Forskningsgruppen Global orden og diplomati forsker på internasjonale systemets omskiftelige natur, og hvordan staters utenrikspolitikk blir til og utføres innenfor disse rammene. Særlig oppmerksomhet vies til utviklingen av og endringer knyttet til norsk utenrikspolitikk.

Forskere i gruppen arbeider med teoridrevet så vel som empirisk fundert forskning, og er opptatt av å forstå politikk i dag i historisk og komparativ kontekst.

Gruppen ledes av  Morten Skumsrud Andersen.