Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Morten Bøås

Forsker I
morten_bøås_11.jpg

Kontaktinfo og filer

mbo@nupi.no
920 97 958
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk.

Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tiddskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2001 Dr.Polit. (Ph.D) i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

1995 The CRE/Copernicus Seminar on Environmental Law

1994 Cand.Polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2013- Seniorforsker, NUPI

2010-2012 Forskningssjef, Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as

2002-2010 Forsker, Fafo

Aktivitet

Arrangement
12:00 - 13:30
YouTube
Norsk
Screenshot 2022-07-13 at 15.02.47.png
Arrangement
12:00 - 13:30
YouTube
Norsk
18. aug. 2021
Arrangement
12:00 - 13:30
YouTube
Norsk

Sahel - Sårbare statar, konflikt og klima

NUPI inviterer til debatt om situasjonen i Sahel og tar for seg norsk bistand til utvikling og styresett i møte med sårbare statar, konflikt og klimaendringar.

Arrangement
16:00 - 17:30
Zoom
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:30
Zoom
Engelsk
7. okt. 2021
Arrangement
16:00 - 17:30
Zoom
Engelsk

Afghanistan, Taliban og migrasjon

Kva konsekvensar vil Talibans maktovertaking i Afghanistan ha for migrasjon til nærområda og Europa?

Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk
7. des. 2021
Arrangement
15:00 - 16:30
Livestream til Facebook og Youtube
Engelsk

WEBINAR: Auka migrasjon gjennom den aust-europeiske ruta – nye dilemma for EU

På grensa mellom Polen og Kviterussland ser vi no eit nytt fenomen: bruken av migrantar som eit politisk verktøy i ein stats utanrikspolitikk.

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Arrangement
16:00 - 17:15
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:15
Microsoft Teams
Engelsk
9. sep. 2021
Arrangement
16:00 - 17:15
Microsoft Teams
Engelsk

Langtidseffektar av covid-19-pandemien på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara

Korleis kan skattlegging i Afrika sør for Sahara sjå ut etter pandemien? Odd Helge Fjelstad (CMI) legg fram resultat frå ein ny studie på dette webinaret.

Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Mali kan bli verre enn Afghanistan

Kabul falt – hva forteller det oss om det militære bidraget i Mali og Sahel? spør Morten Bøås.
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • EU
Morten-Boeaas-kronikk-2_system_toppbilde.png
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Norske soldater til Mali?

Militære styrker er et viktig virkemiddel for å presse islamistiske opprørere til forhandlingsbordet, skriver Morten Bøås.
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Europa
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Opprørsgrupper
 • FN
Operation_Barkhane_Mali-Franske-og-maliske-soldater-i-Mali-2016_Foto-TM-1972-CC-BY-SA-40_cropped_system_toppbilde.png
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI på Arendalsuka: Her finner du oss

Mandag arrangerer vi og NHO utenrikspolitisk partidebatt, tirsdag står sikkerhet og forsvar på plakaten, onsdag kan du dykke ned i Sahel, USA og de fremvoksende økonomiene i øst, og torsdag er tema EØS, handelsavtalen med UK og sjømatnæringen
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Utenrikspolitisk-partidebatt-2_system_toppbilde.png
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk
9. sep. 2021
Arrangement
16:00 - 17:30
Microsoft Teams
Engelsk

Langtidseffektar av covid-19-pandemien på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara

Korleis kan skattlegging i Afrika sør for Sahara sjå ut etter pandemien? Odd Helge Fjelstad (CMI) legg fram resultat frå ein ny studie på dette webinaret.

31 - 40 av 184 oppføringer