Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Bildet viser russiske Gazprom
Forskningsprosjekt
2018 - 2022 (Pågående)

Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition (KODAK)

Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel på det globale markedet, hvilke konsekvenser d...

 • Russia and Eurasia
 • Climate
 • Energy
 • Russia and Eurasia
 • Climate
 • Energy
Strategisk satsning
2019 - 2022 (Avsluttet)

Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonal...

 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Climate
 • International organizations
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Climate
 • International organizations
Bildet viser en indisk ballistisk missil
Forskningsprosjekt
2018 - 2021 (Avsluttet)

Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia

Prosjektet ser på hva som er de største hindringene for kjernefysisk nedrustning, og hvordan asiatiske stater kan bli en del av den framtidige våpenkontroll-agendaen....

 • Defence
 • Security policy
 • Asia
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • Asia
 • Conflict
Bildet viser KNM Steil under Arctic Hawk 2019
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Revitalizing Transatlantic Maritime Security

Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt Norge, gjennom en tilpasset arbeidsfordeli...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • North America
 • Oceans
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • North America
 • Oceans
 • The EU
Bildet viser et cog-ship til havs
Senter

Senter for forskning på havpolitikk (COG)

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • Historical IR
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • Climate
 • Oceans
 • Governance
 • Historical IR
Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Norden og det internasjonale

Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på dette feltet ytterligere? Dette prosjektet tar s...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Forskningsprosjekt
2018 - 2021 (Avsluttet)

EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (EU IDEA)

EU IDEA har et tredelt mål, nemlig å gjøre nybrottsarbeid på feltet differensiert integrasjon med hensyn til konseptuell tilnærming, policy og nettverk....

 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2018 - 2020 (Avsluttet)

Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene....

 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Energy
 • Governance
 • The EU
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Energy
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2019 - 2022 (Pågående)

Digital sovereignty and autonomy (GAIA)

NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty....

 • Security policy
 • Cyber
 • Diplomacy
 • Governance
 • International organizations
 • Security policy
 • Cyber
 • Diplomacy
 • Governance
 • International organizations
Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Pågående)

A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk. ...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Historical IR
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Historical IR
61 - 70 av 179 oppføringer