NUPI har et betydelig forskningsmiljø som jobber med disse spørsmålene, og et stort internasjonalt nettverk i de aktuelle regionene.

Viktige temaer i forskningen vår er energipolitikk og økonomi, inkludert olje, naturgass og fornybar energi. Etnisitet, nasjonsbygging og nasjonalisme i Russland, Asia og Arktis, samt demokrati, menneskerettigheter, handel og økonomi i disse landene, er også sentrale forskningsfelt.

Spørsmål knyttet til russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er også sentrale, inkludert temaer som urfolk i Russlands nordområder, geopolitiske dimensjoner av naturressurser og territorium i Arktis og den kaspiske regionen, samt relasjoner med Kina og andre viktige naboland.

Gruppen ledes av Kristin Fjæstad.