Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Foto: miguelb/Creative Commons/CC BY-SA 2.0

Norden og det internasjonale

2018 - 2019 (Avsluttet) Prosjektnummer: 226020
Forskningsprosjekt
Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på dette feltet ytterligere? Dette prosjektet tar sikte på å bygge ny kunnskap, stimulere debatt og informere allmenheten om muligheter og hindre for styrket nordisk samarbeid på det utenrikspolitiske feltet.

Prosjektet vektlegger de nordiske statenes utenrikspolitikk og samarbeidsmønstre, i tillegg til nordisk samarbeid innad i f.eks. NATO, EU og FN, i forholdet til stormakter, samarbeidsinitiativer innen forsvar og beredskap, og praktisk ambassadesamarbeid.

Relaterte arrangementer:I tillegg til dette seminaret og lukket rundebord med kolleger fra de nordiske utenrikspolitiske instituttene (20. mars 2019), har forskerne også bidratt til en rekke arrangementer utenfor NUPI:

  • Ulf Sverdrup og Kristin Haugevik innledet både under lanseringen av rapporten «Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation» på Island (3. mai 2019) og på fellesmøte for de nordiske administrative sjefer (22. mai 2019).
  • Ole Jacob Sending snakket om nordisk samarbeid i radioprogrammet «Urix på lørdag» (NRK, 4. mai 2019)
  • Haugevik innledet og deltok i debatten «Hvordan kan nordisk samarbeid gi oss tryggere samfunn?» under Arendalsuka (14. august 2019).
  • Sverdrup presenterte og debatterte funnene i Stoltenberg II-rapporten i Nordisk råd (9. september 2019).
  • I tillegg holdt Haugevik innlegg om nordisk samarbeid på UDs aspirantkurs (3. desember 2019).

Program

The project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Artikler

News
Bildet viser Auður Birna Stefánsdóttir, Pia Hansson, Kristin Haugevik, Islands utenriksminister Gudlaugur Thór Thórdarson og NUPIs direktør Ulf Sverdrup.Ulf Sverdrup

Nordisk samarbeid – hva er status og hvor går veien videre?

May 3, 2019

For ti år siden skisserte Thorvald Stoltenberg 13 tiltak for å forbedre nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvordan har det gått med dem?

Publikasjoner

Publication

Ten Years On: Reassessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation

2019
Ten years ago, the report ‘Nordic cooperation on foreign and security policy’ was presented to the Nordic foreign ministers at an extraordinary meeting ...
Publication : KRONIKK

Hvor går nordisk samarbeid?

2019
I en tid med geopolitiske omveltninger snakker Nordens regjeringer med fornyet kraft om nordisk samarbeid. Men stopper det med fine ord, eller følges ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Norden i verden

2019
Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom ...

Prosjektleder

Temaer
Norden  Utenrikspolitikk  Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN
Deltakere

Lars Gjesvik

Seniorforsker

 

Arrangementer
ons. 6 mar. 2019
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Vern, tryggleik og små statar: Norden og ei verd i endring

Korleis svarer nordiske statar på geopolitiske endringar i nabolaget sitt? Kva moglegheiter har dei til å auke eigen tryggleik og innverknad på den internasjonale arenaen?