Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022 Foto Forsvarets mediearkiv_169.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

I dette prosjektet analyserer NUPI utvikling i transatlantisk sikkerhetspolitikk sammen med forskere fra CSIS i USA og RUSI i Storbritannia. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for dage...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Norge og EU mot 2030

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030....

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Sårbare stater, statsbygging og skatt (FRAGTAX)

Hvordan etableres, utøves og opprettholdes statens politiske myndighet til å kreve inn skatt over tid? Statsbygging krever forutsigbare inntekter. Uten en innenlandsk inntektsbase, blir selv kjerneakt...

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Governance
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2021 - 2022 (Pågående)

Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge - Norden som arena for kinesisk økonomisk maktbruk

Kinas bruk av økonomiske maktmidler utfordrer det vante skillet mellom norsk næringslivspolitikk og norsk sikkerhetspolitikk, og dermed åpner en rekke nye utenrikspolitiske problemstillinger. Dette er...

 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Understanding and Strenthening EU Foreign & Security Policy in a Complex and Contested World (JOINT)

JOINT-prosjektet analyserer denne dynamikken samtidig som det tar opp spørsmålet om hvordan EU og dets medlemsland kan gjøre sine utenriks- og sikkerhetspolitiske strukturer mer handlekraftige og bære...

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Utviklingen av en ny europeisk sikkerhets- og forsvarsarkitektur og implikasjonene for europeisk og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (EURODEFENCE)

Målet med dette prosjektet er å undersøke hva nyere sikkerhetsinitiativer betyr i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk kontekst: Hvilke implikasjoner det har for Europas evne til å håndtere poten...

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
STATEISLAM-bilde_system_toppbilde.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Reactions to state regulation of Islam in times of Daesh (STATEISLAM)

En viktig og så langt undervurdert konsekvens av ISIS sin fremvekst har vært at regjeringer i Midtøsten i senere år har økt kontrollen over den religiøse sfæren, moskeer og andre religiøse aktiviteter...

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Fragile states
 • Nation-building
 • Nationalism
 • Insurgencies
 • Human rights
 • Governance
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Cyber security, knowledge and practices (CYKNOW)

Gjennom en tverrfaglig tilnærming som fusjonerer samfunnsvitenskap med vitenskap- og teknologistudier og data- og ingeniørkunnskap, utvikler CYKNOW et nytt analytisk rammeverk for å studere cybersikke...

 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Chinese Anger Diplomacy (ANGER)

Lar demokratier seg påvirke av offentlig kritikk fra Kina? ANGER tilnærmer seg dette spørsmålet ved å fokusere på Kinas bruk av «sinnediplomati» - offentlige og emosjonelt aggressive markeringer fra s...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Nationalism
 • Comparative methods
21 - 30 av 182 oppføringer