Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Research project
2021 - 2024 (Pågående)

Energy Governance for Sustainable Development (ENERGO)

ENERGO skal bidra til en felles vitenskapelig evidensbasert kunnskapsutvikling innenfor feltene energiøkonomi, -politikk og -styring, samt bærekraftig utvikling....

 • Economic growth
 • Europe
 • Climate
 • Energy
 • Governance
 • Economic growth
 • Europe
 • Climate
 • Energy
 • Governance
Forskningsprosjekt
2018 - 2021 (Avsluttet)

Research Capacity and Cooperation in Myanmar (RECCOM)

Dette prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar....

 • Asia
 • Asia
Forskningsprosjekt
2020 - 2023 (Pågående)

Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er Norge i ferd med å få en usikker status som en ...

 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
russnett_bile.jpg
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Russlandsnettverket (RUSSNETT)

Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling....

 • Russia and Eurasia
 • Russia and Eurasia
Bildet viser salen i FNs sikkerhetsråd
Referansegruppe
2020 - 2022 (Pågående)

Referansegruppe for Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd

Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 - 2022. I denne møteserien skal forskere og representanter for UD drøfte viktige strategiske temaer i forbindelse med medlemskapet. ...

 • Security policy
 • Cyber
 • International economics
 • Globalisation
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
 • Security policy
 • Cyber
 • International economics
 • Globalisation
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Climate
 • Human rights
 • International organizations
 • United Nations
Bildet viser de nordiske landene sine flagg
Forskningsprosjekt
2021 (Avsluttet)

Norden og alliansene

Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes det nordiske samarbeidet som et relevant i...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • The EU
Grafikk-likestilling-equality-kjoenn-til-NUPISPOKE-foto-Shutterstock_cropped-169_system_toppbilde.jpg
Prosjekt
2020 - 2022 (Avsluttet)

NUPISPOKE

NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere ved NUPI....

Research Project
2020 - 2023 (Pågående)

Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges ...

Forskningsprosjekt
2020 - 2025 (Pågående)

Training for Peace 2020 - 2025 (TfP)

Training for Peace (TfP) gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte og kapasitetsbygging....

 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • AU
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • AU
Forskningsprosjekt
2020 - 2021 (Avsluttet)

Shaping a New Africa-Europe Relationship for a post-covid-19 global order

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen vikt...

 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
 • Defence
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • Regional integration
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Migration
 • Climate
 • Energy
 • Human rights
 • International organizations
 • The EU
 • AU
31 - 40 av 179 oppføringer