Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Øyvind Svendsen

Seniorforsker
Øyvind_Svendsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

OyvindS@nupi.no
(+47) 48 23 61 43
Originalbilde

Sammendrag

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er utenrikspolitikk, diplomati og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Svendsen forsker særlig på disse temaene i en europeisk kontekst. Hans doktorgrad er fra Institutt for Statsvitenskap ved Københavns Universitet (2020).

Øyvind er redaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte publikasjoner:

Theorizing Public Performances for International Negotiations. International Studies Quarterly 66(3): 1-12 (2022).

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan (2022).

The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 PandemicEuropean Foreign Affairs Review 26(SI): 15-29 (2021).

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after BrexitReview of International Studies 46(1): 3-19 (2020).

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidInternasjonal Politikk 77(4): 378-387 (2019). (med Pernille Rieker)

Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430 (2019). (med Rebecca Adler Nissen)

Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007 (2019).

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

2020 PhD, Institutt for statsvitenskap, Københavns universitet
2015 MSc International Relations Theory, London School of Economics
2014 BA Internasjonale Studier med Historie, Høgskolen i Lillehammer

Arbeidserfaring

2021- Seniorforsker, NUPI
2016-2020 Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
2015-2016 Lektor, Høgskolen i Lillehammer
2010-2011 Grenader, Luftforsvaret

Aktivitet

Aktuelt
Aktuelt

Styret

Dette er NUPIs styre for perioden 2022 - 2025. Det er Kunnskapsdepartementet som har oppnevnt styret for NUPI.
NUPI styret 2022.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Global styring
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nordiske land mer på linje i sikkerhetspolitikken

De nordiske landenes sikkerhetspolitiske vurderinger er likere enn før, ifølge en ny NUPI policy brief.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Utenrikspolitikk
 • Norden
NTB_Scanpix_Nordic_Flags_system_toppbilde.png
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Korleis vil EU sin 'Green Deal' påverke Noreg?

Ein ny NUPI-rapport ser på kva konsekvensar EU sin grøne giv vil ha for Noreg og norsk europapolitikk.
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Klima
 • EU
EU-Norge-flagg_system_toppbilde.jpg
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPI-podden: Hva mener velgerne om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk?

Mandag avgjør velgerne hvem som skal styre landet de neste fire årene. NUPI har fått utført en spørreundersøkelse om holdninger til norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og i denne episoden møter du seniorforsker Øyvind Svendsen, som kaster lys over funnene.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
NUPIpodden-utenriks-undersoekelse-OEyvind_system_toppbilde.jpg
Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Forskningsprosjekt
2021 (Avsluttet)

Norden og alliansene

Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant i...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

The Security and Defence Aspect of Brexit: Altering the Third Country Balance?

Hvilke muligheter for inkludering av tredjeland i EUs sikkerhets- og forsvarsinitiativer har åpnet seg i etterkant av brexit? Dette kapittelet viser til den fremvoksende maktpolitikken om tredjelandsdeltakelse i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og gjør en sammenligning mellom tidligere EU-praksiser overfor Norge og spørsmålet om Storbritannias fremtidige status som tredjeland. Hovedargumentet er at mens EU internt går videre på sikkerhet og forsvar, vil hvordan unionen håndterer likesinnede tredjelandspartnere være preget av en videreføring av den eksisterende modellen der tredjeland får begrenset mulighet til deltagelse og særlig mulighet til å påvirke EUs prioriteringer.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • EU
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk
7. okt. 2020
Arrangement
16:00 - 17:00
Webinar
Engelsk

Storbritannia og Noreg: samarbeid i ei verd i endring

Kva område for samarbeid vil bli prioritert når Storbritannia no forlèt EU, og korleis vil forholdet mellom dei to landa kunne utvikle seg i åra som kjem?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

FOKUS: 25 år med EØS

Spesialutgave av Internasjonal Politikk med Fokusspalte i anledning 25-årsjubileet for EØS-avtalen.

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
51 - 60 av 70 oppføringer