Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

NUPI Center for UN and Global Governance

Forskningssenter

The UN and the rest of the multilateral system is under increasing pressure to manage friction between member states, and to act on global challenges, such as climate change, violent conflicts and wars, and the negative effects of globalization.

At the same time, the character of multilateralism is changing, with the G20, the BRICS and regional organizations like the African Union taking on a more assertive role, and where a range of private regulatory networks is becoming more important.

NUPI's Centre for UN and Global Governance is a strategic research initiative aimed at analyzing these trends and assessing its implications for Norwegian foreign policy. The Centre will serve as a hub for research across NUPI’s research departments, and focuses, inter alia, on:

  • The evolution of the UN and other international and regional organizations in response to broader political developments
  • The role and efficacy of UN and other peace operations in a changing global order
  • The emergence of regional and hybrid organizations, and new types of international organizations
  • Changes in the roles, networks and partnerships between states, international organizations, regional organizations, CSOs, and firms
  • The role and functioning of the UN Security Council in a changing world

The Center will be co-coordinated by Ole Jacob Sending and Cedric de Coning.

Prosjekter

Project : Forskningsprosjekt

Ad hoc crisis response and international organisations

ADHOCISM spør hva de langsiktige innvirkningene av ad hoc kriseløsninger vil være på internasjonale organisasjoner.
Project : Forskningsprosjekt

Evaluating Power Political Repertoires

EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de faktiske repertoarene hvor stater engasjerer hverandre.
Project : Forskningsprosjekt

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations

Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.
Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje.

The Market for Anarchy

Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører.
Project : Research Project

Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på fredsoperasjoners effektivitet.
Project : Forskningsprosjekt

Training for Peace 2011 - 2019

Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.
Project : Forskningsprosjekt

Developmentality and the anthropology of partnership

Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.
  • Frida Bjørneseth
Project : Forskningsprosjekt

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer

Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?
Project : Forskningsprosjekt
Bildet viser flagget til det høyreekstreme partiet Den nasjonale bevegelsen i Polen foran den amerikanske ambassaden i Warszawa

World of the Right: Alternative visions of global order

Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har for global politikk.