Hopp til innhold
NUPI skole

Naturressurser og klima

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til naturressurser og klima?
A high voltage tower and wind turbine in front of a dim sun
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Tsjekkiske og norske perspektiver på nye sikkerhetstrusler forbundet med Russlands krig mot Ukraina (CZECHNORSEC)

Dette prosjektet skal undersøke hvordan krigen i Ukraina er i ferd med å endre sikkerhetsoppfatninger i Tsjekkia og Norge....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
Minoo Koefoed
Forskere

Minoo Koefoed

Seniorforsker

Minoo Koefoed har doktorgrad i freds og utviklingsforskning fra Institusjonen for Globale Studier ved Gøteborg Universitet. Hennes doktorgradsavha...

 • Security policy
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Security policy
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Wrenn Yennie Lindgren, Marc Lanteigne

Asia-Arctic Diplomacy a Decade Later: What has changed?

Ten years ago, five Asian states – China, India, Japan, Singapore, and South Korea – joined the Arctic Council as observers. This article discusses how the Asia-Arctic Five’s policies policies and priorities have evolved over the past decade and what their hopes are for the incoming Norwegian chairmanship of the Council.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Screenshot 2023-03-23 at 09.35.09.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Arktis
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Arrangement
15:00 - 16:30
NUPI
Engelsk
057d607a1d0e-UNSC-seminarplakat.png
Arrangement
15:00 - 16:30
NUPI
Engelsk
13. apr. 2023
Arrangement
15:00 - 16:30
NUPI
Engelsk

Klima, fred og sikkerhet: Hvordan lyktes Norge i Sikkerhetsrådet?

Norges periode som valgt medlem i Sikkerhetsrådet var over ved årsskiftet. Her valgte Norge ut fire prioriteringssaker, inkludert klimasikkerhet. Lyktes vi? I dette seminaret diskuterer vi hva Norge har oppnådd på dette området. Hvilke lærdommer kan trekkes fra Norges erfaring, for andre som skal jobbe med dette i fremtiden?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russian nuclear energy diplomacy and its implications for energy security in the context of the war in Ukraine

Since Russia invaded Ukraine in February 2022, the possibility of reducing Europe’s energy dependence on Russian resources has been hotly debated. The fossil fuel industries received most attention as European Union leaders first introduced gradual sanctions on Russian coal and later on oil and gas, while Russia responded with supply cuts. However, Russia’s role as a major player in the global nuclear power sector has remained largely below the sanctions radar, despite dependencies on Russian nuclear technology, uranium supplies and handling of spent nuclear fuel. Here we analyse the state nuclear company Rosatom and its subsidiaries as tools of Russian energy statecraft. We map the company’s global portfolio, then categorize countries where Russia is active according to the degree and intensity of dependence. We offer a taxonomy of long-term energy dependencies, highlighting specific security risks associated with each of them. We conclude that the war and Russia’s actions in the energy sector will undermine Rosatom’s position in Europe and damage its reputation as a reliable supplier, but its global standing may remain strong.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Energi
Screenshot 2023-03-06 at 10.51.42.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
 • Energi

Klima, fred og sikkerhet i Afghanistan

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, fred og sikkerhet i Afghanistan.
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
afghanistan.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Cedric H. de Coning, Andrew E. Yaw Tchie, Asha Ali, Florian Krampe, Jiayi Zhou, Katongo Seyuba, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, fred og sikkerhet i Afghanistan. Afghanistan er svært sårbart for effektene av klimaendringer med hyppigere ekstremvær og temperaturøkninger langt over det globale gjennomsnittet. Disse faktorene, kombinert med arven etter fire tiår med krig, en kompleks humanitær nødsituasjon og en økonomisk krise siden Taliban tok over regjeringsmakten i august 2021, har økt sårbarheten til den afghanske befolkningen. •Klimarelaterte ekstremværhendelser og naturfarer truer afghanske levebrød, øker fattigdom og matusikkerhet, og eroderer motstandsdyktigheten til lokalsamfunn, husholdninger og enkeltpersoner. •Klimaendringer og miljøbelastninger bidrar til omfattende intern fordrivelse og endrede migrasjonsmønstre. Fordrivelse og rask urbanisering kan forverrre mat- og levebrødusikkerhet, legge ytterligere press på miljøressurser og øke sårbarheten til marginaliserte grupper, særlig kvinner og jenter. •I et sikkerhetslandskap som fortsatt er preget av tilstedeværelsen av væpnede aktører, kan klimaendringer øke risikoen for lokale konflikter om land- og vannressurser. •Fraværet av et inkluderende styresystem øker konkurransen over lokale naturressurser og konfliktrisikoen for marginaliserte sosiale grupper og kan forverre politisk og økonomisk ulikhet.

 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Screenshot 2023-02-22 at 09.34.10.png
 • Asia
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Tobias Etzold
Forskere

Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCS...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Hav
 • Styring
61 - 70 av 593 oppføringer