Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel)

2020 - 2024 (Pågående) Prosjektnummer: 302440
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet handler om jihadistisk styre i Sahel-regionen i Vest-Afrika.

Til tross for stort internasjonalt og regionalt engasjement for å hindre spredningen av jihadistiske opprør, fortsetter sikkerhetssituasjonen å forverres i Vest-Afrikas Sahel-region. Dette prosjektet studerer hvordan jihadistiske opprørsgrupper styrer i Burkina Faso, Mali, Niger og Nigeria.

Jihadistiske opprørsgrupper anses vanligvis som «islamistiske terrorister» som styrer gjennom brutal vold. Vår tidligere forskning i Sahel tyder imidlertid på at bildet ikke er så endimensjonalt – hverken hva gjelder hvem disse opprørsgruppene er og hvordan de styrer. Våre foreløpig funn tilsier at jihadistiske opprørene styrer ved å bruke ulike nivåer av tvang, yte et utvalg minimale tjenester, så som å tilby mobile rettsinstanser, blande seg inn i rettighetsbaserte konflikter over ressurser, samt at de etablerer sosiale bånd med lokalsamfunn.

Eksisterende forskning har i hovedsak fokusert på enkelte jihadistiske grupper. JIGOV-Sahel har et komparativt fokus, både innenfor hvert enkelt case og mellom de ulike. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å forstå kompleksiteten innad, og trender mellom jihadistgrupper i Sahel og dermed også bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for politikere og andre som arbeider med tematikken. På denne måten bidrar JIGOV-Sahel til å flytte forskningsfronten på feltet.

Gjennom feltarbeid og formidling vil vi sikre at lokale perspektiver blir hørt og innlemmet i forskning og debatter. Videre vil vi sørge for at funnene blir formidlet til dem funnene er mest relevant for, samt allmennheten i Norge, i Mali, Burkina Faso, Niger og Nigeria og internasjonalt. I tillegg til å produsere artikler, policybriefs, og en seminarserie, vil vi lage en fotoutstilling.

Les om forskningsprosjektet i dette intervjuet med Natasja Rupesinghe hos Forskning.no.

Publikasjoner fra eksterne prosjektpartnere:

Niagalé Bagayoko (2022): 'Explaining the failure of internationally-supported defence and security reforms in Sahelian states', Conflict, Security & Development, 22:3, 243-269.

Relaterte prosjekter hos NUPI:

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

Program

Norges Forskningsråd, FRIPRO

Artikler

KRONIKK: Norske soldater til Mali?

August 17, 2021

Militære styrker er et viktig virkemiddel for å presse islamistiske opprørere til forhandlingsbordet, skriver Morten Bøås.

Publikasjoner

Publication : Rapport
Screenshot 2022-05-24 at 11.04.57.png

L’architecture de sécurité intérieure burkinabé face à la gestion d’une crise multidimensionnelle

2022
  • Niagalé Bagayoko
  • Mahamoudou Savadogo
Den flerdimensjonale krisen som Sahel har vært gjennom siden 2012, har i hovedsak blitt møtt militært. Det er imidlertid like viktig å se på rollen som ...
Publication : Working paper
Screenshot 2022-05-30 at 09.53.37.png

Rebel governance? A literature review of Boko Haram and the Islamic State in West Africa Province

2022
Litteraturen om hvordan opprørere styrer har fundamentalt utfordret ideen om at "styring" er det eneste privilegiet til "de styrende". ...
Publication : Populærvitenskapelig artikkel
The-conversation_Natasja_large.png

The Sahel’s jihadists don’t all govern alike: context matters

2021
Jihadistiske opprørsgrupper i Sahel-regionen skiller seg fra hverandre i måten de styrer på i områdene de kontrollerer. Det er også betydelig variasjon ...
Publication : Rapport

Reviewing Jihadist Governance in the Sahel

2021
Hvordan jihadistiske opprørere i Sahel styrer blir sjelden studert i den akademiske litteraturen. De har ofte blitt fremstilt som ‘islamske terrorister’, ...

Prosjektleder

Temaer
Konflikt  Opprørsgrupper  Sårbare stater  Afrika
Deltakere
Eksterne

ARGA representert ved Dr. Abdoul Cissé (som også er partner i PREVEX, FRAGVENT, blant annet)

University of Oxford, representert ved Professor Stathis Kalyvas

Centre for Democracy and Development (CDD), representert av Dr. Idayat Hassan

African Security Sector Network (ASSN), representert av Dr. Niagelé Bagayoko