Vi hører stadig at den internasjonale liberale orden er i krise. På den ene siden er den utsatt for press utenfra, fra stater som Russland og Kina. Samtidig pekes det på et internt press fra høyrepopulister på fremmarsj både i Europa og i USA. Men hvilken liberal orden er det egentlig vi snakker om? Og hvorfor er den i krise?

Folkerettsjuristen Gerry Simpson ved LSE hevder vi egentlig snakker om to former for liberal orden, to liberalismer. Den ene har røtter tilbake til 1945 og handler om hvordan stater og institusjoner skulle samarbeide i kjølvannet av andre verdenskrig. Denne liberale orden vektla prinsipper om enkeltstaters suverenitet og dreier seg om forholdet mellom stater. Den andre liberalismen fulgte etter Berlinmurens fall i 1989 og handlet om verdier og ideologi, der det liberale demokratiet ble fremhevet som den ideelle styringsformen innad i stater.

Kritikken mot den liberale orden går særlig mot den siste formen, mot de liberale demokratiske verdiene, men også mot det kritikerne mener er vestlige lands dobbeltstandarder internasjonalt.

I denne episoden av NUPIpodden får vi et dypdykk ned i nyansene på dette temaet med Minda Holm. Hun rydder i begrepene, og forklarer hva som ligger i kritikken av de vestlige demokratiene, både innenfra og utenfra. Her får vi innsikt i hva kritikerne, enten det er Kina og Russland eller høyrepopulister i Europa og USA, mener er galt, hva de vil ha i stedet, og hvor dette kan ende. Og ikke minst, vi får innsikt i hvordan den pågående koronakrisen påvirker og forsterker presset på den liberale verdensorden – og hva alt dette betyr for norsk utenrikspolitikk.

Minda Holm er forsker ved NUPI og hun er tilknyttet Universitetet i København og Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS). Temaet i denne podkasten er bl.a. forankret i prosjektene A conceptual history of international relations og World of the Right: Alternative visions of global order, der Holm deltar. Hun har også publisert flere vitenskapelige verker om temaet, inkludert artikkelen States before relations fra 2018, og et bokkapittel om liberale verdifellesskap og våre norske selvbilder fra 2019.

Holm er i denne podkasten i samtale med kommunikasjonssjef på NUPI, Åsmund Weltzien.

Mer fra Minda Holm: