Halvard Leira

Forsker I

Hovedområder i Halvard Leiras forskning er utenrikspolitikk og diplomati, med særlig vekt på Norge. Han har også forsket på internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv og internasjonal teori. Leira fullførte doktorgraden sin i mai 2011. Avhandlingens tittel er «The Emergence of Foreign Policy: Knowledge, Discourse, History». 

 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Afterword: Gendering the Brand

  En potensielt produktiv tilnærming til debattene om nation-branding og offentlig diplomati er å betrakte dem begge underordnet de bredere motivasjonene status, prestisje og omdømme. På den ene siden understreker en slik tilnærming hvordan innenrikspolitikk kan forme status-søking og hvordan den innenlandske...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Inter-governmentality: A framework for analysis

  Dette kapittelet utforsker den analytiske verdien av "governmentality" når det brukes på interaksjoner mellom politiske enheter før tidlig nytid, det jeg refererer til som "inter-governmentality". Med utgangspunkt i forutsetningene om at (1) governmetality (historisk forstått) alltid...
 • Nyheter

  Bør vi bekymre oss for investeringer fra utlandet?

  Mellom 2008 og 2016 økte kinesiske investeringer i Europa fra 7,5 milliarder kroner til 375 milliarder, og overskriftene om investeringer fra utlandet har vært mange de siste årene. I NUPI-prosjektet COINS kartlegger forskerne konsekvensene av internasjonale investeringer i Norge.
 • Nyheter

  Bør vi bekymre oss for investeringer fra utlandet?

  Mellom 2008 og 2016 økte kinesiske investeringer i Europa fra 7,5 milliarder kroner til 375 milliarder, og overskriftene om investeringer fra utlandet har vært mange de siste årene. I NUPI-prosjektet COINS kartlegger forskerne konsekvensene av internasjonale investeringer i Norge.
 • Nyheter

  NUPI med nytt likestillingsprosjekt

  05.03.2021
  Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) startar nytt prosjekt for å betre vilkåra for kvinner i akademia.
 • Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Forskningsprosjekt

  NUPISPOKE

  2021 - 2022 (Ongoing)

  NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI.

 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  PODKAST: Et dypdykk i utenrikspolitikken

  Spiller det noen rolle at makthaverne i sin tid begynte å kalle noe for «utenrikspolitikk»? Vi dykker ned i begrepet sammen med NUPI-forsker Halvard Leira, som er aktuell med boken «Utenrikspolitikkens opprinnelse».
 • Publikasjon : Academic monograph

  Hva er Internasjonal Politikk

  Begrepet internasjonal politikk brukes både om hendelser og prosesser i verden rundt oss - og om studiet av disse. Faget dekker åpenbare temaer som krig, handel og diplomati, men det tar også for seg mer hverdagslige fenomener som turisme, innvandring og hvordan enkeltindivider påvirkes av globaliseringen. Denne...
 • Publikasjon : Academic monograph

  Utenrikspolitikkens opprinnelse

  I denne boka tar Halvard Leira for seg hvordan norsk utenrikspolitikk oppsto. Han viser at utenrikspolitikk er et forholdsvis nytt fenomen og mener opprinnelsen må søkes i spenningsfeltet mellom kongemakt og folkemakt i andre halvdel av 1800-tallet. Måten dette skjedde på i Norge på slutten av 1800-tallet,...
 • Nyheter

  Samfunnskontrakten mellom stat og borger

  Coronapandemien illustrerer statens sentrale rolle i borgernes liv, selv i en mer grenseløs og globalisert verden, skriver Halvard Leira og Nina Græger i denne kronikken.
 • Nyheter

  Konsekvenser av covid-19 for internasjonal politikk

  28.04.2020
  Les våre analyser om covid-19s konsekvenser for utviklingsland og internasjonal politikk.
 • Forskningsprosjekt

  Consequences of Investments for National Security (COINS)

  2019 - 2023 (Ongoing)

  Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» undersøker vi hvordan liberale økonomier kan tiltrekke utenlandske investeringer, og samtidig redusere og...

 • Publikasjon : Academic lecture
 • Bildet viser Frode Berg i retten i Moskva i april 2019 Nyheter

  Kan Norge beskytte deg når du er i utlandet?

  Rundt 5 prosent av nordmenn befinner seg til enhver tid utenlands. Hva skjer når disse kommer i trøbbel? Med Nina Græger og Halvard Leiras hjelp ser NUPI-podden nærmere på dét.
 • Mon 4 nov. 2019
  Arrangement

  Revolusjonens natur – fra start til slutt

  Tid: 13:15 Sted: NUPI

  For å markere etableringen av Senter for historisk internasjonal politikk (CHIP), inviterer vi til foredrag med George Lawson som skal snakke om «Anatomies of Revolution».

 • Publikasjon : Academic lecture

  A Conceptual History of International Relations

  Forelesningen handlet om behovet for en begrepshistorie om internasjonal politikk, og hvordan den kan skrives.
 • Forskningsprosjekt

  Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

  2019 - 2022 (Ongoing)

  Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen...

 • Publikasjon : Artikkel

  Ethnic Diversity in the Recruitment of Diplomats: Why MFAs Take the Issue Seriously

  Diversity and its management have become an issue in all organisations. Ministries of foreign affairs (MFAs) do not escape the issue. In the 2000s, states decided to consider more ethnic diversity in the recruitment of their diplomats. In some countries, this new goal requires affirmative action programs....