Hopp til innhold
NUPI skole
Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

Senter

NUPI Center for UN and Global Governance

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

The UN and the rest of the multilateral system is under increasing pressure to manage friction between member states, and to act on global challenges, such as climate change, violent conflicts and wars, and the negative effects of globalization.

At the same time, the character of multilateralism is changing, with the G20, the BRICS and regional organizations like the African Union taking on a more assertive role, and where a range of private regulatory networks is becoming more important.

NUPI's Centre for UN and Global Governance is a strategic research initiative aimed at analyzing these trends and assessing its implications for Norwegian foreign policy. The Centre will serve as a hub for research across NUPI’s research departments, and focuses, inter alia, on:

 • The evolution of the UN and other international and regional organizations in response to broader political developments
 • The role and efficacy of UN and other peace operations in a changing global order
 • The emergence of regional and hybrid organizations, and new types of international organizations
 • Changes in the roles, networks and partnerships between states, international organizations, regional organizations, CSOs, and firms
 • The role and functioning of the UN Security Council in a changing world

The Center will be co-coordinated by Ole Jacob Sending and Cedric de Coning.

Prosjekter

NAVIGATOR.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?...

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisering
 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Migrasjon
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisering
 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Migrasjon
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Ad hoc crisis response and international organisations (ADHOCISM)

ADHOCISM spør hva de langsiktige innvirkningene av ad hoc kriseløsninger vil være på internasjonale organisasjoner....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU
Forskningsprosjekt
2016 - 2020 (Avsluttet)

Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de fa...

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Asia
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Asia
 • Sør- og Mellom-Amerika
Forskningsprosjekt
2017 - 2021 (Pågående)

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU
Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje.
Forskningsprosjekt
2018 - 2023 (Avsluttet)

The Market for Anarchy

Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Konflikt
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Sikkerhetspolitikk
 • Internasjonal økonomi
 • Konflikt
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Research Project
2018 - 2023 (Avsluttet)

Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet (EPON)

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på fredsoperasjoners effektivitet....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • AU
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • AU
Forskningsprosjekt
2010 - 2019 (Avsluttet)

Training for Peace 2011 - 2019 (TfP)

Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU
Forskningsprosjekt
2017 - 2022 (Avsluttet)

Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis....

 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Forskningsprosjekt
2016 - 2019 (Avsluttet)

Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?...

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
Bildet viser flagget til det høyreekstreme partiet Den nasjonale bevegelsen i Polen foran den amerikanske ambassaden i Warszawa
Forskningsprosjekt
2018 - 2022 (Avsluttet)

World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har for global politikk....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Nord-Amerika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN