Hopp til innhold
NUPI skole
Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Foto: miguelb/Creative Commons/CC BY-SA 2.0

Forskningsprosjekt

Norden og det internasjonale

Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på dette feltet ytterligere? Dette prosjektet tar sikte på å bygge ny kunnskap, stimulere debatt og informere allmenheten om muligheter og hindre for styrket nordisk samarbeid på det utenrikspolitiske feltet.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN

Arrangementer

Prosjektet vektlegger de nordiske statenes utenrikspolitikk og samarbeidsmønstre, i tillegg til nordisk samarbeid innad i f.eks. NATO, EU og FN, i forholdet til stormakter, samarbeidsinitiativer innen forsvar og beredskap, og praktisk ambassadesamarbeid.

Relaterte arrangementer:I tillegg til dette seminaret og lukket rundebord med kolleger fra de nordiske utenrikspolitiske instituttene (20. mars 2019), har forskerne også bidratt til en rekke arrangementer utenfor NUPI:

 • Ulf Sverdrup og Kristin Haugevik innledet både under lanseringen av rapporten «Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation» på Island (3. mai 2019) og på fellesmøte for de nordiske administrative sjefer (22. mai 2019).
 • Ole Jacob Sending snakket om nordisk samarbeid i radioprogrammet «Urix på lørdag» (NRK, 4. mai 2019)
 • Haugevik innledet og deltok i debatten «Hvordan kan nordisk samarbeid gi oss tryggere samfunn?» under Arendalsuka (14. august 2019).
 • Sverdrup presenterte og debatterte funnene i Stoltenberg II-rapporten i Nordisk råd (9. september 2019).
 • I tillegg holdt Haugevik innlegg om nordisk samarbeid på UDs aspirantkurs (3. desember 2019).

Prosjektleder

Kristin Haugevik
Forsker 1

Deltakere

Karsten Friis
Forsker 1
Lars Gjesvik
Seniorforsker
Nina Græger
Forsker I (bistilling)
Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk
Øyvind Svendsen
Seniorforsker
Ulf Sverdrup
Tidligere direktør

Aktuelt

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Nordisk samarbeid – hva er status og hvor går veien videre?

For ti år siden skisserte Thorvald Stoltenberg 13 tiltak for å forbedre nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvordan har det gått med dem?

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
Bildet viser Auður Birna Stefánsdóttir, Pia Hansson, Kristin Haugevik, Islands utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson og NUPIs direktør Ulf Sverdrup.Ulf Sverdrup

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation

Ten years ago, the report ‘Nordic cooperation on foreign and security policy’ was presented to the Nordic foreign ministers at an extraordinary meeting in Oslo, Norway. Penned and fronted by Norway’s former foreign minister Thorvald Stoltenberg, the report proposed thirteen ways in which Nordic cooperation in the foreign and security domain could be formalized and strengthened. Generally well-received in the Nordic capitals, today, the report is regularly referred to in assessments of Nordic foreign and security cooperation, or when Nordic heads of government meet in public to discuss past and future accomplishments.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Hvor går nordisk samarbeid?

I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges visjonene opp av konkrete handlinger?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norden i verden

Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom disse statene enda viktigere enn på lenge.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Norden