Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og i Norge....

 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Cyber
 • Europe
 • Energy
 • Governance
 • The EU
Bildet viser Russlands president Vladimir Putin og tidligere leder for Abkhazia, Raul Khadzhimba, i samtale foran sine respektive flagg i 2017
Forskningsprosjekt
2020 - 2026 (Pågående)

Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto)

Nesten alle de facto-stater som overlever i noe tid har en "patron" eller "beskytterstat" som sørger for sikkerhetsgarantier og økonomisk støtte. Ofte har dette ført til at de fact...

 • Development policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Governance
 • Development policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Governance
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen

Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen....

 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Senter

Senter for internasjonal økonomi og handel

 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Regional integration
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Regional integration
Forskningsprosjekt
2020 - 2025 (Pågående)

Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia (ROADS)

Fører økonomiske investeringer i infrastrukturprosjekter, som vei og tog, til økt politisk innflytelse i et land? I ROADS studerer vi Kinas rolle i å bygge høyhastighets jernbane i Laos, Myanmar, Mala...

 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
Forskningsprosjekt
2019 - 2025 (Pågående)

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» unde...

 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Rapport om utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy for voldelig ekstremisme

Dette prosjektet skal undersøke utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy knyttet til voldelig ekstremisme....

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Teori og Teknologi. Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (TEOTEK)

Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Avsluttet)

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet....

 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
Bildet viser Kinas president Xi Jinping foran FN-logoen i 2015
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Kina og FNs bærekraftsmål (CHINSDG)

Hva er Kinas prioriteringer inn mot FNs 2030 bærekraftsagenda, og hvordan fremmer kinesiske aktører ulike interesser og muligheter for internasjonalt samarbeid?...

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
51 - 60 av 184 oppføringer