Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Norpolactor PictureLogo.jpg
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Norge og Polen som aktører i et sikkerhetslandskap i endring (NORPOLFACTOR)

Målet med dette prosjektet er å utvikle økt kunnskap om sikkerhetsrelaterte utfordringer, risikoer og trusler Polen og Norge står overfor i sitt strategiske miljø i kjølvannet av den russiske invasjon...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Energy
 • The EU
125018680df7-bilde-hender-169.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Network for Research on Knowledge Relations (KNOWREL)

KNOWREL skal tilrettelegge for forskning på kunnskapsrelasjoner, og vil etablere et forskernettverk som starter med nordiske partnere og inviterer inn kolleger fra ulike steder i verden....

NAVIGATOR.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2027 (Pågående)

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?...

 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisation
 • Regional integration
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • Peace operations
 • Migration
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • AU
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Avsluttet)

Globale Storbritannia i nord

‘Globale Storbritannia’ er i ferd med å få form og innhold også i sikkerhets- og forsvarspolitikken....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2023 (Avsluttet)

Nye allierte, nye mulighetsrom: Norge og Finland i en endret sikkerhetspolitisk kontekst (NORFIN)

Norge og Finland har lenge vært nære samarbeidspartnere i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Med Finlands NATO-søknad blir de to landene også allierte. Dette prosjektet vil analysere mulighetsrommet f...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
COP-27-møte-cropped-NTB.png
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Parisavtalens styringsmekanisme: Hvordan vil "pledge and review" påvirke staters adferd? (PullP)

Vil Parisavtalen infri og kan det internasjonale samfunnet unngå farlige klimaendringer?...

 • Diplomacy
 • Climate
 • United Nations
 • Diplomacy
 • Climate
 • United Nations
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale samarbeid (UTFORDRINGER)

Prosjektet studerer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid....

 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
Arktis.jpg
Roundtable
2020 - 2024 (Pågående)

Munich Security Forum - Arctic Security Roundtable (MSF - ASR)

Arctic Security Roundtable er en del av den årlige Munich Security Conference (MSC) og organiseres av MSC i samarbeid med Wilson Centre og NUPI....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Black Sea: Militarization, Frozen Conflicts and Hybrid Warfare (BLACKSEA)

Svartehavet: Militarisering, frosne konflikter og hybrid krigføring...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • The EU
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Shocking times for European economic integration (EUROSHOCKS)

Europeisk integrasjon har nylig blitt rammet av ulike sjokk som Brexit, Trumps handelskrig, koronaepidemien og konkurransen fra Kina. Dette prosjektet vil utnytte disse sjokkene for å få ny kunnskap o...

 • International economics
 • Regional integration
 • Europe
 • Pandemics
 • International economics
 • Regional integration
 • Europe
 • Pandemics
11 - 20 av 182 oppføringer