Bildet viser KNM Steil under Arctic Hawk 2019
Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret

Revitalizing Transatlantic Maritime Security

2018 - 2019 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeling kan utnytte sine militære ressurser på en mer effektiv måte, samtidig som man tydeliggjør overfor egen befolkning at alle de allierte drar sin del av lasset. Dette vil også bidra til å belyse behovene tilknyttet alliansens maritime strategi, som sist ble oppdatert i 2011 og som igjen bør overhales.

Europeisk og transatlantisk sikkerhet blir i økende grad truet av et revansjistisk og stadig mer kapabelt Russland. Den russiske strategien er tilsynelatende å så splittelse blant vestlige allierte.

Samtidig ser man at president Donald Trump og markante stemmer i den amerikanske sikkerhetspolitiske debatten til stadighet kritiserer europeiske allierte for ikke å ta sin del av byrden i NATO, noe som kan bidra til å svekke solidariteten i alliansen. Dette bakteppet understreker behovet for å meisle ut en mer rettferdig og tilpasset arbeidsfordeling som kan møte utfordringene Vesten står overfor. En sentral målsetning for et slikt samarbeid vil være å demonstrere overfor Russland at alliansesolidariteten består, samt overbevise befolkningen i vestlige land om at en slik byrdefordeling er både rettferdig og bærekraftig.

Selv om de fleste europeiske allierte har forpliktet seg til det såkalte toprosents-målet vil det ta tid å få forsvarsbudsjettene opp på dette nivået. Hvilke andre virkemidler kan man ta i bruk for å mæte de utfordringen som NATO står overfor?

Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeling kan utnytte sine militære ressurser på en mer effektiv måte, samtidig som man tydeliggjør overfor egen befolkning at alle de allierte drar sin del av lasset. Dette vil også bidra til å belyse behovene tilknyttet alliansens maritime strategi, som sist ble oppdatert i 2011 og som igjen bør overhales.

Et hovedmål er å identifisere de største gapene i NATOs samlede maritime kapasiteter. Vi vil vurdere alliansens nåværende maritime struktur, medregnet planlagte anskaffelser og oppgraderinger frem til 2030. Denne oversikten vil sammenlignes med tilsvarende data fra de statene som anses som potensielle utfordrere til NATO, i hovedsak Russland og Kina. En slik sammenligning vil synliggjøre de viktigste manglende i alliansens kapasiteter og belyse hovedutfordringer for det neste tiårets kollektive maritime forsvar. Ved å peke på hovedmanglene vil man også kunne peke på tiltak som kan rette på disse.

Et annet mål er å generere kreative forslag som kan løse disse utfordringene, for eksempel gjennom smarte investeringer, offentlig-privat samarbeid, eller ved bruk av nye teknologiske eller operative løsninger. Hovedfokuset vil være på ideer som både Norge og USA kan bidra til, eller dra nytte av. Analysen vil, samlet sett, vise til kritiske mangler ved den nåværende strukturen, men samtidig bidra med potensielle løsninger som og kan bidra inn i den pågående arbeidet med utformingen av NATOs maritime struktur.


Publikasjoner

Publication : Rapport

US-Norway Bilateral Defense Agreements: a partnership that strengthens NATO

2020
Forsvarssamarbeidet mellom USA og Norge utgjør en helt sentral del av vårt nasjonale forsvar i en eventuell militær konflikt. Store deler av dette samarbeidet ...
Publication : Rapport

Lack of Modern Connectors: The Challenge of Moving Marines from Ship-to-Shore or Intratheater in a New Warfighting Environment

2019
Rapporten ser på hvordan US Marine Corps kan samarbeide med allierte for å bedre kapasiteten til å forflytte store styrker raskt i Europa og Stillehavsregionen
Publication : Popular scientific article

Bridging the Atlantic. A Norwegian Contribution to US Sealift

2019
Paperet diskuterer hvordan den norske kommersielle handelsflåten kan brukes i forbindelse med amerikansk forsterkning av Europa i tilfelle konflikt.
Publication : Popular scientific article

Not Enough Maritime Capability. The Challenge of Reinforcing Europe

2019
Hvilke kapasiteter har USA når det gjelder å transportere militære forsterkninger til Europa i tilfelle konflikt? Dette paperet analyserer USAs pågående ...
Publication : Popular scientific article

Building on Strength. Proposals for US-Norwegian Cooperation on the Operational and Tactical Level

2019
Kan norske supply-skip og den komersielle offshore flåten brukes mer kreativt for å støtte US Marine Corps' logisitikk?

Prosjektleder

Patrick J. Cullen

Tidligere ansatt

Temaer
Hav  NATO  Sikkerhetspolitikk  Europa  Nord-Amerika  EU  Forsvar
Deltakere
Eksterne

Eksterne partnere:

Arrangementer
søn. 27 jan. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Tryggingspolitikk og stormaktsinteresser i Arktis

Noregs viktigaste utanrikspolitiske interesseområde er i nord. Arktis er likevel i endring. Korleis kan Noreg og andre nordiske land best bidra til å sikre fred og tryggleik i Arktis?

ons. 19 jun. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Kulturhuset i Oslo

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Korleis skal vi nå Noregs tryggingspolitiske målsetjingar? Regjeringa lanserer ny langtidsplan for Forsvaret, og under dette seminaret skal vi sjå nærare på dette arbeidet og kva som er viktig for Noreg i åra som kjem.