Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Helge Blakkisrud

Seniorforsker (bistilling)
Helge_Blakkisrud_11.jpg

Kontaktinfo og filer

hb@nupi.no
909 80 284
Originalbilde

Sammendrag

Helge Blakkisrud forsker på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner med et særlig fokus på utviklingen av institusjonen med regionale guvernører. 

Han jobber også med russisk nordområdepolitikk, minoritetspolitikk og russisk nasjonalisme. I tillegg er han interessert i stats- og nasjonsbyggingsprosesser i Eurasia med særlig vekt på utvikingen i ikke-anerkjente stater.

Blakkisrud er redaktør for Nordisk Østforum, et nordisk, fagfellevurdert tidsskrift for russlands- og østeuropastudier. 

Han har vært gjesteforeleser ved OSSE-akademiet i Bisjkek, Kirgisistan, siden 2008. I 2009–2010 var han Fulbright Visiting Fellow ved UC Berkeley.

Ekspertise

 • Russland og Eurasia
 • Arktis

Utdanning

1996 Doktorgradsprogrammet (statsvitenskap), Universitetet i Oslo

1995 Cand. polit. (statsvitenskap), Universitet i Oslo. Oppgave: De russiske minoritetene i Estland og Latvia.

Arbeidserfaring

1995- Forsker/leder Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

2018- Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en amanuensis II-stilling

2005-2009 Tilknyttet Det norske universitetssenter i St. Petersburg i en II-stilling

1995- Valgobservatør for OSSE på Balkan og i det postsovjetiske området

1994- Ansvarlig redaktør, Nordisk Østforum

Aktivitet

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Hvilken rolle spiller Russland, Arktis og Asia i global politikk? Hvordan utvikler disse samfunnene seg? Hvordan foregår samspillet mellom internasjonal handel, innovasjon og politikk? Og hvordan påvirker dette samspillet bedrifter, industrier og land i den globale økonomien?
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Russland-og-olje_system_toppbilde.jpeg
Arrangement
11:00 - 16:00
Litteraturhuset
Norsk
Arrangement
11:00 - 16:00
Litteraturhuset
Norsk
29. okt. 2021
Arrangement
11:00 - 16:00
Litteraturhuset
Norsk

Russlandskonferansen 2021

Årets Russlandskonferanse vil vise fram breidda av norsk Russlandsforskning. Utanriksminister Anniken Huitfeldt held opningsinnlegget.

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI-podden: Et styrt valg i Russland

NUPI-podden dykker ned i helgens Dumavalg. Hva innebærer utfallet for Putin og Russlands fremtid?
 • Russland og Eurasia
 • Styring
Helge-Blakkisrud-NUPIpodden_system_toppbilde.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
Arrangement
10:00 - 11:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
3. des. 2021
Arrangement
10:00 - 11:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

WEBINAR: Nagorno-Karabakhs reforhandling av støtte etter krigen i 2020

I fjor haust, i løpet av nokre få veker, mista Nagorno-Karabakh-armenarane to tredelar av territoriet dei hadde kontrollert sidan 1994. Til slutt var det berre russisk innblanding som stoppa ei full gjeninnlemming av Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Korleis har dette påverka regionale maktforhold?

Arrangement
14:00 - 15:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
Arrangement
14:00 - 15:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
5. okt. 2021
Arrangement
14:00 - 15:30
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

De Facto-statar og lands-for-fred avtaler: territorium og anerkjenning på kollisjonskurs?

Suverenitetskonfliktar er uunngåeleg knytt til geografi. Kan det finnast geografiske løysingar på konfliktar mellom dei som kjempar for sjølvråderett og dei som vil bevare integriteten til staten?

Hvor hender det?
Den kjente regimekritikeren Aleksej Navalnyj har i løpet av det siste året både blitt forgiftet og fengslet, og Putin nekter fortsatt å uttale navnet...
 • Russia and Eurasia
 • Human rights
 • Governance
Hvor hender det?
Den kjente regimekritikeren Aleksej Navalnyj har i løpet av det siste året både blitt forgiftet og fengslet, og Putin nekter fortsatt å uttale navnet...
 • Russia and Eurasia
 • Human rights
 • Governance
Arrangement
16:30 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:30 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
27. mai 2021
Arrangement
16:30 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk

Blanda signal: Kva seier Putin om likestilling?

Blant russlandsforskarar er det ei utbreidd oppfatning om at Putin gradvis har gått i ei meir konservativ retning, særleg når det gjeld kjønnsspørsmål. Men har han eigentleg det, når vi ser nærare på den russiske presidentens eigen retorikk?

Arrangement
15:00 - 16:30
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
15:00 - 16:30
Microsoft Teams
Engelsk
9. mai 2021
Arrangement
15:00 - 16:30
Microsoft Teams
Engelsk

Kviterussland: Politisk mobilisering og undertrykking

Ni månader etter det kviterussiske presidentvalet utløyste massive protestar, ser dette webinaret nærare på den politiske krisa som framleis pregar Kviterussland.

21 - 30 av 120 oppføringer