Hopp til innhold
NUPI skole

Midtøsten og Nord-Afrika

Konfliktene og krisene i Midtøsten og Nord-Afrika står sentralt i NUPIs forskning på regionen.

Hvilken rolle fremvoksende stormakter spiller i disse konfliktene, og hvordan stormaktspolitikken påvirker dynamikken i regionen, er viktige spørsmål. Dette er også spørsmål som berører forhold andre steder i verden, særlig når det gjelder energi. Utviklingen i enkeltland som Egypt, Syria og Iran følges også tett, i tillegg til spørsmål knyttet til sikkerhetssituasjonen i området og hvordan denne blir påvirket av aktører og konflikter andre steder i Afrika.
Ståle Ulriksen
Forskere

Ståle Ulriksen

Forsker

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Forskningsområdet hans dreier...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
Publikasjoner
Publikasjoner
Niagalé Bagayoko, Mahamoudou Savadogo

L’architecture de sécurité intérieure burkinabé face à la gestion d’une crise multidimensionnelle

Den flerdimensjonale krisen som Sahel har vært gjennom siden 2012, har i hovedsak blitt møtt militært. Det er imidlertid like viktig å se på rollen som de interne sikkerhetsstyrkene spiller for å håndtere usikkerhet. I denne forbindelse er Burkina Faso et spesielt interessant case. Overfor den maliske krisen som sprer seg, samt økningen av voldelige angrep på både statlige representanter og sivile, står Burkina Faso overfor enorme sikkerhetsutfordringer. Landet har derfor blitt tvunget til å revurdere sine tilnærminger til forsvarspolitikk, kampen mot terrorisme og subregional sikkerhet, men også sin oppfatning av offentlig sikkerhet, i en kontekst der truslene nå både er lokale og eksterne. «Nærpoliti» eller «community policing» har fått en sentral plass i Burkina Fasos tilnærming for å håndtere de nevnte sikkerhetsutfordringer.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Screenshot 2022-05-24 at 11.04.57.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Publikasjoner
Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Iraq

• Økende temperaturer, redusert vanntilgjengelighet og større variasjon mellom år i nedbør påvirker landbruk i Iraq negativt, reduserer husholdningenes inntekt og mattilgjengelighet, og forverrer levebrødsusikkerhet. På grunn av eksisterende kjønnsnormer og vedvarende ulikheter, er kvinner og jenter er sterkest påvirket av de negative effektene av klimaendringer. • Lavt jordbruksutbytte og tap av levebrød bidrar til økt urban migrasjon. Urbane utfordringer inkluderer risiko for sosial uro og protester i vertsbyene. • Væpnede grupper og militser utnytter de økonomiske vanskelighetene i landet, som blir ytterligere forverret av effektene av klimaendringer, for rekruttering og støtte. • Svakt styresett øker mulighetene for eliteutnytting og korrupsjon. Dette fører til ytterligere marginalisering og ekskludering som igjen gir næring til klager og driver ustabilitet.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima
Screenshot 2022-05-24 at 10.20.41.png
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Klima

Klimaendringer, fred og sikkerhet i Irak

I dette nye faktaarket utforsker forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risk prosjekt sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet i Irak.
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
irak-16x9.png

Klimaendringer, fred og sikkerhet i Afghanistan

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Afghanistan? Det svarer et nytt faktaark, utarbeidet av forskningsprosjektet Climate-related Peace and Security Risks (NUPI og SIPRI) på. Les det gratis her.
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Klima
 • FN
8427686091_7b85eccccd_o.jpg
Tinatin Osmonova

Tinatin Osmonova

Tidligere ansatt

Tinatin Osmonova var gjesteforsker på NUPI i 2022.

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Climate
 • Energy
 • Governance
 • International organizations
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Climate
 • Energy
 • Governance
 • International organizations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

On digital media in Lebanon's political crisis

Den teknologidrevne endringen av medielandskapet endrer politikk verden over, men ikke allesteds på samme vis. Den digitale revolusjonen gir ulike resultater i ulike politiske kontekster. Denne policy briefen analyserer digitale mediers rolle i den politiske krisen som utspiller seg i Libanon – en svak, splittet og omstridt stat. Den diskuterer implikasjonene for norsk bistand til landet. Del 3 av 4 i serien: Digital technology and international politics

 • Forsvar og sikkerhet
 • Cyber
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
OnDigitalMediaInLebanonsPoliticalCrisis.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Cyber
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Ali Hosseini Khamenei: Routinizing Revolution in Iran

Kapittelet analyserer hvordan Irans øverste leder Ali Khamenei konsoliderte sitt styre og de politiske konsekvensene av hans overlevelsesstrategi. Det viser at Irans mangeårige leder utnyttet den institusjonelle og ideologiske arven fra hans forgjenger, Ayatollah Khomeini, og det høye potensialet for undertrykkelse i revolusjonære regimer. Khamenei har investert i ikke-valgte og parallelle revolusjonære organer, opprettholdt sterk vekt på den islamske revolusjonens ideologi, og rekruttert en ny generasjon av tilhengere til maktkoalisjonen. Kapittelet forklarer spenningene som oppstår mellom Khameneis avhengighet av revolusjonens organisatoriske strukturer, mål og eliteutvelgelsesmekanismer og ønsket fra den iranske befolkningen om å endre politisk kurs.

 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Global styring
 • Styring
Dictators-and-Autocrats_large.jpg
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Konflikt
 • Global styring
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Ad Hoc Crisis Response and International Organisations (ADHOCISM)

Internasjonale organisasjoner (IO-er) opprettes med mål om å løse kollektive handlingsproblemer når en krise oppstår. Likevel har medlemsstater gjentatte ganger etablert ad hoc kriseresponser i stuasjoner hvor IO-er kunne spilt en sentral rolle. ADHOCISM spør hvilken innvirkning ad hoc kriseresponser har på internasjonale organisasjoner. På denne måten ønsker ADHOCISM å bidra til å fylle dette kunnskapshullet gjennom en systematisk studie av ad hoc kriseresponser i to politiske domener: sikkerhet og helse. Ad hoc kriseresponser kan på kort sikt føre til raskere og mer effektiv kriserespons blant likesinnede stater, men hvis internasjonale organisasjoner ikke lenger ses på som det prinsipielle instrumentet til å møte globale utfordringer, oppstår risikoen for at relevansen av disse internasjonale organisasjonene vil minke, og lignende trender kan oppstå i andre domener.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Global styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
Screenshot-2021-11-26-at-15.21.46_large.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Diplomati og utenrikspolitikk
 • Regioner
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fred, krise og konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Global styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
Anne Funnemark

Anne Funnemark

Tidligere ansatt

Anne Funnemark var vitenskapelig assistent og jobbet med prosjektene Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) og MCDC Climesec hos NUPI. Hu...

 • Defence
 • Security policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • Human rights
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • Human rights
 • United Nations
41 - 50 av 350 oppføringer