Hopp til innhold
NUPI skole

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (engelsk versjon)

Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktor. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, lkonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarheter og øke risikoen for voldelig konflikt. • Endrede nedbørs og sesongmønstre kan noen ganger lede eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår på bakgrunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite. • Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktig klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn. • Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

Faktaark om klima, fred og sikkerhet i Sahel (fransk versjon)

Sahel-regionen er svært utsatt for klimaendringer. Klimaendringene vil ha forskjellig innvirkning over hele regionen på bakgrunn av nasjonale og lokale faktor. Regionen vil gradvis bli varmere, med noen områder påvirket av økt, men uregelmessig nedbør. Varmere temperaturer og uregelmessig nedbør gjør årstidene ustabile, og menneskene som er arbeider ut ifra tørketid og flom, sårbare. I sammenheng med sosiale, lkonomiske og politiske faktorer kan disse forverre eksisterende sårbarheter og øke risikoen for voldelig konflikt. • Endrede nedbørs og sesongmønstre kan noen ganger lede eller bygge opp under voldelig konflikt som pågår på bakgrunn av ujevnt fordelte ressurser. Kvinner og jenter er spesielt sårbare. I Sahel kan klimaendringer øke risikoen for sammenstøt mellom pastoralister og bønder om tilgang til vann og beite. • Katastrofer uten forvarsel og mer langsiktig klimaendringer kan tvinge folk på flukt, enten midlertidig eller permanent. Grupper som er drevet på flukt grunnet klimaendringer slutter seg til grupper som allerede er drevet på flukt grunnet væpnet konflikt. Migrasjon er en viktig tilpasningsstrategi, men den kan føre til konflikt mellom verts- og migrantsamfunn. • Katastrofer og klimaendringer ødelegger motstandsdyktigheten, noe som øker sårbarheten til samfunn. Dette kan gjøre gruppene sårbare ovenfor væpnede grupper og eliter som ønsker å utnytte disse samfunnene for egen vinning. Noen væpnede grupper rekrutterer fra lokalsamfunn som har blitt påvirket av klimaendringer. I tillegg kan lokale militser eskalere mulige konflikter mellom bønder og pastoraliser.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Mali?

NUPI og SIPRI, under det klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisikoprosjektet, har arbeidet med å forstå sammenhenger mellom klima, fred og sikkerhet i Mali. Les mer i nytt faktaark om landet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet Mali

Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering for de negative effektene klimaendringene fører med seg, i tillegg til befolkningsvekst, svekket motstandsdyktighet og flere voldelige konflikter. Prediksjoner for Mali viser at landet vil bli varmere, med uberegnelig regnfall, som vil påvirke sesongstabilitet og øke faren for tørke og flom. I tillegg undergraver konflikt, politisk ustabilitet og svake offentlige institusjoner effektiv tilpasning til klimaendringene.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The impact of climate change on Africa’s peace and security

Den gradvise økningen i globale temperaturer, uregelmessig nedbør og flom har indirekte, komplekse og sammenhengende implikasjoner for fred og sikkerhet. Den 9. Mars 2021 møttes Den afrikanske unions (AU) freds og sikkerhetsråd på statsnivå for å diskutere disse utfordringene. Fred og sikkerhetsrådet presenterte forskjellige anbefalinger som omhandlet klima og sikkerhet. Denne kronikken tar utgangspunkt i kommunikeet publisert i etterkant av møtet og presenterer muligheter for hvordan Den afrikanske union, sammen med sub-regionale organisasjoner, medlemsland og andre kan arbeide for å styrke arbeid rundt klima og sikkerhetsutfordringer».

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The Impact of Climate Change on Peace and Security in Somalia: Implications for AMISOM

Mandatfornyelsen av Den afrikanske unions fredsbevarende operasjon i Somalia (AMISOM) satt for februar 2021 gir oss en mulighet til å se på hva vi vet om klimaendringer og sikkerhet i Somalia, og videre vurdere hva regjeringer og multilaterale organisasjoner kan gjøre for å forbedre måten de håndterer klimarelatert sikkerhetsutfordringer. Forskning finner ingen direkte årsakssammenheng mellom klima og konflikt, men har identifisert flere områder der klimarelaterte endringer samhandler med politiske, sosiale og miljømessige faktorer. Dette kombinert kan forverre eksisterende sårbarheter og spenninger. Disse faktorene sammen kan undergrave utvikling, påvirke dynamikken i pågående vold og forverre skjøre fredsprosesser. Ytterligere press, som COVID-19, forverrer risikoen og gjør et land som Somalia enda mer sårbart.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

How climate insecurity could trigger more conflict in Somalia

Konsekvenser av klimaendringer, slik som tørke, flom, uregelmessig regn, forstyrrede regntidssesonger, sterk vind, sykloner, sandstormer, støvstormer og økt temperatur oppleves over hele Somalia. Disse effektene påvirker livsopphold og bidrar til besvær og spenninger i samfunnet.

 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Omsetting av mandater til policy og praksis: Lærdommer fra operasjonalisering av klimarelatert sikkerhetsrisiko i fredsoperasjoner

IPI, NUPI og SIPRI arrangerte et webinar om klimarelaterte sikkerhetsutfordringer.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Climate, Peace and Security Fact Sheet: South Sudan

Flooding and droughts significantly disrupt livelihood patterns and food-security and may result in temporary displacement or longer-term migration. Such shocks exacerbate vulnerabilities and weaken the resilience and adaptive capacity of agriculture-dependent communities; they can heighten competition over natural resources, sometimes leading to cattle raiding and communal conflict. Unpredictable annual variation and extreme weather events, like flooding and droughts, affect pastoralist mobility patterns and routes, and farmers’ agricultural production. These changes may exacerbate tensions between herders and farmers, often in connection with land, grazing, water and communal conflicts. Female-headed households are especially vulnerable to the effects of climate change, as most depend on agriculture to sustain their families, and rely on natural resources like firewood and water. Climate-related livestock losses compound ongoing rivalries, increasing the risk of cattle raiding, which can trigger retaliations, communal conflicts, displacement and the growth of new or existing armed groups.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia er svært utsatt for virkningene av klimaendringer og ekstremvær. Uten forutgående forebygging vil disse faktorene sannsynligvis forverre eksisterende sårbarheter og redusere folks levebrødsmuligheter, som igjen kan ha negative konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Somalia.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Sårbare stater
 • Klima
11 - 20 av 22 oppføringer