Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jon Harald Sande Lie

Forsker 1
Jon_Harald_Sande_Lie_11.jpg

Kontaktinfo og filer

jon.lie@nupi.no
913 16 061
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Jon Harald Sande Lie er sosialantropolog (PhD fra Universitetet i Bergen) og forsker 1 ved NUPI, i Forskningsgruppen for global utvikling og diplomati (GOaD).

Hovedtema for forskningen hans er internasjonal bistand, global styring og statsdannelse, med fokus på utvikling og humanitær bistand i Øst-Afrika, spesielt Etiopia og Uganda, hvor han har oppholdt seg i lange perioder i forbindelse med feltarbeid og studert partnerskapsforholdet mellom aktørene på NGO-nivå og aktørene involvert i verdensbanken.

Lie er medredaktør for tidsskriftet Forum for Development Studies. Han er prosjektleder for FRIPRO-prosjektet «Developmentality and the Anthropology of Partnerhsip».

Ekspertise

 • Globalisering
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2011 PhD i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen

2004 Cand. Polit. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

2000 Cand. Mag. med sosialantropologi, idehistorie, religionshistorie, filisofi, og miljø og utvikling i fagkretsen.

Arbeidserfaring

2022- Forsker 1, NUPI

2011- Seniorforsker, NUPI 

2007-2011 Forsker, NUPI

2004- Stipendiat, sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen

Aktivitet

Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk
9. nov. 2017
Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk

Teoriseminar: “Internationalised rule”. Budsjettstøtte som styringsteknologi

Professor Klaus Schlichte presenterer funn frå den pågåande forskinga si om Max Webers rolle og relevans for å forstå “internationalised rule”.

Travel gate i Nepal
Forskningsprosjekt
2016 - 2018 (Avsluttet)

Political economy analyses

I dette prosjektet analyserer vi politisk økonomi for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid...

 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

From humanitarian action to development aid in northern Uganda and the formation of a humanitarian-development nexus

The instituted order of humanitarianism is both changing and challenged. This article addresses the transition between humanitarian action and development aid in northern Uganda, which was driven by the government’s ambition to reassert its humanitarian sovereignty by discursively recasting the situation from one of crisis to one of recovery and development, regardless of the persistent humanitarian needs. In response, humanitarian actors either withdrew or moved into development aid. This bourgeoning humanitarian–development nexus questions the nature and future of humanitarianism and whether there is a hierarchy – or contradiction – between the humanitarian mandate and pragmatic approaches to save lives and protect civilians.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
Væpnede fredsstyrker fra FN marsjerer nedover en jordvei i Mbau
Forskningsprosjekt
2017 (Avsluttet)

Preventing Violent Conflict

NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging....

 • Development policy
 • Diplomacy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
 • Development policy
 • Diplomacy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Utviklingspolitikk uten utviklingsminister

Four children at the Protection of Civilians (POC) site of the UN Mission in South Sudan (UNMISS)
Forskningsprosjekt
2012 - 2016 (Avsluttet)

Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians)....

 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • International organizations
 • United Nations
 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • International organizations
 • United Nations
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk
18. apr. 2016
Arrangement
16:00 - 17:30
NUPI
Engelsk

Afrikas Horn: Den strategiske betydninga for Europa, Gulf-statane og andre aktørar

På dette seminaret vil Alexander Rondos ta for seg utfordringane som regionen står overfor, og Afrikas horns strategiske betydning for Europa, Gulf-statane og andre aktørar. Korleis kan desse utfordringane konverterast til ein fellesinnsats som kan gjere det mogleg for Afrikas horn å bli ei plattform for samarbeid om samarbeid om tryggleiks- og økonomiske spørsmål?

Arrangement
14:00 - 17:30
Litteraturhuset, Amalie Skram
Engelsk
Arrangement
14:00 - 17:30
Litteraturhuset, Amalie Skram
Engelsk
26. apr. 2016
Arrangement
14:00 - 17:30
Litteraturhuset, Amalie Skram
Engelsk

Humanitære endringar, humanitære utfordringar og vern av sivile

Seminaret tar opp ein mogleg konflikt mellom humanitære prinsipp og lokale realitetar.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Reproducing Development’s Trusteeship and Discursive Power

 • Utviklingspolitikk
 • Utviklingspolitikk
Arrangement
15:00 - 17:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
15:00 - 17:00
NUPI
Engelsk
12. apr. 2016
Arrangement
15:00 - 17:00
NUPI
Engelsk

Vesten, resten og det multilaterale utviklingssystemet: Nye aktørar og spelereglar

Seminaret set fokus på nye og tradisjonelle multilaterale aktørars rolle og betydning i eit stadig skiftande miljø.

21 - 30 av 63 oppføringer