Hopp til innhold
NUPI skole

Naturressurser og klima

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til naturressurser og klima?
Tobias Etzold
Forskere

Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCS...

 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • International organizations
 • The EU

Sikkerhet i Arktis: kaldere fronter i varmere klima

Hvordan håndtere sikkerhetspolitiske spørsmål i en region preget av klimaendringer og geopolitiske utfordringer? Det har et knippe forskere sett nærmere på i en rykende fersk rapport.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Hav
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Karsten Friis, Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Mike Sfraga, Pavel K. Baev, Troy J. Bouffard, Marc Lanteigne, Marisol Maddox, Jan-Gunnar Winther

Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

Russlands storoffensiv i Ukraina i februar 2022 påvirket umiddelbart arktisk sikkerhet og samarbeid, både på regionalt og internasjonalt plan. Den arktiske regionen berøres av økte sanksjoner, at vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland og at vestlige land har sørget for å ikke lenger være avhengige av russisk energi. Vi har også sett en økning i hybride sikkerhetshendelser. Samtidig fortsetter klimaendringene å forandre Arktis i stadig høyere hastighet. Rapporten «Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic» er skrevet som et innspill til det arktiske rundebordet (Arctic Security Roundtable, ASR) som skal holdes under Munich Security Conference 18. februar 2023. Rapporten forklarer hvordan både gamle og nye faktorer endrer i Arktis og sikkerhetspolitikken i regionen. Kapitlene handler om hvordan klimaendringer påvirker naturen, menneskelig sikkerhet og regionens militæroperasjonelle miljø. Den vurderer også den regionale sikkerhetspolitikken til stormaktene USA, Kina og Russland. Forskerne skriver at de ulike myndighetene må fortsette å vektlegge utfordringene knyttet til Arktis. De må jobbe mot å redusere og håndtere risiko, uavhengig av avsluttede samarbeid med Russland avsluttes andre usikkerhetsmomenter som former politikken.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
Screenshot 2023-02-16 at 17.15.47.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Klima
NAVIGATOR.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?...

 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

The subsea cable cut at Svalbard January 2022: What happened, what were the consequences, and how were they managed?

Svalbard is, like most other societies, largely dependent on an internet connection. The fiber connection on Svalbard consists of two separate subsea cables that connect Longyearbyen to the mainland. In some areas the cables were buried about two meters below the seabed, especially in areas where fishing is done, to “protect against destruction of the fishing fleet’s bottom trawling or anchoring of ships. (New version uploaded 18 January 2023)

 • Norden
 • Energi
 • Hav
Screenshot 2023-01-18 at 14.27.16.png
 • Norden
 • Energi
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner

More than just a petrol station: Norway's contribution to European Union's green strategic autonomy

NUPI-forsker Kacper Szulecki diskuterer hvordan Norge kan bidra til Europas «grønne» strategiske autonomi. Han skisserer mulighetene, utfordringene og risikoene Norge har som olje- og gassleverandør og samarbeidspartner i klima- og bærekraftsspørsmål. Når Finland og Sverige blir med i NATO, er vi også det eneste nordiske landet som bare er delvis med i den europeiske familien. This Policy Brief has also been published as a Policy Brief within the GreenDeal-NET project

 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • EU
Screenshot 2023-01-11 at 13.35.31.png
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • Energi
 • EU
Malin Øren Aldal
Forskere

Malin Øren Aldal

Vitenskapelig assistent

Malin jobber som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for klima og energi. Her bidrar hun blant annet på PullP-prosjektet om Parisavtalens...

 • Climate
 • Energy
 • Climate
 • Energy
Mari Tønnessen
Forskere

Mari Tønnessen

Vitenskapelig assistent

Mari jobber som vitenskapelig assistent hos NUPI på et prosjekt om kritiske mineraler i forskningsgruppen for klima og energi. Hun har studiebakgr...

 • Climate
 • Energy
 • Climate
 • Energy
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Climate Security Language in UN Peace Operation’s Mandates

Article 24 of the United Nations Charter confers the responsibility of maintaining international peace and security to the United Nations Security Council (UNSC). This task requires a comprehensive engagement with the complex systems driving conflict in the world to understand and respond to threats to international peace and security. The UNSC has over the last 30 years gradually adopted a non-traditional security approach by incorporating economic, social, humanitarian and ecological instability as threats to international peace and security.

 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
Screenshot 2023-01-04 at 09.59.49.png
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Space, nature and hierarchy: the ecosystemic politics of the Caspian Sea

Antropocen, menneskets tidsalder, har ført til skjerpet innsats for forvaltningen av verdens økosystemer. Disse økosystemene forholder seg ikke til landegrenser, og hundrevis av økosystemer krysser mer enn tre land og krever dermed komplekst internasjonalt samarbeid. Denne artikkelen undersøker de politiske og sosiale konsekvensene av den økende, men lite studerte, utviklingen mot grenseoverskridende økosystemsamarbeid. Ved å koble hierarkistudier i internasjonale relasjoner (IR) og politisk geografi, viser artikkelen hvordan diskursen rundt økosystemer kan binde sammen uvanlige samarbeidspartnere i områder som ellers er politisk krevende. Forfatterne hevder at «økosystemets politikk» kan skape brede hierarkier som går på tvers av både westfalske, postkoloniale og ulikhetsprinsipper som har hittil vært gjenstand for den ‘nye’ hierarkiforskningen i IR. Forfatterne illustrerer argumentasjonen ved å analysere hvordan miljøsamarbeidet rundt Det kaspiske hav har skapt et bredt hierarki som definerer og markerer regionens grenser, er blitt symbolsk for kaspisk naboskap og brukt som mal for fremtidig samarbeid i regionen. Dersom økosystemets politikk kan skape ny forståelse av rom i et ellers omstridt område som Det kaspiske hav, burde ytterligere forskning undersøke de hierarkiske konsekvensene også andre steder.

 • Russland og Eurasia
 • Klima
 • Hav
 • Styring
European Journal of International Relations - cover.jpeg
 • Russland og Eurasia
 • Klima
 • Hav
 • Styring
61 - 70 av 586 oppføringer