Forskere

Line Marie Breistrand

Line Marie Breistrand er doktorgradsstipendiat og jobber med Kina i internasjonal politikk. Doktorgradsprosjektet hennes ser på kinesisk poli...

Sikkerhetspolitikk  Cyber  Utenrikspolitikk  Norden  Russland og Eurasia  Asia
Line_Marie_Breistrand_11.jpg
Rolf Tamnes

Rolf Tamnes er tilknyttet Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI.Tamnes er dr.philos. fra 1991 og cand.philol. fra 1978, begge fr...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  NATO  Konflikt  Styring  Historisk IR  Norden  Europa  Russland og Eurasia  Nord-Amerika
Rolf_Tamnes_11.jpg
Christian I. Ulfsten

Christian I. Ulfsten er masterstudent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap ved Univer...

Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  FN  Nasjonsbygging  Afrika
christian_ulfsten_11.jpg
Anne Funnemark

Anne Funnemark er vitenskapelig assistent og jobber med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos...

Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Humanitære spørsmål  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima  Menneskerettigheter  FN  Midtøsten og Nord-Afrika  Asia  Afrika
Anne Funnemark.jpg
Andreas Lind Kroknes

Andreas Lind Kroknes jobber som forskningsassitent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.Kroknes fullfører sin Mastergrad...

Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Sårbare stater  Utenrikspolitikk  Afrika
andreas_kroknes_11.jpg
Gabriella Kristine Kattil Bolstad

Gabriella Bolstad er koordinator og vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for Forsvar og Sikkerhet på NUPI. Hun er tilknyttet Konsortie...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Utenrikspolitikk  EU  Asia  Europa  Midtøsten og Nord-Afrika
Gabriella_Bolstad_11.jpg
Daniella Slabinski

Daniella Slabinski er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Slabinski har en tverrfaglig akademis...

Russland og Eurasia  Nasjonsbygging  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk
daniella_slabinski_11.jpg
Sejla Pehlivanovic

Sejla Pehlivanovic er vitenskapelig assistent hos NUPI. Hun er en del av Preventing Violent Extremism in the Balkan og MENA (PREVEX)-prosjektet, og...

Terrorisme og ekstremisme  Migrasjon  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Europa
sejla_pehlivanovic_11.jpg
Andrew E. Yaw Tchie

Andrew E. Yaw Tchie er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. På NUPI arbeider han med stabilisering, fredsoperas...

Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Konflikt  Sårbare stater  Afrika  AU  FN
Paul Beaumont

Paul Beaumont har doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra NMBU. Han er seniorforsker og jobb...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Humanitære spørsmål  Nasjonalisme  Utenrikspolitikk  Hav  Styring  Internasjonale organisasjoner  EU  Historisk IR  Norden  Europa  Arktis  Sør- og Mellom-Amerika  Nord-Amerika
Paul_Beaumont_11.jpg
Kacper Szulecki

Kacper Szulecki er Forsker 1 innen internasjonal klimastyring ved NUPI, og tilknyttet Include – Senter for sosialt inkluderende energiomstill...

Sikkerhetspolitikk  Migrasjon  Utenrikspolitikk  Klima  Energi  Styring  Menneskerettigheter  EU
kacper_szulecki_11.jpg
Lucas de Oliveira Paes

Lucas de Oliveira Paes er seniorforsker og post-doc. i Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI. Han jobber med d...

Diplomati  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon  Klima  Internasjonale organisasjoner  Historisk IR  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
Lucas_deOliveira_Paes_11.jpg
Cristiana Maglia

Cristiana Maglia er seniorforsker i Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling på NUPI. Hun arbeider med NUPI-prosjektene LO...

Nasjonalisme  Regional integrasjon  Styring  Komparativ metode  Sør- og Mellom-Amerika
cristiana_maglia_11.jpg
Tora Berge Naterstad

Tora Berge Naterstad er vitenskapelig assistent i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant...

Russland og Eurasia  Sikkerhetspolitikk  Nasjonalisme  Nasjonsbygging  Terrorisme og ekstremisme  Utenrikspolitikk  Globalisering  Regional integrasjon
Tora_Berge_Naterstad_11.jpg
Viljar Haavik

Viljar Haavik er stipendiat tilknytta Forskingsgruppa for fred, konflikt og utvikling, som ein del av forskingsprosjektet Sårbare s...

Terrorisme og ekstremisme  Opprørsgrupper  Sårbare stater  Konflikt  Afrika
viljar_haavik_11.jpg
Hildegunn Kyvik Nordås

Hildegunn Kyvik Nordås er forsker I i bistilling på NUPI. Hun jobber med handel og handelspolitikk, særlig i krysningspunktene me...

Økonomisk vekst  Internasjonal økonomi  Handel  Internasjonale organisasjoner  Utenrikspolitikk  Globalisering  Internasjonale investeringer  Regional integrasjon
Tamta Gelashvili

Tamta Gelashvili er forskingsassistent i gruppen for Russland, Asia og internasjonal handel, og jobber med prosjektet Dynamics of de facto state.&n...

Russland og Eurasia
Tamta_Gelashvili_11.jpg
Marianne Riddervold

Marianne Riddervold er forsker I (bistilling) i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar hos NUPI. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Europa  Regional integrasjon
Marianne_Riddervold_11.png
Jenny Nortvedt

Jenny Nortvedt er vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling ved NUPI.Nortvedt har en mastergrad i statsvitenskap og e...

Fredsoperasjoner  Diplomati  Internasjonale organisasjoner  FN  Klima
jenny_nortvedt_11.jpg
Espen Mathy

Espen Mathy er forsker ved NUPI i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Mathy har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelorgrad i int...

Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Diplomati
espen_mathy_11.jpg