Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Research Project
2020 - 2023 (Pågående)

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges ...

Forskningsprosjekt
2020 - 2025 (Pågående)

Training for Peace 2020 - 2025 (TfP)

Training for Peace (TfP) gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging....

 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • AU
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • AU
Forskningsprosjekt
2020 - 2021 (Avsluttet)

Shaping a New Africa-Europe Relationship for a post-covid-19 global order

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen vikt...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
Forskningsprosjekt
2020 - 2021 (Avsluttet)

Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd

Dette prosjektet vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid mellom Norge og Estland i Sikkerhetsrådet, hvor Estland er roterende medlem 2020-2021 og Norge 2021-2022...

 • Security policy
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • Security policy
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
Forskningsprosjekt
2020 - 2024 (Pågående)

Når alt er krig: Konfliktdynamikk og russisk utenrikspolitikk etter krisen i Ukraina (WARU)

Hva er drivkreftene bak stadig dårligere relasjoner i verdenspolitikken? Kan vi forklare dem enkelt med henvisning til en aktørs ‘aggresjon’, slik politisk tale ofte gjør? Dette forskningsprosjektet a...

 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
Forskningsprosjekt
2020 - 2023 (Pågående)

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse (THREAT-DEFUSER)

THREAT-DEFUSER kobler sammen metoder fra statsvitenskap, lingvistikk og medievitenskap for å skape en ny tverrfaglig tilnærming til hybrid krigføring. Hovedmålet er langsiktig strategisk kompetanse på...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Cyber
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Cyber
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Conflict
Bildet viser en hånd som holder en smarttelfon. Smarttelefonens skjerm viser en glad vennegjeng.
Forskningsprosjekt
2015 - 2020 (Avsluttet)

Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs (HAPPY)

Dette prosjektet søker å bidra til utvidelse av forskningen på ansvarlig innovasjon ved å gjennomføre en serie empiriske studier på de sosioøkonomiske effektene av informasjons- og kommunikasjonstekno...

 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Development policy
 • Governance
 • The EU
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Development policy
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2020 - 2025 (Pågående)

Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel)

Dette prosjektet handler om jihadistisk styre i Sahel-regionen i Vest-Afrika....

 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og i Norge....

 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017
Forskningsprosjekt
2020 - 2026 (Pågående)

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto)

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de fact...

 • Development policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Governance
 • Development policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Governance
41 - 50 av 182 oppføringer