Utviklingen av en ny europeisk sikkerhets- og forsvarsarkitektur og implikasjonene for europeisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (EURODEFENCE)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Målet med dette prosjektet er å undersøke hva nyere sikkerhetsinitiativer betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst: Hvilke implikasjoner det har for Europas evne til å håndtere potensielle sikkerhetstrusler og hvordan Norge, som alliert og tett samarbeidspartner i EU, blir påvirket av disse nye europeiske forsvarsinitiativene.

Fra både EU-institusjonenes og enkelte medlemslandsside er behovet for mer "strategisk autonomi" blitt fremmet. Til tross for uenighet om hva dette skal bety i praksis, så har det satt fart i en rekke prosesser som alle har til hensikt å styrke europeisk forsvarsevne. Disse prosessene foregår både innenfor EU (PESCO, CARD, EDF og utviklingen av et strategic compass) og utenfor (EI2, JEF, FNC NORDEFCO samt en rekke bilaterale samarbeidsavtaler).

Mens de fleste av disse er orientert mot mer langsiktig kapabilitetsutvikling er andre initiativer opptatt av å styrke evnen til å rask handling. Gitt endringer i den geopolitiske konteksten, vil en videre styrking av den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitiske evnen mest sannsynlig fortsette – både innenfor og utenfor formelle institusjoner. Spørsmålet er på hvordan den nye europeiske sikkerhets- og forsvarspolitiske arkitekturen vil se ut.

Målet med EURODEFENCE er å undersøke hva disse nyere initiativene betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst: Hvilke implikasjoner det har for Europas evne til å håndtere potensielle sikkerhetstrusler og hvordan Norge, som alliert og tett samarbeidspartner i EU, blir påvirket av disse nye europeiske forsvarsinitiativene.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Innlandet.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Artikler

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

May 13, 2022

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?

Publikasjoner

Publication
Rieker_Giskethumbnail_large.png

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

2021
Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt ...
Publication
policybrief12-2021.png

The European Maritime Security and Defence Policy Architecture: Implications for Norway

2021
Maritim sikkerhet står høyt på den internasjonale og europeiske sikkerhetsagendaen, og derfor har en rekke nye initiativer og handlinger utviklet seg ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-01-28 at 12.30.18.png

Navigating High-Profile and Low Availability: Norway and the Emerging US Maritime-Strategic Approach

2022
  • Amund Nørstrud Lundesgaard
Sammendrag: Til tross for en gjenoppblomstring av russisk marinemakt, og påfølgende økning i USAs strategiske maritime interesse i Nordflanken og Norge, ...