Hopp til innhold
NUPI skole
Bildet viser KNM Steil under Arctic Hawk 2019
Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret

Forskningsprosjekt

Revitalizing Transatlantic Maritime Security

Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeling kan utnytte sine militære ressurser på en mer effektiv måte, samtidig som man tydeliggjør overfor egen befolkning at alle de allierte drar sin del av lasset. Dette vil også bidra til å belyse behovene tilknyttet alliansens maritime strategi, som sist ble oppdatert i 2011 og som igjen bør overhales.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Hav
 • EU

Arrangementer

Europeisk og transatlantisk sikkerhet blir i økende grad truet av et revansjistisk og stadig mer kapabelt Russland. Den russiske strategien er tilsynelatende å så splittelse blant vestlige allierte.

Samtidig ser man at president Donald Trump og markante stemmer i den amerikanske sikkerhetspolitiske debatten til stadighet kritiserer europeiske allierte for ikke å ta sin del av byrden i NATO, noe som kan bidra til å svekke solidariteten i alliansen. Dette bakteppet understreker behovet for å meisle ut en mer rettferdig og tilpasset arbeidsfordeling som kan møte utfordringene Vesten står overfor. En sentral målsetning for et slikt samarbeid vil være å demonstrere overfor Russland at alliansesolidariteten består, samt overbevise befolkningen i vestlige land om at en slik byrdefordeling er både rettferdig og bærekraftig.

Selv om de fleste europeiske allierte har forpliktet seg til det såkalte toprosents-målet vil det ta tid å få forsvarsbudsjettene opp på dette nivået. Hvilke andre virkemidler kan man ta i bruk for å mæte de utfordringen som NATO står overfor?

Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeling kan utnytte sine militære ressurser på en mer effektiv måte, samtidig som man tydeliggjør overfor egen befolkning at alle de allierte drar sin del av lasset. Dette vil også bidra til å belyse behovene tilknyttet alliansens maritime strategi, som sist ble oppdatert i 2011 og som igjen bør overhales.

Et hovedmål er å identifisere de største gapene i NATOs samlede maritime kapasiteter. Vi vil vurdere alliansens nåværende maritime struktur, medregnet planlagte anskaffelser og oppgraderinger frem til 2030. Denne oversikten vil sammenlignes med tilsvarende data fra de statene som anses som potensielle utfordrere til NATO, i hovedsak Russland og Kina. En slik sammenligning vil synliggjøre de viktigste manglende i alliansens kapasiteter og belyse hovedutfordringer for det neste tiårets kollektive maritime forsvar. Ved å peke på hovedmanglene vil man også kunne peke på tiltak som kan rette på disse.

Et annet mål er å generere kreative forslag som kan løse disse utfordringene, for eksempel gjennom smarte investeringer, offentlig-privat samarbeid, eller ved bruk av nye teknologiske eller operative løsninger. Hovedfokuset vil være på ideer som både Norge og USA kan bidra til, eller dra nytte av. Analysen vil, samlet sett, vise til kritiske mangler ved den nåværende strukturen, men samtidig bidra med potensielle løsninger som og kan bidra inn i den pågående arbeidet med utformingen av NATOs maritime struktur.

Prosjektleder

Patrick J. Cullen
Tidligere ansatt

Deltakere

Karsten Friis
Forsker 1

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

US-Norway Bilateral Defense Agreements: a partnership that strengthens NATO

Forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge utgjør en helt sentral del av vårt nasjonale forsvar i en eventuell militær konflikt. Store deler av dette samarbeidet består av bilaterale avtaler som legger rammene for hvordan amerikanerne skal kunne komme oss til unnsetning i krisetid. Helt siden andre verdenskrig har disse avtalene, i mye større grad enn hva som kommer frem i offentligheten, dannet ryggraden også i NATOs rammeverk. Omfanget og utviklingen i det bilaterale forsvarssamarbeidet viser at avtalene er limet som gjør at også det multilaterale og kollektive forsvaret av Norge henger sammen til et troverdig hele.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Lack of Modern Connectors: The Challenge of Moving Marines from Ship-to-Shore or Intratheater in a New Warfighting Environment

Rapporten ser på hvordan US Marine Corps kan samarbeide med allierte for å bedre kapasiteten til å forflytte store styrker raskt i Europa og Stillehavsregionen

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Bridging the Atlantic. A Norwegian Contribution to US Sealift

Paperet diskuterer hvordan den norske kommersielle handelsflåten kan brukes i forbindelse med amerikansk forsterkning av Europa i tilfelle konflikt.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Not Enough Maritime Capability. The Challenge of Reinforcing Europe

Hvilke kapasiteter har USA når det gjelder å transportere militære forsterkninger til Europa i tilfelle konflikt? Dette paperet analyserer USAs pågående prosesser mht sine strategiske målsetninger, inkludert å forsterke Europa. De ser også på hvordan USA kan benytte seg av alliertes komersielle maritime kapasiteter i et slikt øyemed.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Building on Strength. Proposals for US-Norwegian Cooperation on the Operational and Tactical Level

Kan norske supply-skip og den komersielle offshore flåten brukes mer kreativt for å støtte US Marine Corps' logisitikk?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO