Hopp til innhold
NUPI skole

Midtøsten og Nord-Afrika

Konfliktene og krisene i Midtøsten og Nord-Afrika står sentralt i NUPIs forskning på regionen.

Hvilken rolle fremvoksende stormakter spiller i disse konfliktene, og hvordan stormaktspolitikken påvirker dynamikken i regionen, er viktige spørsmål. Dette er også spørsmål som berører forhold andre steder i verden, særlig når det gjelder energi. Utviklingen i enkeltland som Egypt, Syria og Iran følges også tett, i tillegg til spørsmål knyttet til sikkerhetssituasjonen i området og hvordan denne blir påvirket av aktører og konflikter andre steder i Afrika.
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Sahel-regionen? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet  Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Hva er sammenhengen mellom klima, fred og sikkerhet i Mali?

NUPI og SIPRI, under det klimarelaterte freds- og sikkerhetsrisikoprosjektet, har arbeidet med å forstå sammenhenger mellom klima, fred og sikkerhet i Mali. Les mer i nytt faktaark om landet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet Mali

Dette faktaarket om Mali viser at landet på kort sikt vil preges av klimavariasjoner, og på lang sikt er sårbart for klimaendringer på grunn av høy eksponering for de negative effektene klimaendringene fører med seg, i tillegg til befolkningsvekst, svekket motstandsdyktighet og flere voldelige konflikter. Prediksjoner for Mali viser at landet vil bli varmere, med uberegnelig regnfall, som vil påvirke sesongstabilitet og øke faren for tørke og flom. I tillegg undergraver konflikt, politisk ustabilitet og svake offentlige institusjoner effektiv tilpasning til klimaendringene.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Patryk Kugiel, Viljar Haavik, Morten Bøås

Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende årsakene til migrasjon", med bistand sett på som et viktig verktøy i så måte. Ved å sammenligne utviklingssamarbeidspolitikken i Polen og Norge viser denne artikkelen hvordan utviklings- og migrasjonsneksusen har blitt implementert i praksis av både nye og tradisjonelle givere. Til tross for viktige forskjeller på retorisk nivå, har ingen av statene endret deres utviklingssamarbeid vesentlig for å knytte det direkte til migrasjonsinteresser. Dette demonstrerer den begrensede nytten av “grunnleggende årsaker til migrasjon”-tilnærmingen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Korleis taklar journalistar i Midtausten politisk press?

Over heile verda blir medium og journalistar nytta som politiske reiskap av både medieeigarar og lobbyistar. Korleis taklar dei det? Eit NUPI-prosjekt har undersøkt medium og journalistar i Tunisia og Libanon. 

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Styring
Journalister demonstrerer og holder opp plakater i Tunisia.
Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Tidligere ansatt

Gabriella Bolstad var koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun var tilknyttet Konsortiet f...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Asia
 • Conflict
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Asia
 • Conflict
 • The EU
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk
21. apr. 2021
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk

Barn i terrororganisasjonar

Terrororganisasjonar som IS, Hamas og Taliban har utnytta barn i årevis. Dette seminaret ser nærare på korleis desse gruppene rekruterer og utnyttar barna i organisasjonane.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Hybrid Media and Hybrid Politics: Contesting Informational Uncertainty in Lebanon and Tunisia

This paper investigates the dynamic relationship between hybrid media and hybrid politics in Lebanon and Tunisia. While previous research on the media in hybrid regimes has mainly focused on regime strategies of restricting and manipulating public debate, our analysis moves beyond repression. We argue that the ambiguities of hybrid politics, which combines democratic and authoritarian elements, not only constrain independent and critical reporting but also open up opportunities for journalistic agencies. We draw on Schedler’s concept of informational uncertainty to capture the epistemological instability of hybrid regimes and the strategies of political actors to control public knowledge. Distinguishing between three dimensions of media hybridity - economic, cultural and technological - we show how the new hybrid media environment significantly increases the volatility of hybrid politics and informational uncertainty for political actors. Our empirical analysis is based on seventy-one semistructured interviews with journalists in Lebanon and Tunisia conducted between 2016 and 2019. The material reveals a broad range of strategies used by journalists who employ the internal contradictions of hybrid politics to pursue their own agenda. The comparison between Lebanon and Tunisia also highlights contextual conditions that enable, or limit, journalistic agency, such as clientelistic dependencies, economic resources, and civil society alliances.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Styring
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Journalism under instrumentalized political parallelism

Media systems where political parallelism co-exists with political clientelism have contradictory influences on journalistic practices. Journalists are encouraged to actively defend a cause and influence public opinion while expected to remain subservient to their political masters. The media studies literature has analyzed the impact of political parallelism and clientelism separately, without reflecting on the tensions that emerge when they operate together. The article examines journalism under instrumentalized political parallelism and argues that it plays out in a field defined by both horizontal and vertical conflicts. We add an elite-grassroots analytical perspective to the inter-elite tensions associated with a polarized public sphere. Political parallelism in non-democratic contexts seemingly leaves little room for journalistic agency, as the politically powerful tend to instrumentalize media outlets. However, by looking closely at the case of Lebanon, we argue that journalists are still able to act independently of and contrary to the elite's intentions. The empirical analysis shows how journalists navigate vis-à-vis the politicians by playing the relations game, exploiting internal contradictions in the system and connecting with popular grievances. The article contributes new knowledge about journalists’ resilience to instrumentalization in a context of media/politics connections that is commonly found outside the West.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Midtøsten og Nord-Afrika
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Sør-Sudan?

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
61 - 70 av 350 oppføringer