Lars Gjesvik

Forskningsassistent

Lars Gjesvik er forskningsassistent for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, med et hovedfokus på cybersikkerhet.

Han er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har tidligere studert internasjonale studier og historie. Hans forskningsinteresser er knyttet til cybersikkerhet og cyberkrigsføring.