Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Morten Bøås

Forsker I
morten_bøås_11.jpg

Kontaktinfo og filer

mbo@nupi.no
920 97 958
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2001 Dr.Polit. (Ph.D) i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1995 The CRE/Copernicus Seminar on Environmental Law

1994 Cand.Polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013- Seniorforsker, NUPI

2010-2012 Forskningssjef, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as

2002-2010 Forsker, Fafo

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Local Drivers of Violent Extremism in Central Mali

This policy brief examines the processes of violent extremist mobilisation and radicalisation in Mopti, Central Mali. Specifically, it looks at the strategies employed by one of the most salient radical jihadist groups in the region, the Katiba Macina. It seeks to answer the following questions: 1) Given that violent extremist mobilisation has not taken root uniformly across regions in Mali, and because it is often endogenous to local dynamics, how has Mopti as a region become an enabling environment for jihadist actors like the Katiba Macina? 2) How do groups like the Katiba Macina mobilise local support and integrate themselves among communities? 3) Why do individuals join, adhere to or accept the Katiba Macina?

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare st...

 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Sahels sårbarhet og stormen som kommer

En storm brygger i Sahel. Klimaendringene, befolkningsvekst og vanstyre gjør regionen enda mer sårbar enn før.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Konflikt, ustabilitet og migranter: "post-Gaddafi blues" i Sahel

Hvilke lærdommer kan vi trekke av bombingen av Libya i 2011? Var krigføringen i tråd med krigens folkerett? Brøt norske myndigheter grunnloven i forbindelse med krigsdeltagelsen? Levde media opp til sitt samfunnsoppdrag så lenge krigføringen i Libya pågikk? Ble det norske folk holdt for narr om de egentlige årsakene til krigen? Og hva ble konsekvensene av Libya-krigen for nasjonen Libya, regionen og verdenssamfunnet? Libya: Krigens uutholdelige letthet setter et kritisk søkelys på Norges deltagelse i den Nato-ledete operasjonen i Libya. Blant forfatterne finner vi folkerettsjurister, historikere, militære, statsvitere og professorer i journalistikk og fredsforskning. Et felles utgangspunkt for alle bidragsyterne er spørsmålet om hva norske politikere, militære og det norske folk kan og bør lære av Norges første krig i Afrika.

 • Forsvar
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Forsvar
 • NATO
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
Strategisk satsning
2019 - 2022 (Avsluttet)

Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonal...

 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Climate
 • International organizations
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Climate
 • International organizations
Arrangement
11:00 - 12:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
11:00 - 12:00
NUPI
Engelsk
28. aug. 2019
Arrangement
11:00 - 12:00
NUPI
Engelsk

Frukostseminar: EU i Sahel – frå gode intensjonar til Europa først?

Forskarar frå nokre av dei leiande institutta i verda har i eit treårig prosjekt sett nærare på kva for nokre lokale innverknader EUs kriserespons har hatt i områda der desse har funne stad, og korleis unionen kan forbetre responsmekanismane sine.

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Mali's Religious Leaders and the 2018 Presidential Elections

Mali is by constitution a secular state, but here as elsewhere in the Sahel the role of religious leaders is increasing both in the social and the political sphere. This HYRES research brief explains how, why, and in what ways religious leaders tried to gain influence in the 2018 presidential campaign. While the research brief shows that there has been a fusion of politics and religion that can increase the political influence of Malian religious leaders, such engagement can also be a double-edged sword as Malians tend to see ‘politics as dirty’ and not a field that pious men of faith should get too deeply involved in.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
Arrangement
20:00 - 21:30
Kværneland, Litteraturhuset i Oslo
Engelsk
Arrangement
20:00 - 21:30
Kværneland, Litteraturhuset i Oslo
Engelsk
4. jun. 2019
Arrangement
20:00 - 21:30
Kværneland, Litteraturhuset i Oslo
Engelsk

Murer og andre tiltak mot irregulær migrasjon – er USAs tilnærming eigentleg så ulik den europeiske?

Under seminaret på Litteraturhuset 5. juni ser vi nærare på politikken USA og Europa førar langs sørlege grenser, og på kva konsekvensar dette har for naboland og migrasjonsstraumar.

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Sunnism, Salafism, Sheikism: Urban Pathways of Resistance in Sidon, Lebanon

This brief analyses Salafism as an urban phenomenon, with an emphasis on the contentious period following the Syrian uprising turned civil war (2011–present). To understand Salafism’s popular appeal, it is necessary to examine the pathways of resistance in specific urban contexts. In Lebanon, Salafism expanded from its Tripoli centre to secondary towns and cities such as Sidon, where Sheikh Ahmad Assir’s neo-Salafism became a political force and can be classified as a “new social movement”. Neo-Salafism, is not built on religious credentials and authority, but combines populism with sectarianism. This also accounts for its popular appeal, especially after 2011, when the Syrian conflict stoked Sunni-Shia tensions and anti-Hizbollah rhetoric. The erosion of Sunni political pre-eminence (“Sunnism”) and the crises in the Sunni religious (Dar al-Fatwa) and political establishment (Future Movement), prompted a temporary shift from “Harirism” to “Sheikism” that transferred the moral leadership of the Sunni community from the political elite to the lay town preacher; Sheikh Ahmad al-Assir. This also involved a shift in the locus of contentious politics from the capital Beirut to secondary cities such as Sidon and a strategic shift from electoral politics to grassroots’ protests, sit-ins and rallies. Ultimately this led to an armed confrontation that crushed the Assir-movement, eroded its popular support and was followed by an electoral defeat that made political elites reassert control. HYRES – Hybrid Pathways to Resistance in the Islamic World HYRES studies the interaction between Islamist movements and the state in the cases of Iraq, Lebanon, Libya and Mali, and is designed to answer the following question: Why do some Islamist groups pursue their political and religious project within the state to which they belong – while other Islamist groups refuse to accept these borders, seeking instead to establish new polities, such as restoring the Islamic Caliphate?

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk
Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk
11. jun. 2019
Arrangement
15:15 - 17:00
NUPI
Engelsk

Konstruert anarki: styring, konflikt og usikre eigedomsrettar i Bukavu, DR Kongo

Korleis kontrollerer kongolesiske styresmakter eigedomsretten i landet? Og kva er samanhengen mellom konflikt, eigedomsrett og landskontroll i enkelte område i DR Kongo?

61 - 70 av 184 oppføringer