Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Skal forske på venner i Arktis

Kristin Haugevik og kollegaene kan glede seg over at deres prosjekt vant gjennom hos Norges forskningsråd. Nå kan folk vente seg innblikk i hva som skiller de allierte i Arktis.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Konflikt
 • Klima
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

NUPI-forskere bidro til Forsvarskommisjonens rapport

Forskerne Kristin Haugevik, Erik Reichborn-Kjennerud og Julie Wilhelmsen fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har levert innspill til Forsvarskommisjonens arbeid.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Wrenn Yennie Lindgren, Marc Lanteigne

Asia-Arctic Diplomacy a Decade Later: What has changed?

Ten years ago, five Asian states – China, India, Japan, Singapore, and South Korea – joined the Arctic Council as observers. This article discusses how the Asia-Arctic Five’s policies policies and priorities have evolved over the past decade and what their hopes are for the incoming Norwegian chairmanship of the Council.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2023-03-23 at 09.35.09.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

The Russian Arctic Threat: Consequences of the Ukraine War

 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Screenshot 2023-03-13 at 15.36.15.png
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
Tobias Etzold
Forskere

Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCS...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Hav
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Karsten Friis, Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Mike Sfraga, Pavel K. Baev, Troy J. Bouffard, Marc Lanteigne, Marisol Maddox, Jan-Gunnar Winther

Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

Russlands storoffensiv i Ukraina i februar 2022 påvirket umiddelbart arktisk sikkerhet og samarbeid, både på regionalt og internasjonalt plan. Den arktiske regionen berøres av økte sanksjoner, at vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland og at vestlige land har sørget for å ikke lenger være avhengige av russisk energi. Vi har også sett en økning i hybride sikkerhetshendelser. Samtidig fortsetter klimaendringene å forandre Arktis i stadig høyere hastighet. Rapporten «Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic» er skrevet som et innspill til det arktiske rundebordet (Arctic Security Roundtable, ASR) som skal holdes under Munich Security Conference 18. februar 2023. Rapporten forklarer hvordan både gamle og nye faktorer endrer i Arktis og sikkerhetspolitikken i regionen. Kapitlene handler om hvordan klimaendringer påvirker naturen, menneskelig sikkerhet og regionens militæroperasjonelle miljø. Den vurderer også den regionale sikkerhetspolitikken til stormaktene USA, Kina og Russland. Forskerne skriver at de ulike myndighetene må fortsette å vektlegge utfordringene knyttet til Arktis. De må jobbe mot å redusere og håndtere risiko, uavhengig av avsluttede samarbeid med Russland avsluttes andre usikkerhetsmomenter som former politikken.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
Screenshot 2023-02-16 at 17.15.47.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

Background Paper for the Arctic Security Roundtable at the Munich Security Conference 2020

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
Screenshot 2022-12-05 at 09.33.45.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

International Cooperation in the Arctic 2035 – The Four Scenarios

The Arctic has always fascinated people; its history, its present, and its future. The future of the Arctic has increasingly become a subject of academic research and the application of scenario methodology. Scenarios can be defined as pro- spective storytelling (Schoemaker, 1993), presenting a set of plausible, contrasting images of the future (Schatzmann et al., 2013), and indicating what alternative futures might look like (Amer et al., 2013). Studies offering scenarios of future development of the Arctic include Brigham (2007), Myllylä et al. (2016), Lazariva et al. (2021), Petrov et al. (2021), Haavisto et al. (2016), and Bourmistrov et al. (2015); see also the chapter by Krivorotov in this volume. The farther we look ahead, the more uncertain the future appears. There can never be full consensus on what major trends and driving forces will have the greatest impact on the future. But precisely for this reason, any kind of structured thought experiment, such as scenario development, is valuable and can add new knowledge and shared understanding.

 • Arktis
Screenshot 2022-11-22 at 09.44.38.png
 • Arktis
11 - 20 av 167 oppføringer