Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Morten Bøås

Forsker I
morten_bøås_11.jpg

Kontaktinfo og filer

mbo@nupi.no
920 97 958
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2001 Dr.Polit. (Ph.D) i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1995 The CRE/Copernicus Seminar on Environmental Law

1994 Cand.Polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013- Seniorforsker, NUPI

2010-2012 Forskningssjef, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as

2002-2010 Forsker, Fafo

Aktivitet

Arrangement
11:00 - 12:30
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
11:00 - 12:30
Microsoft Teams
Engelsk
22. jun. 2021
Arrangement
11:00 - 12:30
Microsoft Teams
Engelsk

Korleis styrer jihadistiske opprørarar?

Jihadistiske opprørarar blir ofte framstilte som «islamske terroristar», som oppnår måla sine ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkninga. Men er dette biletet eigentleg dekkjande for korleis slike grupper styrer territorium og befolkningar? Det ser vi nærare på i dette seminaret.

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Syv nye prosjekter til NUPI

Det blir spennende ny forskning på blant annet energi og klima, cybersikkerhet og sårbare stater hos NUPI i årene som kommer. Syv nye prosjekter har vunnet finansiering fra Norges Forskningsråd. Totalt har 260 søknader fått finansiering, i hard konkurranse med over to tusen søkere.
 • Cyber
 • Internasjonal økonomi
 • Europa
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Energi
Publikasjoner
Publikasjoner
Patryk Kugiel, Viljar Haavik, Morten Bøås

Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende årsakene til migrasjon", med bistand sett på som et viktig verktøy i så måte. Ved å sammenligne utviklingssamarbeidspolitikken i Polen og Norge viser denne artikkelen hvordan utviklings- og migrasjonsneksusen har blitt implementert i praksis av både nye og tradisjonelle givere. Til tross for viktige forskjeller på retorisk nivå, har ingen av statene endret deres utviklingssamarbeid vesentlig for å knytte det direkte til migrasjonsinteresser. Dette demonstrerer den begrensede nytten av “grunnleggende årsaker til migrasjon”-tilnærmingen.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Migrasjon
 • Teori og metode
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk
2. des. 2020
Arrangement
16:00 - 18:00
Microsoft Teams
Engelsk

WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator

Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Governance, fragility and insurgency in the Sahel: a hybrid order in the making

For under et tiår siden ble Sahel ansett som et område uten særlig betydning for global sikkerhet. Dette har endret seg markant, ettersom Sahel konfronterer det internasjonale samfunn med en rekke sammenvevde utfordringer,som klimavariabilitet, fattigdom, matvareusikkerhet, flyktninger og internt fordrevne, transnasjonal kriminalitet, illegitime stater og jihadistiske opprørsbevegelser. I denne introduksjonen til et spesialnummer om Sahel diskuterer forfatterne konturene av ulike mulige politiske ordenen som kan være i støpeskjeen i Sahel. Spesielt fokuserer Bøås og Strazzari på hvordan regionale sikkerhetsdynamikker har utviklet seg i løpet av det siste tiåret og hvordan denne utviklingen speiles i militærkuppene i Mali i 2012 og 2020. Forfatterne viser hvorledes den politiske, sosiale og økonomiske kompleksiteten i regionen ikke kan forstås gjennom overflatiske bilder av ‘krig mot terror’ eller ‘Sahel som en region uten styring eller orden’. I stedet vektlegger de at detaljerte feltstudier basert på politisk økonomi og historisk sosiologi viser at Sahel ikke er et område uten politisk orden, men snarere at det som preger regionen er ulike konkurrerende politiske prosjekter som kjemper om kontroll og eventuelt hegemoni.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sårbare stater
 • Opprørsgrupper
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Explaining violence in Tillaberi: insurgetn appropiration of local Grievances

The Tillabéri region in Niger has quickly lapsed into a state of violence and come under the control of ‘violent entrepreneurs’ – that is, non-state armed actors possessing some kind of political agenda, which is implemented in tandem with different types of income-generating activities. Violent entrepreneurs rule by force and violence, but they also distribute resources, provide some level of order and offer protection to (at least parts of) the population in the areas they control, or attempt to control. In many local communities in peripheral areas of the Sahel, these violent entrepreneurs have a stronger presence than international community actors and their national allies. This situation is partly the result of spill-over effects from the war in Mali and local herder-farmer conflicts, but the key factors are the ability of jihadi insurgents to appropriate local grievances and the failure of the state to resist this.

 • Opprørsgrupper
 • Opprørsgrupper
Arrangement
15:00 - 16:15
Webinar
Engelsk
Arrangement
15:00 - 16:15
Webinar
Engelsk
25. nov. 2020
Arrangement
15:00 - 16:15
Webinar
Engelsk

Å byggje skattesystem i sårbare statar

Korleis kan internasjonale givarar bidra der institusjonane er svake?

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Den utenrikspolitiske arven etter Trump

Vi har ikke sett hvor revolusjonært dette presidentskapet har prøvd å være i sin utenrikspolitikk, skriver NUPI-forsker Morten Bøås. 

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Nord-Amerika
 • Konflikt
 • Klima
Bildet viser Israels statsminister Benjamin Netanyahu, USAs president Donald Trump og Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed da de 15. september underskrev avtalen om diplomatiske relasjoner.
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Fixers and friends: local and international researchers

While we live in a highly unequal world where your position and place will determine what you have access to. However, based on years of fieldwork in the Sahel, this chapter turns this question around, exploring if it is possible to make inequaity work for mutual benefit. The answer is a modestly yes, and the chapter suggest if not a code of conduct, at least some personal principles of fieldwork that have come to guide my way of doing fieldwork, of making inequality work for mutual benefit.

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
Forskningsprosjekt
2020 - 2021 (Avsluttet)

Shaping a New Africa-Europe Relationship for a post-covid-19 global order

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen vikt...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
41 - 50 av 184 oppføringer