Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Øyvind Svendsen

Seniorforsker
Øyvind_Svendsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

OyvindS@nupi.no
(+47) 48 23 61 43
Originalbilde

Sammendrag

Øyvind Svendsen er seniorforsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI. Hovedtema i forskningen hans er utenrikspolitikk, diplomati og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Svendsen forsker særlig på disse temaene i en europeisk kontekst. Hans doktorgrad er fra Institutt for Statsvitenskap ved Københavns Universitet (2020).

Øyvind er redaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.

Utvalgte publikasjoner:

Theorizing Public Performances for International Negotiations. International Studies Quarterly 66(3): 1-12 (2022).

The Politics of Third Countries in EU Security and Defence: Norway, Brexit and Beyond. Cham: Palgrave Macmillan (2022).

The Politics of Competence in Global Health: The European Commission’s Global Response to the COVID-19 PandemicEuropean Foreign Affairs Review 26(SI): 15-29 (2021).

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after BrexitReview of International Studies 46(1): 3-19 (2020).

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeidInternasjonal Politikk 77(4): 378-387 (2019). (med Pernille Rieker)

Differentiated (Dis)integration in Practice: The Diplomacy of Brexit and the Low Politics of High PoliticsJournal of Common Market Studies 57(6): 1419-1430 (2019). (med Rebecca Adler Nissen)

Brexit and the Future of European Defence: Towards a Practice Approach to Differentiated Defence Integration. Journal of European Integration 41(8): 993-1007 (2019).

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

2020 PhD, Institutt for statsvitenskap, Københavns universitet
2015 MSc International Relations Theory, London School of Economics
2014 BA Internasjonale Studier med Historie, Høgskolen i Lillehammer

Arbeidserfaring

2021- Seniorforsker, NUPI
2016-2020 Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet
2015-2016 Lektor, Høgskolen i Lillehammer
2010-2011 Grenader, Luftforsvaret

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Norwegians adapting to a changing world

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene? Hva er deres syn på norsk utenrikspolitikk? Like før Corona-krisen rammet Norge gjennomførte NUPI en meningsmåling i den norske befolkningen om utenriks- og sikkerhetspolitikk.Svarene vi fikk forteller en historie om et folk som motvillig tilpasser seg globale endringer.Les hele rapporten her.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner

Common Fears, Common Opportunities? Czechia and Norway in the changing international context

Internasjonal politikk er i endring, og europeiske stater er nødt til å tilpasse sin utenrikspolitikk til nye utfordringer og samhandlingsmønstre. Denne policy briefen ser nærmere på hvordan Norge og Tsjekkia tilnærmer seg endrede rammebetingelser og nye problemstillinger i utenrikspolitikken. Hvordan vurderer norske og tsjekkiske beslutningstakere utviklingen i verdenspolitikken? Hva slags bekymringer og utfordringer er de særlig opptatt av? Hvilke partnere og institusjonelle strukturer har de tradisjonelt lent seg på, og hvilke endringer kan vi eventuelt observere?

Forskningsprosjekt
2019 - 2025 (Pågående)

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» unde...

 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

‘Practice time!’ Doxic futures in security and defence diplomacy after Brexit

Time constitutes social life and time management is central to the everyday conduct of international politics. For some reason, however, the practice turn in International Relations (IR) has produced knowledge about how past practices constitute international politics but not about how the future is also a constitutive feature in and on social life. Introducing a novel perspective on practice and temporality, the article argues that intersubjectively situated representations of the future by practitioners in international politics contribute substantially to our understanding of political processes and the making of international politics. To develop what appears a contradiction in terms – that ‘future-practices’ are driven by tacit know-how and conscious reflection simultaneously – the article develops the concept of doxic futures: representations of the future rooted in practical knowledge and tacit assumptions about the self-evident nature of the social world. The argument is illustrated with a case study of European security and defence diplomacy after the UK voted to leave the EU. Through the envisioning of two concrete doxic futures, a ‘Europe of buying together’ and the UK as a third country in EU defence, diplomats effectively tried to save European security and defence cooperation from the potentially disintegrating effects of Brexit.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • EU
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

Ved å kople utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i ...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
Media
Media
Media

Brexit - hva nå?

Intervju med NRK Nyhetsmorgen om status for Storbritannias uttreden av EU.

Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Norden og det internasjonale

Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på dette feltet ytterligere? Dette prosjektet tar s...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Arrangement
19:30 - 21:00
Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Norsk
Arrangement
19:30 - 21:00
Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Norsk
13. jan. 2019
Arrangement
19:30 - 21:00
Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Norsk

Noreg og Europa: Kva framtid vil du ha?

Viss du er fødd på nittitalet, kan du neppe hugse eit liv utan EØS-avtalen frå 1994. Dagens 25-åringar skal arve avtalen. Men kva ønskjer eigentleg denne generasjonen for Noregs framtid i Europa?

Hvor hender det?
Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Men hvis...
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
 • The EU
Hvor hender det?
Siden Storbritannias brexit og valget av Donald Trump i USA har EU vist økt interesse for å samarbeide innfor forsvars- og sikkerhetspolitikken. Men hvis...
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
 • The EU
61 - 70 av 70 oppføringer