Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Øyvind Svendsen

Seniorforsker
Øyvind_Svendsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

OyvindS@nupi.no
(+47) 48 23 61 43
Originalbilde

Sammendrag

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er utenrikspolitikk, diplomati og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Svendsen forsker særlig på disse temaene i en europeisk kontekst. Hans doktorgrad er fra Institutt for Statsvitenskap ved Københavns Universitet (2020).

Øyvind er redaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte publikasjoner:

Theorizing Public Performances for International Negotiations. International Studies Quarterly 66(3): 1-12 (2022).

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan (2022).

The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 PandemicEuropean Foreign Affairs Review 26(SI): 15-29 (2021).

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after BrexitReview of International Studies 46(1): 3-19 (2020).

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidInternasjonal Politikk 77(4): 378-387 (2019). (med Pernille Rieker)

Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430 (2019). (med Rebecca Adler Nissen)

Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007 (2019).

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

2020 PhD, Institutt for statsvitenskap, Københavns universitet
2015 MSc International Relations Theory, London School of Economics
2014 BA Internasjonale Studier med Historie, Høgskolen i Lillehammer

Arbeidserfaring

2021- Seniorforsker, NUPI
2016-2020 Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
2015-2016 Lektor, Høgskolen i Lillehammer
2010-2011 Grenader, Luftforsvaret

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Theorizing Public Performances for International Negotiations

I denne artikkelen undersøker Øyvind Svendsen hvordan myndighetspersoner i stadig større grad bruker offentlige og digitale kanaler som et ledd i internasjonale forhandlinger. Forhandlinger blir ofte sett på som noe hemmelig som foregår bak lukkede dører, men Svendsen bygger en teori som kan forklare hvordan disse forhandlingene blir offentlig tilgjengelige i en stadig mer digitalisert hverdag. For å vise hvordan dette utspiller seg i praksis, viser artikkelen hvordan sluttfasen av brexit-forhandlingene langt på vei også foregikk på Twitter.

 • Europa
 • EU
cover.jpeg
 • Europa
 • EU
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
MMS22 utkast-mikkel.png
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
18. okt. 2022
Arrangement
08:30 -
Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk

Militærmaktseminaret 2022: Nordeuropeisk tryggleik etter Ukraina

Tryggleiken i verda er meir trua enn på lenge – også for oss i nord. Under årets militærmaktseminar blir det debatt om viktige politiske spørsmål knytt til tryggleiken i Noregs næraste nabolag.

Publikasjoner

Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Hvilken diagnose kan vi sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina? Det er temaet for denne episoden av Utenrikshospitalet, NUPIs podcast om utenrikspolitikk. Blir krigen i Ukraina et vendepunkt for sikkerhets- og forsvarspolitikken i Norden? Er det sannsynlig at Finland og Sverige vil søke seg til NATO nå?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
 • Konflikt
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Jesutimilehin O. Akamo, Happi Cynthia, Jordan Mc Lean, Faith Mabera, Arina Muresan, Tigist Kebede Feyissa, Emel Parlar Dal, Tor Sellström, Elling Tjønneland, Moussa Soumahoro, Liisa Laakso, Isaac Bheki Khambule, Tseday Tilahun, Elizabeth Sidiropolous, Cedric H. de Coning, Kristin Haugevik, Øyvind Svendsen, Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, Elisabeth L. Rosvold, Asha Ali, Craig Moffat

Re-imagining African—Nordic relations in a changing global order

This study asks how the special relationship between countries in Africa and the Nordic region may be affected by a changing global order, that the African-Nordic cooperation can continue to evolve and remain relevant for both regions. The meeting in Helsinki on 14 June 2022 is the 20th meeting of the forum of African–Nordic Foreign Ministers. The forum was established in 2000 between five Nordic countries and ten African countries. It was intended to emphasize the political importance of Africa and to demonstrate that Africa–Nordic relations went beyond development cooperation. The forum meets alternately and rotates among African and Nordic countries and African hosts have included Benin, Botswana, Mozambique, Nigeria, South Africa and Tanzania. The number of African countries expanded over time and now numbers around 25. The annual meeting is an opportunity to consolidate the special relationship between African and Nordic countries and creates a space where political issues of mutual concern can be discussed. As such, it has helped to broaden the African–Nordic relations beyond development cooperation and towards a more politically-oriented and interest-based strategic partnership. Beyond the annual foreign ministers meeting, the other aspect the report looks into is what the sum-total of African-Nordic bilateral relations in the areas of trade, development, peace and security and multilateral cooperation reveals about the status of the overall relationship. Africa pursues strategic partnerships that helps it to develop and strengthen the continent’s economic potential, political identity, and its role on the global stage. In this study we pay particular attention to Africa’s relationship with China, Europe, India, Russia and Turkey. One of the dominant features of Africa’s international relations has been its non-alignment. African countries have been careful to seek partnerships with many different states and regions, without being pulled into any one alliance that may prevent it from also gaining support for its development from others. Therefore, in its strategic partnerships, African countries seeks engagements that will help it to grow its economies.

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Norden
 • Internasjonale organisasjoner
 • AU
Re imagining African.PNG
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Norden
 • Internasjonale organisasjoner
 • AU
Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Norge og EU mot 2030

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030....

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI
Norsk
080622-korona-oppdatert.png
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI
Norsk
8. jun. 2022
Arrangement
14:00 - 15:30
NUPI
Norsk

Kvar går vegen vidare for europeisk helsesamarbeid etter pandemien?

Sidan det globale utbrotet av koronaviruset i 2020 har EU tatt grep for å styrkje den felles helseberedskapen og krisehandteringsevna i Europa. Kva endringar gjer EU for å førebu Europa på neste pandemi? Og kva konsekvensar har dette for Noreg?

Publikasjoner
Publikasjoner

Responsen på Ukraina-krigen viser en ny fellesnordisk linje i sikkerhetspolitikken

Under den kalde krigen snakket forskere om en «nordisk balanse» i sikkerhetspolitikken. Den nordiske balansen fra den kalde krigen finnes ikke lenger. Isteden er de nordiske landenes sikkerhetspolitikk – både i ordskifte og i praksis – langt likere enn før. Ennå er det for tidlig å si om krigen i Ukraina vil bidra til å samle de nordiske landene innenfor Natos rammer. Likevel: Russlands handlinger i Ukraina har satt sterke krefter og følelser i sving. De lange linjene i de nordiske landenes sikkerhetspolitikk er i spill.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
 • EU
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
 • EU
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Aktuelt
Aktuelt

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Hva slags diagnose vil forskerne sette på Norden? Og hvordan ser bildet ut nå som Russland har invadert Ukraina?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
 • EU
MicrosoftTeams-image (7).png
31 - 40 av 70 oppføringer