Direktør: Ulf Sverdrup

Forskningssjef: Ole Jacob Sending

Administrasjonssjef: Anne Kari Bråtveit Johansen

Kommunikasjonssjef: Åsmund Weltzien  

 

Lederne for forskningsgruppene:

Sikkerhet og forsvar: Karsten Friis

Russland, Asia og internasjonal handel: Kristin Fjæstad

Global orden og diplomati: Morten Skumsrud Andersen

Fred, konflikt og utvikling: John Karlsrud

Klima og energi: Indra Øverland