Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Øyvind Svendsen

Seniorforsker
Øyvind_Svendsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

OyvindS@nupi.no
(+47) 48 23 61 43
Originalbilde

Sammendrag

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er utenrikspolitikk, diplomati og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Svendsen forsker særlig på disse temaene i en europeisk kontekst. Hans doktorgrad er fra Institutt for Statsvitenskap ved Københavns Universitet (2020).

Øyvind er redaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte publikasjoner:

Theorizing Public Performances for International Negotiations. International Studies Quarterly 66(3): 1-12 (2022).

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan (2022).

The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 PandemicEuropean Foreign Affairs Review 26(SI): 15-29 (2021).

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after BrexitReview of International Studies 46(1): 3-19 (2020).

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidInternasjonal Politikk 77(4): 378-387 (2019). (med Pernille Rieker)

Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430 (2019). (med Rebecca Adler Nissen)

Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007 (2019).

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

2020 PhD, Institutt for statsvitenskap, Københavns universitet
2015 MSc International Relations Theory, London School of Economics
2014 BA Internasjonale Studier med Historie, Høgskolen i Lillehammer

Arbeidserfaring

2021- Seniorforsker, NUPI
2016-2020 Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
2015-2016 Lektor, Høgskolen i Lillehammer
2010-2011 Grenader, Luftforsvaret

Aktivitet

Arrangement
10:00 - 11:30
Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet
Norsk
290323_Norske sårbarheter i et Europa i endring.png
Arrangement
10:00 - 11:30
Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet
Norsk
29. mar. 2023
Arrangement
10:00 - 11:30
Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet
Norsk

Er Norge klar for en ny pandemi uten et EU-samarbeid?

I møte med en rekke kriser, og særlig etter erfaringene med koronapandemien, har Europa tatt flere grep for å styrke sin felles motstandsdyktighet. Hva betyr dette for Norge?

Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Avsluttet)

Globale Storbritannia i nord

‘Globale Storbritannia’ er i ferd med å få form og innhold også i sikkerhets- og forsvarspolitikken....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
norsk-urix-konf-2023_.png
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk
21. mar. 2023
Arrangement
09:00 - 14:30
Marmorsalen på Sentralen, Oslo
Engelsk og norsk

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023: Respons – norsk utenrikspolitikk for en ny tid

21. mars har Utenriksdepartementet og NUPI gleden av å invitere til Norsk utenrikspolitisk konferanse 2023 på Sentralen i Oslo.

Aktuelt
Aktuelt

Britenes Europa-comeback

Hva er Storbritannias rolle i europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk nå? Det er tema i Utenrikshospitalet.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen og Fmin Ben Wallace (Storbritannia) under øvelsen Cold Response 2022 Foto Forsvarets mediearkiv.png
Forskningsprosjekt
2023 (Avsluttet)

Nye allierte, nye mulighetsrom: Norge og Finland i en endret sikkerhetspolitisk kontekst (NORFIN)

Norge og Finland har lenge vært nære samarbeidspartnere i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Med Finlands NATO-søknad blir de to landene også allierte. Dette prosjektet vil analysere mulighetsrommet f...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
Publikasjoner
Publikasjoner

‘Global Britain’ and security in the near abroad. Leadership through flexilateralism?

Den britiske regjeringens visjon for et «Globalt Storbritannia» etter EU-uttredendet, tar i økende grad form i (i) sikkerhets- og forsvarsdomenet og (ii) Storbritannias nærområder. Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, har Storbritannia økt sitt sikkerhets- og forsvarsengasjement i den euro-atlantiske regionen ytterligere. Selv om NATO forblir det sentrale sikkerhetsrammeverket, tyr Storbritannia i økende grad til britisk-ledede samarbeidsformater som Northern Group og Joint Expeditionary Force (JEF), i tillegg til bi- og trilateralt samarbeid. Når JEF-medlemmene Finland og Sverige nå har søkt om medlemskap i NATO, øker sjansene for at JEF ikke bare kan spille en mer eksplisitt rolle som et støtteinstrument for alliansen, men også fungere som et forum for uformell politisk konsultasjon.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
Screenshot 2022-12-12 at 10.28.44.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Verdens rikeste mann har geopolitiske ambisjoner. Derfor bekymrer Twitter-kjøpet.

Elon Musks involvering i ukrainakrigen og samtidige oppkjøp av Twitter reiser en rekke spørsmål og dilemmaer.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Screenshot 2022-10-13 at 15.48.30.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Fra hemmelige forhandlinger til Twitter-diplomati for alles åsyn

I tidligere tider ville Brexit-forhandlingene sannsynligvis foregått i hemmelighet bak lukkede dører. Men nå utspiller slike forhandlinger seg ofte også i sanntid på Twitter. NUPI-forsker Øyvind Svendsen har sett nærmere på hva det innebærer.
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Boris Johnsons Twitter account Twitter Diplomacy Foto NTB_169.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner

Norge må se det nye EU

I denne kronikken presenterer Svendsen og Riddervold de nyeste utviklingstrekkene i EU, særlig knyttet til helsepolitikk. Forfatterne presenterer og diskuterer begrepet strategisk autonomi og argumenterer for at den norske europadebatten i større grad må basere seg på nettopp dette begrepet.

 • Europa
 • Norden
 • EU
Norge må se det nye EU.PNG
 • Europa
 • Norden
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond

I denne boken undersøker Øyvind Svendsen utviklingen i EUs forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeid med såkalte tredjeland, land som ikke er med i EU. Dette handler særlig om Storbritannia som har gått ut av samarbeidet, og Svendsen viser hvordan type avtaler og dynamikker som er tenkelige på dette området ved å sammenligne brexit og utfallet av den prosessen med Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske forhold til EU de siste 25 årene. For å bidra til debatten omkring tredjelandstiknytning til EUs politikk byr boken både på et teoretisk rammeverk og empirisk analyse. Boken er i så måte av interesse både for forskere, beslutningstagere og et bredere publikum med interesse for feltet.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • EU
978-3-031-00939-6.webp
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • EU
21 - 30 av 70 oppføringer