Hopp til innhold
NUPI skole

Prosjekter & sentre

Her finner du NUPIs forskningsprosjekter og forskningssentre.

Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Avsluttet)

Globale Storbritannia i nord

‘Globale Storbritannia’ er i ferd med å få form og innhold også i sikkerhets- og forsvarspolitikken....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Governance
 • The EU
Forskningsprosjekt
2023 (Avsluttet)

Nye allierte, nye mulighetsrom: Norge og Finland i en endret sikkerhetspolitisk kontekst (NORFIN)

Norge og Finland har lenge vært nære samarbeidspartnere i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Med Finlands NATO-søknad blir de to landene også allierte. Dette prosjektet vil analysere mulighetsrommet f...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Conflict
COP-27-møte-cropped-NTB.png
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Parisavtalens styringsmekanisme: Hvordan vil "pledge and review" påvirke staters adferd? (PullP)

Vil Parisavtalen infri og kan det internasjonale samfunnet unngå farlige klimaendringer?...

 • Diplomacy
 • Climate
 • United Nations
 • Diplomacy
 • Climate
 • United Nations
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale samarbeid (UTFORDRINGER)

Prosjektet studerer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid....

 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
Arktis.jpg
Roundtable
2020 - 2024 (Pågående)

Munich Security Forum - Arctic Security Roundtable (MSF - ASR)

Arctic Security Roundtable er en del av den årlige Munich Security Conference (MSC) og organiseres av MSC i samarbeid med Wilson Centre og NUPI....

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Black Sea: Militarization, Frozen Conflicts and Hybrid Warfare (BLACKSEA)

Svartehavet: Militarisering, frosne konflikter og hybrid krigføring...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • The EU
Forskningsprosjekt
2021 - 2024 (Pågående)

Shocking times for European economic integration (EUROSHOCKS)

Europeisk integrasjon har nylig blitt rammet av ulike sjokk som Brexit, Trumps handelskrig, koronaepidemien og konkurransen fra Kina. Dette prosjektet vil utnytte disse sjokkene for å få ny kunnskap o...

 • International economics
 • Regional integration
 • Europe
 • Pandemics
 • International economics
 • Regional integration
 • Europe
 • Pandemics
Jagerfly fotografert på US Army Alaska 4th Brigade Combat Team mai 2022 Foto Forsvarets mediearkiv_169.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2023 (Pågående)

Transatlantic Security – Challenges and Opportunities

I dette prosjektet analyserer NUPI utvikling i transatlantisk sikkerhetspolitikk sammen med forskere fra CSIS i USA og RUSI i Storbritannia. Målet med prosjektet er å bidra til økt forståelse for dage...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
Norge og EU grafikk 169 Foto Shutterstock.jpg
Forskningsprosjekt
2022 - 2024 (Pågående)

Norge og EU mot 2030

Dette prosjektet ser nærmere på utviklingen på viktige områder i forholdet mellom Norge og EU mot 2030....

 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Governance
 • The EU
Program
2022 - 2024 (Pågående)

Norge i stormaktspolitikken - Geopolitikk, teknologi og klima (NISP)

Vår samtid preges av endringer i geopolitisk maktdynamikk, hurtiggående teknologisk utvikling og klimaendringer. I dette forskningsprogrammet analyserer NUPI hvordan utviklingen endrer den sikkerhetsp...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Climate
11 - 20 av 179 oppføringer