikt, men hvordan henger disse egentlig sammen? 
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Climate change and violent conflict in Mali

Siden mai 2020 har voldelig konflikt drept 2070 mennesker i Mali. Usikkerhet har tvangsflyttet mer enn 300 000 mennesker, hvorav 56 prosent er kvinner. Drivkreftene for Malis flere konflikter er ikke uvanlige. Meningsfylt dialog om fattigdom, marginalisering, begrensede levebrødsmuligheter, svak styring, politisk ustabilitet og mer kan åpne dører for å delta i samfunnets militser og væpnede grupper som opererer i landet.

 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Naturressurser og klima
Climate-change-and-violent-conflict-in-Mali_large.png
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Naturressurser og klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Mali (fransk versjon)

Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering for de negative effektene klimaendringene fører med seg, i tillegg til befolkningsvekst, svekket motstandsdyktighet og flere voldelige konflikter. Prediksjoner for Mali viser at landet vil bli varmere, med uberegnelig regnfall, som vil påvirke sesongstabilitet og øke faren for tørke og flom. I tillegg undergraver konflikt, politisk ustabilitet og svake offentlige institusjoner effektiv tilpasning til klimaendringene.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Global styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Mali-fact-sheet-French-version_large.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regioner
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Global styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
1 - 10 av 22 oppføringer