Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Siri Strand
Forskere

Siri Strand

Gjesteforsker

Siri Strand er gjesteforsker ved NUPIs Senter for digitalisering og cybersikkerhet og del av Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Siri tar...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
Arktis.jpg
Roundtable
2020 - 2024 (Pågående)

Munich Security Forum - Arctic Security Roundtable (MSF - ASR)

Arctic Security Roundtable er en del av den årlige Munich Security Conference (MSC) og organiseres av MSC i samarbeid med Wilson Centre og NUPI....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI tildelt tre nye prosjekter fra Forskningsrådet

Tre av NUPIs søknader gikk i år til topps hos Forskningsrådet og skal fra 2023 få finansiering til ny forskning på utenrikspolitiske temaer.
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: Forsvar på grensa

I Øst-Finnmark beskytter soldater i førstegangstjeneste den norske grensa bare noen titalls meter fra Russland. Hvor viktig er forsvaret i nord for Norges sikkerhet?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Arktis
 • Norden
Hundepatrulje fra GSV ved den norsk russiske grensen Norge Russland Grense garnisonen 2015 Foto Anne Elisabeth Martinsen Forsvaret_cropped_logo.png
Publikasjoner
Publikasjoner

The Arctic Environmental Responsibility Index: A method to rank heterogenous extractive industry companies for governance purposes

Arctic Environmental Responsibility Index (AERI) dekker 120 olje-, gass- og gruveselskaper som driver med ressursutvinning i arktiske områder i Alaska, Canada, Grønland, Finnland, Norge, Russland eller Sverige. Den er basert på en internasjonal spørreundersøkelse blant 173 medlemmer av International Panel on Arctic Environmental Responsibility (IPAER). Dataene behandles med segmented string relative ranking (SSRR)-metoden. Equinor, Total, Aker BP, ConocoPhillips og BP rangeres som de mest miljøvennlige selskapene, mens Zarubejneft, ERIELL, First Ore-Mining Company, og Stroygaz Consulting blir sett på som de minst miljøvennlige. Selskaper i Alaska har den høyeste gjennomsnitts-scoren, mens de i Russland har den laveste. Større selskaper gjør det bedre enn mindre selskaper, statskontrollerte bedre enn privateide, og olje- og gasselskaper bedre enn gruveselskaper.

 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner

The Arctic Environmental Responsibility Index: A method to rank heterogenous extractive industry companies for governance purposes

Arctic Environmental Responsibility Index (AERI) dekker 120 olje-, gass- og gruveselskaper som driver med ressursutvinning i arktiske områder i Alaska, Canada, Grønland, Finnland, Norge, Russland eller Sverige. Den er basert på en internasjonal spørreundersøkelse blant 173 medlemmer av International Panel on Arctic Environmental Responsibility (IPAER). Dataene behandles med segmented string relative ranking (SSRR)-metoden. Equinor, Total, Aker BP, ConocoPhillips og BP rangeres som de mest miljøvennlige selskapene, mens Zarubejneft, ERIELL, First Ore-Mining Company, og Stroygaz Consulting blir sett på som de minst miljøvennlige. Selskaper i Alaska har den høyeste gjennomsnitts-scoren, mens de i Russland har den laveste. Større selskaper gjør det bedre enn mindre selskaper, statskontrollerte bedre enn privateide, og olje- og gasselskaper bedre enn gruveselskaper.

 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner

Heading Forward in Response to Crisis: How the Ukraine Crisis Affected EU Maritime Foreign and Security Policy Integration

Dette kapittelet diskuterer virkningen av Ukraina-krisen på EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske integrasjon. Det argumenteres for at EU har reagert på Russlands aggresjon ved å utdype samarbeidet i områder som ikke er direkte knyttet til Ukraina. To tilfeller er med liten sannsynlighet for å bli berørt av Ukraina-krisen blir analysert: EUs maritime sikkerhetsstrategi og EUs arktiske politikk. I begge disse tilfellene ble enighet mellom EUs medlemsland om å vedta en felles EU-politikk hovedsakelig drevet av Russlands annektering av Krim i 2014. Denne krisen fungerte som et kritisk punkt, og flyttet EUs sikkerhetspolitikk til toppen av EU-agendaen og påvirket motvillige medlemslands holdninger til fordel for å danne felles politikk. På det utenrikspolitiske området utløser krise mer integrasjon ettersom EUs medlemsland reaktivt søker å møte felles utfordringer.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • EU
Screenshot 2022-05-27 at 10.43.21.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner

Russian Certainty of NATO Hostility: Repercussions in the Arctic

Hvordan oppstår og eskalerer et sikkerhetsdilemma mellom parter som antas ikke å nære fiendtlige intensjoner overfor hverandre? Denne artikkelen undersøker russisk offisiell retorikk om NATO in Europa siden 2014 og hvordan denne påvirker samhandlingen i Arktis. Vi undersøker også hvordan Russland fremstiller NATOs intensjoner og handlinger innenfor det de omtaler som en krigstilstand og identifiserer effekten av disse fremstillingene for forholdet mellom Russland og NATO. Vi argumenterer for at Russlands egen retorikk bidrar til å erstatte usikkerhet rundt NATOs hensikter med en overbevisning om at NATO er fiendtlig. Selv om Russland fremdeles fremstiller Arktis som en unik region for samarbeid, kan det bli lite rom for samarbeidslinjen når Russland møter NATO i Nord. Vi fremhever kraften i løpende politisk retorikk og viser hvordan den kan skape en skarp konflikt mellom parter som ikke nødvendigvis søker konflikt. Vi foreslår også at det å moderere politisk retorikk kan bidra til å dempe konflikt.

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Screenshot 2022-05-27 at 10.49.29.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Ståle Ulriksen
Forskere

Ståle Ulriksen

Forsker

Ståle Ulriksen er forsker på FHS Sjøkrigsskolen med bistilling på NUPI i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.Forskningsområdet hans dreier...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Nation-building
 • Insurgencies
 • Oceans
 • The EU
 • Comparative methods
21 - 30 av 167 oppføringer