Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Forskningsprosjekt
2019 - 2023 (Pågående)

Consequences of Investments for National Security (COINS)

Hvordan kan liberale åpne samfunn høste fordelene av åpne økonomier, samtidig som de beskytter sine legitime sikkerhetsinteresser? I prosjektet «Consequences of Investments for National Security» unde...

 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Security policy
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Development policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Rapport om utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy for voldelig ekstremisme

Dette prosjektet skal undersøke utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy knyttet til voldelig ekstremisme....

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Teori og Teknologi. Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk (TEOTEK)

Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
Forskningsprosjekt
2019 - 2022 (Pågående)

Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling Environments (PREVEX)

Det overordnede målet med PREVEX er å foreslå mer finjusterte og effektive tilnærminger til å forhindre voldelig ekstremisme gjennom å styrke ulike samfunns motstandsdyktighet....

 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
 • Terrorism and extremism
 • Europe
 • The Middle East and North Africa
 • Conflict
 • Governance
 • The EU
 • Comparative methods
Bildet viser Kinas president Xi Jinping foran FN-logoen i 2015
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Kina og FNs bærekraftsmål (CHINSDG)

Hva er Kinas prioriteringer inn mot FNs 2030 bærekraftsagenda, og hvordan fremmer kinesiske aktører ulike interesser og muligheter for internasjonalt samarbeid?...

 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
 • International economics
 • Economic growth
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Africa
 • Asia
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
Bildet viser Verdensbankens leder Jim Jong Kim og Kinas president Xi Jinping
Forskningsprosjekt
2018 (Avsluttet)

Kina og utviklingsbankene (KINMDB)

Hvordan og hvorfor styrker Kina sin posisjon i utviklingsbankene?...

 • International economics
 • Economic growth
 • Globalisation
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Asia
 • Governance
 • International organizations
 • International economics
 • Economic growth
 • Globalisation
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Asia
 • Governance
 • International organizations
Forskningsprosjekt
2019 - 2020 (Avsluttet)

Common Fear Factors in Foreign Policy (COMFEAR)

Ved å kople utenrikspolitiske forskere fra Norge og Tsjekkia, tar COMFEAR sikte på identifisere sentrale, felles problemstillinger og delte trusseloppfatninger blant beslutningstakere og befolkning i ...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
Forskningsprosjekt
2018 - 2019 (Avsluttet)

Global handelspolitikk ved en skillevei (UD trade policy seminars)

Med dette prosjektet vil vi bidra til å dekke kunnskapsbehovet som en ny situasjon rundt global handelspolitikk de siste årene har ført med seg....

 • International economics
 • Trade
 • Globalisation
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Asia
 • International organizations
 • The EU
 • International economics
 • Trade
 • Globalisation
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Asia
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2018 - 2023 (Avsluttet)

Norsk-kinesisk symposium for forskning innen samfunnsvitenskap, humaniora og juss (NOKINSYMP)

Et årlig symposium som vektlegger betydningen av de samfunnsfaglige disiplinene i norsk-kinesisk forskningssamarbeid....

 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Asia
 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Asia
Forskningsprosjekt
2019 - 2021 (Avsluttet)

Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende årsaker til migrasjon i svake og sårbare st...

 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Development policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
51 - 60 av 179 oppføringer