Utviklingen av en ny europeisk sikkerhets- og forsvarsarkitektur og implikasjonene for europeisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (EURODEFENCE)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Målet med dette prosjektet er å undersøke hva nyere sikkerhetsinitiativer betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst: Hvilke implikasjoner det har for Europas evne til å håndtere potensielle sikkerhetstrusler og hvordan Norge, som alliert og tett samarbeidspartner i EU, blir påvirket av disse nye europeiske forsvarsinitiativene.

Fra både EU-institusjonenes og enkelte medlemslandsside er behovet for mer "strategisk autonomi" blitt fremmet. Til tross for uenighet om hva dette skal bety i praksis, så har det satt fart i en rekke prosesser som alle har til hensikt å styrke europeisk forsvarsevne. Disse prosessene foregår både innenfor EU (PESCO, CARD, EDF og utviklingen av et strategic compass) og utenfor (EI2, JEF, FNC NORDEFCO samt en rekke bilaterale samarbeidsavtaler).

Mens de fleste av disse er orientert mot mer langsiktig kapabilitetsutvikling er andre initiativer opptatt av å styrke evnen til å rask handling. Gitt endringer i den geopolitiske konteksten, vil en videre styrking av den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitiske evnen mest sannsynlig fortsette – både innenfor og utenfor formelle institusjoner. Spørsmålet er på hvordan den nye europeiske sikkerhets- og forsvarspolitiske arkitekturen vil se ut.

Målet med EURODEFENCE er å undersøke hva disse nyere initiativene betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst: Hvilke implikasjoner det har for Europas evne til å håndtere potensielle sikkerhetstrusler og hvordan Norge, som alliert og tett samarbeidspartner i EU, blir påvirket av disse nye europeiske forsvarsinitiativene.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Innlandet.

Program

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Artikler

PODKAST: EUs rolle i europeisk sikkerhet og forsvar

May 13, 2022

21. mars i år vedtok Rådet for Den europeiske union et strategisk kompass – et veikart – for at EU skal bli en sterkere sikkerhets- og forsvarsaktør. Men hva betyr dette egentlig, og endrer det EUs rolle som sikkerhetsaktør på noen vesentlig måte?

Publikasjoner

Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-10-27 at 11.01.56.png

Europeanisation of Norwegian security and defence policy. Nordic cooperation as vehicle.

2022
Med Russlands invasjon av Ukraina har europeisk tryggleik blitt sett i høge beredskapen og betydninga av både EU og NATO forsterka. Val av ein meir isolasjonistisk ...
Publication : Research Paper
Screenshot 2022-09-27 at 12.26.01.png

Keeping up with the emerging European Defence Union: synchronising third country participation

2022
  • Steven Blockmans
Years of underspending combined with off-the-shelf weapons deliveries to support the Ukrainian armed forces has confronted EU countries with a threefold ...
Publication : Academic article
Screenshot 2022-05-27 at 09.31.18.png

Making Sense of the European Side of the Transatlantic Security Relations in Africa

2022
Denne artikkelen tar sikte på å undersøke transatlantiske sikkerhetsrelasjoner i Afrika: Hvordan kan de karakteriseres? Har de blitt svekket eller styrket ...
Publication : Policy Brief
Screenshot 2022-01-28 at 12.30.18.png

Navigating High-Profile and Low Availability: Norway and the Emerging US Maritime-Strategic Approach

2022
  • Amund Nørstrud Lundesgaard
Sammendrag: Til tross for en gjenoppblomstring av russisk marinemakt, og påfølgende økning i USAs strategiske maritime interesse i Nordflanken og Norge, ...
Publication
policybrief12-2021.png

The European Maritime Security and Defence Policy Architecture: Implications for Norway

2021
Maritim sikkerhet står høyt på den internasjonale og europeiske sikkerhetsagendaen, og derfor har en rekke nye initiativer og handlinger utviklet seg ...
Publication
Rieker_Giskethumbnail_large.png

European defence beyond institutional boundaries: Improved European defence through flexibility, differentiation and coordination

2021
Som et svar på den endrede geopolitiske situasjonen er det tatt initiativer for å styrke det europeiske forsvaret i NATO, i EU, men også bi- og multilateralt ...

Prosjektleder

Temaer
EU  Europa  Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Regional integrasjon  Norden
Deltakere

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske

Tidligere ansatt

Arrangementer
tir. 14 des. 2021
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: Direktestrømming

WEBINAR: Dei vil, dei vil, men får det ikkje til: USA og det maritime forsvaret av Europa

USAs maritim-strategiske tilnærming til Europa er på veg inn i eit nytt paradigme, men korleis ser dette paradigmet ut, og kva har dette å seie for Europa og Noreg?